Aktuality

Červenec 2017

Introduction to OpenFOAM®

Ve dnech 27.-28. července 2017 proběhl, v rámci programu ERASMUS+, osmihodinový seminář s názvem ‘Introduction to OpenFOAM®‘ vedený doc. Dr. João Miguelem Nóbregou z University of Minho, Portugalsko, který byl organizačně zajištěn CPM při FT UTB ve Zlíně. OpenFOAM® je otevřený a zdarma využitelný Computational Fluid Dynamics (CFD) program pro modelování jak transientních, tak ustálených toků Newtonských, nenewtonských a viskoelastických kapalin.

OpenFoam1.jpg

OpenFoam2.jpg

Mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VII

Ve dnech 26.-27. července 2017 se v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již sedmý ročník mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VII (http://noveltrends7.ft.utb.cz/), kterou pořádalo Centrum polymerních materiálů při Fakultě technologické.

Květen 2017

‘Certificate of Appreciation’ za konferenční příspěvky v oblasti aplikované reologie

Dne 9.5. 2017 získali členové výzkumného týmu Aplikované reologie Jiří Drábek, Wannes Sambaer a Martin Zatloukal ‘Certificate of Recognition’ udělené na mezinárodní konferenci ANTEC 2017, Anaheim, California, USA společností the Society of Plastic Engineers (SPE), Applied Rheology Division, a to za práce ‘Measurement and Modeling of Flow Behaviour for Melt Blown Polymer Melt in Very Wide Deformation Rate Range’ a ‘Applied Rheology for Characterization of Nanofiber Based Filters’. První práce vznikla ve spolupráci s University of Bradford, UK (Dr. Mike Martyn), druhá pak ve spolupráci se zlínskou firmou SPUR a.s. (Ing. Dušan Kimmer, CSc.).

CoA1.jpg

CoA2.jpg

Listopad 2016

Úspěšná obhajoba disertační práce v anglickém jazyce

Dne 30.11.2016 úspěšně obhájil disertační práci Kadir Özaltin, M.Sc.
(téma: Bioactive polymer surfaces based on polyethylene).

Potvrzení výzkumné excelence

Dne 31.10.2016 byl Expertními panely Rady pro výzkum, vývoj a inovace vytvořen seznam excelence, který vyplynul z metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, jejíž součástí je Pilíř II. Mezi dvacet procent nejlépe hodnocených výsledků za rok 2015 se zařadila také vědecká práce výzkumné skupiny Aplikované reologie při CPM, FT UTB ve Zlíně s názvem “3D modeling of filtration process via polyurethane nanofiber based nonwoven filters prepared by electrospinning process” (Obor -Průmyslová chemie a chemické inženýrství). Kompletní seznam je k dispozici zde:

(www.msmt.cz/file/39463_1_1/).

V dané práci je představen nový způsob modelování procesu filtrace plynů přes polymerní nanovláknové filtry připravené elektrostatickým zvlákňováním, který využívá realistického 3D modelu filtru získaného specifickým postupem ze snímků skenovacího elektronového mikroskopu. Navržený model pak zahrnuje kontinuální, přechodové i molekulární proudění, Brownův pohyb, interakci mezi filtrovanými částicemi a polymerními vlákny, aerodynamický skluz a ‘Knudsenovsky nenewtonský’ charakter viskozity filtrovaného média. Metodika pro získání realistického 3D modelu nanovláknového filtru v kombinaci s modelováním procesu filtrace je využitelná jak k detailnímu porozumění fundamentálních principů, faktorů a vlivů jednotlivých parametrů na průběh samotné filtrace, tak k návrhu či optimalizaci struktury nanovláknových filtrů pro danou konkrétní aplikaci. Daná publikace take získala v roce 2014 cenu “Chemical Engineering Science Top Cited Papers for 2011 and 2012”, Elsevier.

