Přihlaste se na absolventskou stáž v rámci Erasmus+

Absolventské stáže jsou určeny pro všechny studenty prezenční i kombinované formy studia, kteří úspěšně vykonají státní závěrečnou zkoušku v roce 2017. Na dobu absolventské stáže je poskytnuto Erasmus+ stipendium. Stáž musí být absolvována do jednoho roku od vykonání státní závěrečné zkoušky.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku posílejte na international@ft_utb_cz nebo osobně přineste do kanceláře Mezinárodního oddělení FT UTB 324/U1. 

Termín odevzdání přihlášky:  23.2.2017

Do jakých zemí lze vycestovat, pro koho přesně je program určen či jaká je výše finančního příspěvku? Veškeré tyto informace naleznete na workspaceeurope.cz