Rozhodnutí děkana RD/02/2018 - Děkanské volno

Děkan doc. Ing. František Buňka, Ph.D. vyhlašuje "DĚKANSKÉ VOLNO" z důvodu konání Krajského kola Chemické olympiády.

Výuka bude zrušena ve středu dne 18.4.2018 v době od 8:00 do 18:00 h v laboratoři 207/U15

RD/02/2018