080112016.jpg

Top Cited Papers Certificate-page-001.jpg

Září 2016

Osmiměsíční stáž na University of Waterloo, Kanada

Ve dnech 6.1.2016 – 9.9.2016 absolvoval Ing. Tomáš Barbořík (Ph.D. student Centra polymerních materiálů), osmiměsíční studijní stáž na University of Waterloo v Kanadě. Cílem stáže bylo modelování viskoelastického toku polymerních tavenin s volným povrchem. Spolupráce mezi CPM, FT UTB ve Zlíně a University of Waterloo probíhá již 20 let, a to především v oblasti aplikované reologie polymerních tavenin, nestabilních toků při koextruzi,  modelování procesů při zpracování polymerů a přípravě nových typů polymerních materiálů. Prof. Costas Tzoganakis z University of Waterloo ohodnotil vědeckou práci Tomáše Barboříka následujícím způsobem: “His work was of theoretical nature and involved a comprehensive literature survey of the topic, development of model equations, significant computer code programming and testing and extensive numerical simulations using single-mode and multi-mode relaxation time spectra. The results of this important work are being summarized and will be published in manuscripts which are currently under preparation. This is a tremendous amount of work for such a short time period. Furthermore, the caliber of his research work is very high and I am convinced that the outcome of his publications will have a lasting impact on the scientific literature”.

Professor Tzoganakis and Tomas.jpg

Kolaz.jpg

Září 2016

Osmiměsíční stáž na University of Bradford, Velká Británie

Ve dnech 4. 1. – 4. 9. 2016 absolvoval Ing. Bc. Jiří Drábek (Ph.D. student Centra polymerních materiálů), osmiměsíční studijní stáž na University of Bradford ve Velké Británii. Cílem stáže bylo studium tokového chování nízkoviskózních polymerů za podmínek panujících při výrobě polymerních nanovláken pomocí technologie melt blown. Spolupráce mezi CPM, FT UTB ve Zlíně a University of Bradford probíhá již více než 15 let, a to především v oblasti aplikované reologie polymerních tavenin, pokročilého zpracovatelství polymerů, vizualizace nestabilních toků při extruzi a koextruzi a modelování procesů při zpracování polymerů. Dr. Michael Martyn z University of Bradford ohodnotil vědeckou práci Jiřího Drábka následujícím způsobem: “Jiri developed new and improved methods of analyzing the measured raw pressure and screw displacement data. The analysis allowed the determination of rheological behavior of polymer melts more precisely”.

Bradford1.jpg

Bradford2.jpg

Srpen 2016

Úspěšné obhajoby disertačních prací v anglickém jazyce

Dne 26. 8..2016 úspěšně obhájila disertační práci Ing. Gabriela Jandíková
(téma: Tailoring of polylactide properties and degradation behaviour through various modification approaches).

Dne 26. 8..2016 úspěšně obhájil disertační práci Antonio Di Martino
(téma: Polymeric nanoparticles for encapsulation and controlled release of bioactive compounds).

Červen 2016

Úspěšné obhajoby disertačních prací v anglickém jazyce

Dne 29.6.2016 úspěšně obhájil disertační práci Ing. Tomáš Plachý
(téma: Preparation and properties of materials for intelligent systems).

Dne 29.6.2016 úspěšně obhájila disertační práci Ing. Barbora Hanulíková
(téma: Electronic properties of polysilylenes studied in silico on
oligomers in various conformations).

Květen 2016

Mezinárodní ocenění v oblasti aplikované reologie polymerních materiálů

Dne 23.5. 2016 získali členové výzkumného týmu Aplikované reologie Ing. Jiří Drábek (Ph.D. student) a prof. Martin Zatloukal ocenění the Best Paper Award udělené na mezinárodní konferenci ANTEC 2016, Indianapolis, Indiana, USA společností the Society of Plastic Engineers (SPE), Applied Rheology Division. Název práce: Evaluation of Branched Polypropylene Degradation by Using Different Constitutive Equations.

BestPaper.jpg

Úspěšná obhajoba disertační práce v anglickém jazyce

Dne 20.5.2016 úspěšně obhájila disertační práci Ing. et Ing. Kateřina Sulovská
(téma: Preparation and Characterization of Antibacterial Surfaces).

Prosinec 2015

Úspěšné obhajoby disertačních prací

Dne 11.12.2015 úspěšně obhájila disertační práci Ing. Alena Pavelková
(téma: Biorozložitelné polyestery a polyanhydridy pro pokročilé aplikace).

Dne 16.12.2015 úspěšně obhájila disertační práci Rushita Jaswant Shah,
(téma: Biomineralized and Stimuli Responsive Hydrogel for Biomedical Applications).

Září 2015

Vědecká stáž ve firmě Borealis Polyolefine, Rakousko

Ve dnech 20. září – 26. září 2015 absolvoval Ing. Jiří Drábek, Ph.D. student Centra polymerních materiálů, vědeckou stáž ve firmě Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Rakousko. Spolupráce mezi FT UTB ve Zlíně a firmou Borealis Polyolefine probíhá již řadu let, a to především v oblasti aplikované reologie pro polyolefiny a polymerní nanovlákna.

Borealis.jpg

Červenec 2015

Mezinárodní konference Novel Trends in Rheology VI

Říjen 2014

Dne 16.10.2014 udělila Akademie věd ČR profesoru Martinu Zatloukalovi titul „doktor chemických věd“ (DSc.), a to na základě úspěšné obhajoby disertační práce Applied rheology for polymers: From characterization to modeling and flow instabilities před komisí „Makromolekulární chemie“.

Pravidla udělování vědeckého titulu „doktor věd“, jakož i další informace jsou umístěny na webových stránkách AV ČR na adrese:

http://www.avcr.cz/vzdelavani/vedecky_titul_doktor_ved/

Slavnostní předávání diplomů "doktor věd" se bude konat ve středu 26. listopadu 2014 v budově Akademie věd ČR, Praha.

Září 2014

Doc. Qilin Cheng byl jmenován profesorem

Doc. Qilin Cheng, který působí jako výzkumný pracovník Centra polymerních materiálů, byl s platností od 1. září 2014 jmenován profesorem v oboru nauky o materiálech na East China University of Science and Technology.

Vzácná návštěva z Nového Zélandu na UTB

Ve dnech od 10. do 12.září 2014 navštíví Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně uznávaný professor Debes Bhattacharyya z Ústavu mechanického inženýrství a zakládající ředitel Centra pokročilých kompozitních materiálů na Auckland University, Nový Zéland, který je rovněž hostujícím profesorem na Washington State University, Pullman v USA. Jeho současný vědecký zájem se soustředí především na mechaniku a výrobu kompozitních materiálů.

University of Auckland.jpgDebes Bhattacharyya.jpg

Srpen 2014

Dne 27.8.2014 úspěšně obhájila disertační práci Ing. Zdenka Kuceková
(téma: In vitro testování biologických vlastností polyanilinu).
Dne 28.8.2014 úspěšně obhájil disertační práci Ing. Pavel Bažant
(téma: Preparation and properties of composite materials for potential medical
and sanitary application).
Dne 28.8.2014 úspěšně obhájil disertační práci Ing. Jakub Sedlák
(téma: Multiscale hierarchical ZnO-based composite systems).

Objahoba dizertační práce - Ing. Zdenka Kuceková

Objahoba dizertační práce - Ing. Jakub Sedlák

Objahoba dizertační práce - Ing. Pavel Bažant

Červenec 2014
Dne 18.7.2014 úspěšně obhájila disertační práci Ilona Smolkova, M.Sc. (téma: Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii).

Červen 2014
Dne 24.6.2014 úspěšně obhájili disertační práci Ing. Zuzana Kožáková (téma: Tailoring of magnetic fillers for polymer composites and suspensions) a Ing. Pavel Urbánek (téma: Electronic properties of thin polymer films: A study of structure between nano- and microscale). Oba posílí výzkumné kapacity Centra polymerních systémů v pozicích mladších výzkumníků (Junior researcher).

Září 2013
Přednáška Regresní metody při zpracování experimentálních dat

Červen 2013
Přednáška Regresní metody při zpracování experimentálních dat

Ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. si Vás v rámci projektu Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů dovoluje pozvat na dvoudenní přednášku v rámci vzdělávacího kurzu Regresní metody při zpracování experimentálních dat.

Kurz je určen pro akademické pracovníky a studenty doktorandského studia Fakulty technologické.

