Soutěž České hlavičky 2018

MŠMT a organizace Česká hlava Projekt vyhlašuje 12. ročník soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s neziskovou organizací Česká hlava Projekt, vyhlašuje již 12. ročník nejprestižnější soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.

Soutěž České Hlavičky 2018 je určena pro mladé začínající vědce, respektive studenty středních škol. Projektu České Hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava. Řada vysokých škol často s mimořádně nadanými studenty středních škol spolupracuje a oni se tak podílejí se na výzkumu, který je v rámci školy řešen.

Uzávěrka příjmu nominací je 30. června 2018.

Veškeré podrobnosti, informace, statut a podmínky soutěže naleznete na www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky.