Volby do AS FT pro funkční období 2017-2020

Akademický senát Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 volebního řádu Akademického senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje volby do AS FT pro funkční období 2017-2020.
Volby se budou konat ve dnech 6.12. a 7.12. 2017.

Protokol o volbách do AS FT UTB ve Zlíně na volební období 2017-2020

Seznam kandidátů - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
Seznam kandidátů - STUDENTI FT

Návrh kandidáta do AS FT UTB pro funkční období 2017_AP.DOCX
Návrh kandidáta do AS FT UT ve Zlíně_2017-2020-STUDENTI.DOCX
Vyhlaseni voleb_AS FT_2017-2020.pdf
Organizacni pokyny k volbam_ASFT_2017-2020.pdf