Akce proběhne v prostorách Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR v Praze - 20. a 21. června, kdy pro Vás budou uspořádány dvě přednášky, které povede RNDr. Petr Filip, CSc. a RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

Pro účastníky je zajištěna doprava autobusem do Prahy a zpět, ubytování se snídaní (v hotelu v Dejvicích) a 2x oběd formou rautu(jídelna je vytopena). Odjezd ve čtvrtek v 6:00 od U1, návrat v pátek cca 18:15.

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli účast na této akci.

Zájemci se mohou závazně přihlásit na email: holman@ft_utb_cz do 16.6.2013.

Množství účastníků je limitované.

Květen 2013
Základní mechanismy lomového chování polymerů
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Dr. - Ing. Radka Stočka s názvem Základní mechanismy lomového chování polymerů, který se uskuteční v pátek 31. května 2013 na Univerzitním institutu.
Občerstvení ve formě rautu pro přihlášené zajištěno. Více informací v pozvánce:

Regresní metody při zpracování experimentálních dat
Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní přednášku Regresní metody při zpracování experimentálních dat, RNDr. Petra Filipa, CSc. kterou pořádá 16. - 17. května 2013 Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, ve spolupráci s Centrem polymerních materiálů. Kurz je určen pro zaměstnance a doktorandy Fakulty technologické.

Březen 2013
Pozvánka na přednášku a workshop 28.3.2013
Přednáška Misconceptions in Chemistry, kterou povede Ruhan Benlikaya, Ph.D. a workshop na téma Struktury na bázi uhlíkových trubiček jako senzory deformace a detektory VOC par, pořádaný doc. Ing. Petrem Slobodianem, Ph.D. se konají dne 28. března 2013.

Přednáška začíná v 9 hodin na U11 (419), následuje oběd ve formě rautu, teoretický základ pro workshop, přesun na U1 a praktické ukázky v laboratoři (U1/340).
Podrobnější informace naleznete v pozvánce:

Přihlášky posílejte do 26.3.2013 na holman@ft_utb_cz

Říjen/Listopad 2012
Bani Chatterjee, Ph.D., profesorka ekonomie z Ústavu managementu a ekonomie na Indian Institute of Technology (Indický technologický institut), Kharagpur, Indie, navštívila Centrum polymerních materiálů v období od 22. října do 10. listopadu, 2012.
Během své návštěvy spolupracovala se zaměstnanci Centra transferu technologií a Fakulty managementu a ekonomiky formou diskuzí a přednášek.
Témata přednášek byla následující:
i) Adaptive Innovation Paradigm: Global Issues and Challenges (U11, Vědeckotechnický park, UTB ve Zlíně, 6.11.2012)
ii) Business in India (U2, Fakulta managementu a ekonomie, UTB ve Zlíně, 8.11.2012)

Červen 2012
Přednáška o spolupráci se zahraničními subjekty
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na přednášku Ing. Václava Suchého, CSc. – TC AV Praha týkající se zahraniční spolupráce ve vědě a výzkumu. Přednáška bude v anglickém jazyce a její název zní: „Supporting international collaboration in research and development: an overview of the programmes available to Czech companies and academia“.
Místo a doba konání: čtvrtek 7/6/2012 od 10h. na U11 v místnosti 419.
Vstup je zdarma a občerstvení bude zajištěno! Více v pozvánce. 

Duben 2012
Vážené kolegyně a kolegové,
připomínáme pozvánku na páteční přednášku a workshop (viz příloha), které budou věnovány měření difuzněreflektančních spekter na různých materiálech, zejména práškových.
Jedná se o základní charakterizační metodu v oblasti od UV až do vzdáleného IR. Souvislost s náplní výzkumného směru B je zcela zjevná a s výzkumným směrem A se problematika potkává u opakních a jinak ne zcela transparentních materiálů. Při workshopu bude také jako bonus představen kolorimetr a zájemci budou zaškoleni k jeho používání.

Podobně i zájemci o FT IR spektrometr.

Prosíme o hojnou účast, zejména doktorandi to mají skoro povinně.

