Výroční zprávy Fakulty techologické

Výroční zpráva o činnosti Fakulty technologické ze rok 2016

  • příloha č. 1 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FT UTB ve Zlíně pro akademické rok 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti Fakulty technologické za rok 2015

  • příloha č. 1 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FT UTB ve Zlíně pro akad.rok 2015/2016.

Výroční zpráva o činnosti Fakulty technologické za rok 2014 

  • příloha č. 1 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FT UTB ve Zlíně pro akad.rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti Fakulty technologické za rok 2013
Výroční zpráva o činnosti Fakulty technologické za rok 2012

Starší Výroční zprávy jsou přístupné v archivu.