Bakalářské a diplomové práce, státní závěrečné zkoušky

Seznam diplomových prací obhájených v r. 2017

Příjmení, jméno studenta

Název práce

Vedoucí práce

Cviček Petr, Ing.

Elektromagnetické a mechanické vlastnosti kompozitů s různou polymerní matricí

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Jurča Marek, Ing.

Vývoj a charakterizace epoxid-silikonové směsi jako matrice pro antistatické kompozity

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Pacolová Klára, Ing.

Biologické vlastnosti scaffoldů

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Skopalová Kateřina, Ing.

Interakce kmenových buněk s materiály

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Seznam bakalářských prací obhájených v r. 2017

Příjmení, jméno studenta

Název práce

Vedoucí práce

Kašparová Martina, Bc.

Materiály v zubním lékařství

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Kučerová Liliana, Bc.

Detekce deformace a napětí pomocí polymerního nanokompozitu s integrovanou vrstvou uhlíkových nanotrubiček

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Pleváková Veronika, Bc.

Biologická rozhraní v simulovaných in vivo podmínkách

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Šáchová Eva, Bc.

Tvorba biofilmu na polymerních površích

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Seznam diplomových prací obhájených v r. 2016

Příjmení, jméno studenta

Název práce

Vedoucí práce

Janů Kristýna, Bc.

Tvorba biofilmu na polymerních površích

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Konečná Monika, Ing.

Vztah povrchových vlastností kompozitních materiálů na adhezi buněk

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Musilová Lucie, Bc.

Povrchové modifikace polyanilinových filmů

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Rohrer Patrik, Bc.

Vliv tepelných efektů na proces extruze termoplastických materiálů

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Utěkalová Lada, Bc.

Hemokompatibilita upravených polyanilinových filmů

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Ledecká Lenka, Bc.

Hodnocení plastových obalových materiálů pro potraviny pomocí metody py-GC/MS

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Vojtášková Kateřina, Ing.

Imobilizace biologicky aktivního proteinu v matrici biorozložitelného polymeru pro kosmetické a zdravotnické aplikace

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Seznam bakalářských prací obhájených v r. 2015

Příjmení, jméno studenta

Název práce

Vedoucí práce

Holek Martin

Syntéza částic oxidu zinečnatého s novou morfologií a studium jejich vlastností

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D

Pacolová Klára

Biologické vlastnosti nanočástic

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Plšková Pavlína

Skluz polymerní taveniny jako jev nepříznivě ovlivňující evaluaci tokových dat získaných pomocí kapilárního viskozimetru

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Sigmundová Alena

Stanovení nečistot v polymerních látkách

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Sklenářová (Fialová) Aneta

Polykarbonát a jeho využití nejen v oblasti optických aplikací

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Valentová Lucie

Polymerní materiály z obnovitelných zdrojů jako náhrada konstrukčních plastů zpracovávaných technologií vstřikování

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Seznam diplomových prací obhájených v r. 2015

Příjmení, jméno studenta

Název práce

Vedoucí práce

Dědič Karel

Termoelektrické vlastnosti polymerního kompozitu na bázi etylen okten kopolymeru a uhlíkových nanotrubiček

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Hrušková Jana

Cytotoxicita nízkomolekulárních produktů syntézy polyanilinu

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Hýlová Lenka

Povrchová modifikace kopolymeru styrenu a akrylonitrilu a jeho charakterizace

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

Masař Milan

Příprava a studium fotokatalytické aktivity vybraných materiálů na bázi polovodičů

Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Měrka Petr

Maticový prvek pro senzoriku tištěný na ohebný substrát

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D

Netík Karel

Charakterizace polyanilinových filmů připravených za přítomnosti stabilizátorů

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Onderková Lenka

Cytotoxicita různých forem polyanilinu

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

Otáhal Aleš

Charakterizace povrchového náboje syntetických polymerních materiálů

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

Uhýrek Tomáš

Senzor na principu zasíťovaných uhlíkových trubiček na polymerním nosiči pro detekci pohybu lidského těla

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Vystavělová Adéla

Příprava tenkých vrstev na povrchu medicínských a farmaceutických materiálů

doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.