Připomínáme také jasnou návaznost na projekt „ Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů,“ kde by se měli zúčastnit všichni junioři a senior researcherové by měli dohlédnout na účast svých doktorandů.

Oběd bude zajištěn formou rautu pouze pro předem přihlášené (do středy do 12 hodin).

pozvanka-workshop.jpeg

Únor 2012
Ceny Shimadzu 2012 - společnost Shimadzu vyhlašuje 15.ročník soutěže pro mladé chemiky. Bližší informace naleznete zde

Listopad 2011
Studentská vědecká soutěž proběhla na UTB ve Zlíně
Dne 4. listopadu 2011 se v prostorách Univerzitního institutu (UTB ve Zlíně) konala studentská vědecká soutěž s názvem "Materiály na bázi syntetických a přírodních polymerů“.
Z celkového počtu 21 soutěžících studentů bylo 10 zapojeno do řešení projektu Centrum polymerních systémů (CZ.1.05/2.1.00/03.0111). Vítězem se stal Wannes Sambaer, M.Sc. s příspěvkem "3D Air Filtration Modelling for Nanofiber Based Filters in the Ultrafine Particle Size Range", který se prezentované problematice v rámci projektu Centrum polymerních systémů věnuje. Druhé místo získala Ing. Lenka Gřundělová za práci na téma "Vliv surfaktantu na velikost polymerního klubka Hyaluronanu" a třetí místo Ing. Martin Bednařík za prezentaci "Ovlivňuje ozařování polymerů pevnost lepených spojů?".

Říjen 2011
Vážení studenti doktorských studijních programů,
dovoluji si Vás informovat o vyhlášení studentské vědecké konference na téma "Materiály na bázi syntetických a přírodních polymerů", s datem konání 4.11.2011 v místnosti 419 budovy U 11, od 9:00h.
Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž o nejlepší prezentaci na uvedené téma o následující ocenění:
1.místo výhra 20.000,-Kč
2.místo výhra 15.000,-Kč
3.místo výhra 10.000,-Kč
Od každého studenta očekáváme prezentaci výsledků v délce trvání cca 8-10minut. Názvy příspěvků zasílejte nejpozději do středy 2. 11. 2011 doc. M. Lehockému prostřednictvím emailu: lehocky@post_cz
Přijímány budou prezentace v českém, anglickém, případně slovenském, jazyce.
S pozdravem,
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Září 2011
Ve středu 14.září 2011 v 8:30 hodin se v místnosti č.419, budova U11 UNI konat vnitřní obhajoba doktoranda Marcina Kostrzewy, MSc. Bližší informace naleznete zde

Červen 2011
Nabídku na hlídání dětí během prázdnin pro zaměstnance a studenty UTB ve Zlíně zde

Květen 2011
Nabídka pracovního místa Production Engineering. Bližší informace naleznete zde

Září 2010
V září přivítalo CPM nové doktorandy. Jsou to: Ing. Zdenka Kuceková, Ing. Pavel Kucharczyk, Ing. Lenka Kutějová, Ing. Daniel Matejík, Ing. Jakub Sedlák a Ing. Pavel Urbánek v prezenční formě studia; Ing. Roman Bořuta, Ing. Aleš Hlavička, Ing. Jaroslav Měchura, Ing. Thomas Haenel a Ing. Gabriela Vondrová ve formě kombinované. Přejeme úspěšné studium!

Srpen 2010
23.-27. srpna navštívila CPM Dr. Adriana Gregorova z Universität für Bodenkultur v Rakousku.

Červenec 2010
4.-8. července se v kanadském Banffu konala mezinárodní konference PPS-26 (Polymer Processing Society 26th Annual Meeting), na které získal doktorand Centra polymerních materiálů, Niladri Roy, M.Tech., M.Sc., cenu za nejlepší prezentaci posteru.

Červen 2010
V červnu zakončil doktorské studium Ahmad Asadinezhad, M.Sc. Blahopřejeme!
CPM navštívila Dr. Adriana Gregorova z Universität für Bodenkultur v Rakousku. 

Květen 2010
Na konferenci SPE ANTEC 2010 (Society of Plastic Engineers - Annual Technical Conference) v Orlandu na Floridě  obdržel profesor Martin Zatloukal ocenění Best Paper Award. Odkaz zde.

