Směrnice pro přijímací řízení - pro rok 2016/2017

Studium v českém jazyce 

 • SD/07/2015
  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované bakalářské studijní programy uskutečňované v českém jazyce
 • SD/05/2015
  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro ak. rok 2016/2017
 • SD/04/2015
  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2016/2017 pro akreditované navazující magisterské studijní programy uskutečňované
  v českém jazyce

Studium v anglickém jazyce

 • SD/08/2015
  Directive on Publicly Announced Admission Procedure for the 2016/2017 Academic Year:For the accredited follow-up Master’s programme in Chemistry and Materials Technology, degree course in Polymer Engineering, taught in English, full-time mode of study
 • SD/06/2015
  Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Study Programmes in the English Language for the Academic Year 2016/2017