Say YES to new adventures! – VŘ Erasmus+ / Freemover (2018/2019)

Děkan Fakulty technologické vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FT výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a Freemover pro výjezd v akademickém roce 2018/2019.

Podepsané a řádně vyplněné přihlášky posílejte na e-mail: international@ft_utb_cz, nebo předejte osobně v kanceláři Mezinárodního oddělení (324/U1).

Přihláška do VŘ 

Výběrovými kritérii jsou:

a)       Jazykové znalosti (jazyk studia na zahr. škole, většinou AJ v úrovni B1);

b)      Motivace uchazeče k výjezdu;

c)       Zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, reprezentace školy a jiné akce).

Tato kritéria budou ověřena formou pohovoru v únoru 2018.

 Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2018. 

Podrobnější informace podá Mgr. Miroslava Miličková, nebo jsou k nalezení na webu FT UTB, v sekci Mezinárodní spolupráce a na webovém portálu xchange.

Seznam partnerských škol FT v programu Erasmus+

Seznam partnerských škol UTB v programu Freemover 

Say YES to new adventures.jpg