Březen 2010
V březnu nás navštívil britský vědec Sir Nicholas Wald, odborník na preventivní medicínu a epidemiologii, jeden ze zakladatelů prenatálního screeningu.
Doktorské studium zakončily 2 studentky z Mongolska: Onon Otgonzul, M.Sc. a Solongo Ganbold, M.Sc. Blahopřejeme!

Leden 2010
Musa Sowe, M.Sc. úspěšně zakončil doktorské studium v Centru polymerních materiálů. Blahopřejeme!

Listopad 2009
12. - 13. listopadu pobývala na CPM návštěva z Číny: Dr. Hua Bao a Prof. Yingnan Chen z East China University of Science and Technology.
V listopadu dorazila také návštěva z Rakouska: Dr. Adriana Gregorova z Universität für Bodenkultur.

Říjen 2009
Centrum polymerních materiálů se rozšířilo o nové české i zahraniční doktorandy. Jsou to: Ing. Pavel Broža, Vladimir Babayan, M.Sc., Shawqi Almajdalawi, M.Sc., Ing. Miroslav Mrlík, Ing. Zuzana Kožáková, Ing. Johannes Steinhaus – kombinované studium, Ing. David Petráš – kombinované studium. Přejeme hodně úspěchů při studiu! 

Září 2009
20. - 26. září navštívil CPM prof. Bernhard Möginger z FH Bonn-Rhein-Sieg, Německo.
Ve dnech 21. - 26. září zde pobývala také návštěva z Polska: doc. Mohamad Bakar z Radom University of Technology.

Srpen 2009
V měsíci srpnu navštívil CPM v rámci česko-ruské spolupráce a projektu ME883 prof. Y. N. Kazantsev z Institutu Radioinženýrství a Elektroniky v Moskvě.

Červenec 2009
Ve dnech 6. - 9. 7. 2009 navštívil UTB pan prof. Giuseppe Titomanlio (University of Salerno, Itálie), člen výkonného výboru Polymer Processing Society, USA.

V červenci také přijeli na UTB na stáž výzkumní pracovníci z Íránu, pan doc. Hossein Ali Khonakdar Sangdehi (Iran Polymer and Petrochemical Institute, Teherán) a paní Gity Mir Mohamad Sadeghi (Amirkabir University of Technology, Teherán).

Červen 2009
Pan Qilin Cheng, M.Sc., Ph.D. obdržel dne 2. června 2009 během slavnostního předání na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze cenu pro vynikajícího čínského studenta v zahraničí udělovanou vládou Čínské lidové republiky. 

Květen 2009
V květnu 2009 navštívila Centrum polymerních materiálů  prof. Kira Nikolaevna Makovetskaya z Russian Research Centre for Radiology and Surgical Technologies, Federal Agency of High Medical Care Technology v Rusku.

Duben 2009
Ve dnech 12.-18. 4. 2009  navštívili CPM Dr. Felice de Santis a Dr. Renata Adami z University of Salerno, Itálie.

Březen 2009
V prosinci 2008 navštívila CPM Galina Kubyshkina z Univerzity v Lublani, Slovinsko.

Únor 2009
Doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek obdržel prestižní cenu Morand Lambla Award udělovanou společností Polymer Processing Society, USA, vynikajícím mladým vědcům (do 45 let) v oboru zpracování polymerů. Odkaz zde.

Leden 2009
20. ledna 2009 navštívil CPM vzácný host - velvyslanec Gambijské republiky pro Evropskou unii, Jeho Excelence Mamour A. Jagne.

16. ledna 2009 přijel do Zlína nový doktorand, pan Pongprapat Piyamanocha z Thajska. Přejeme úspěšné studium!

Prosinec 2008
V prosinci 2008 navštívil CPM prof. G.B. Nando z ITT Kharagpur (Indie).

Říjen 2008
V CPM jsme přivítali nové doktorandy. Jsou to: Ing. Pavel Bažant, Ing. Jarmila Černochová, Ing. Roman Kolařík, Ing. Marcin Kostrzewa, Ph.D., Ing. Lucie Marcaníková, Ing. Jan Musil, Ing. Robert Olejník, Wannes Sambaer, M.Sc., Ing. Michal Sedlačík, Ing. Josef Švach, Ing. František Bílek a Dietmar Böttner, M.Sc. Přejeme hodně úspěchů při studiu!

Září 2008
V měsíci září navštívili Centrum polymerních materiálů výzkumní pracovníci z univerzity v Sichuanu, Čína (Výzkumný ústav polymerů - Polymer Research Institute, State Key Laboratory of Polymer Material Engineering) – paní profesorka Wen Xu s kolegy panem Dr. Huawei Zou, paní Dr. Mei Liang a panem Sun Shaomin.

Ve středu 27. února 2008 v 17:30 hod. v posluchárně Václava Dolejška Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v Praze 2, Ke Karlovu 5, 1. patro17, na setkání členů fyzikálního oddělení pražské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků přednese prof. Ing. František Schauer, DrSc. přednášku na téma Organická fotovoltaika. Srdečně jsou zváni nejen členové jednoty, ale i veřejnost a zejména studenti.

Prosinec 2007
V prosinci přijeli poslední 2 doktorandi - Saarai Amarjargal z Mongolska a Jorge Andres Lopez z Kolumbie. Přejeme úspěšné studium!

27. - 28.11.2007
CPM navštívil prof. Takeshi Kikutani, vice-prezident Polymer Processing Society, a pan S. Takada, zástupce Tokijského technologického institutu z Japonska.

5.-6.11.2007
CPM navštívil dr. Hossein Ali Khonakdar z Íránského polymerního a petrochemického institutu v Teheránu.

Říjen 2007
V měsíci říjnu dorazili noví zahraniční doktorandi - Dulamsuren Jambaldorj z Mongolska, Andres Bernal Ballen  z Kolumbie a Niladri Roy z Indie. Přejeme hodně úspěchů při studiu!

14. - 15.8.2007
Mezinárodní konference Novel trends in rheology II, 14.-15.srpna 2007 ve Zlíně
Centrum polymerních materiálů, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Českou skupinou pro rheologii, která je součástí České chemické společnosti, a se Society of Plastics Engineers (SPE) pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na nové trendy v rheologii. Více informací zde.

13.2.2007
Zveme na přednášku K základním otázkám reologie, kterou bude 20.3. prezentovat RNDr. Petr Filip, CSc. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Začátek přednášky ve 13:00 v zasedací místnosti CPM/315 v budově U1.

10.1.2007
10. ledna 2007 byla za osobní účasti pana prof. Václava Pačese, DrSc., předsedy Akademie věd ČR, pana Ing.Pavla Škody, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO a pana Jean-Charlese Bondyho, generálního ředitele společnosti L´Oréal Česká republika  udělena 3 „Stipendia L´Oréal ČR pro ženy ve vědě“ národního kola mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě „For Women in Science“. Předsedkyně odborné poroty RNDr. Helena Illnerová, CSc. ocenila všech 38 přihlášených vědeckých prací, z nichž některé byly na opravdu špičkové světové úrovni. Doc.Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., proděkanka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Stipendium získala za vysoce odbornou práci o problematice vlivu tlaku na reologické chování PIM materiálů. PIM (Powder Injection Moulding) je způsob produkce kovových a keramických výrobků využívající technologii zpracování polymerních materiálů - injekční vstřikování.

18.12.2006
CPM bylo v televizi... Dokument o formování plastů můžete shlédnout v archivu České televize

12.11.2006
Centrum polymerních materiálů se rozšířilo o nové doktorandy z Mongolska a Kolumbie. Vítáme tedy kolumbijskou studentku Marthu Andreu Merchan Merchan a mongolské doktorandky Onon Otgonzul, Solongo Ganbold a Khongorzul Boldbaatar a přejeme hodně úspěchů při studiu.

6. 10. 2006
Na Centru se objevili tři noví doktorandi: Ing. Martin Stěnička, Ing. Michal Machovský a Ing. Martina Polášková. Hodně úspěchů při studiu!