RNDr. Dalibor Dastych Dr.

RNDr. Dalibor Dastych Dr.
Odborný asistent
e-mail: dastych@ft_utb_cz
místnost: U15/426, U15/408
tel.: +420 57-603-1434,+420 57-603-1430
Odborné zaměření: NMR spektroskopie

Vzdělání:

1977 - 1982 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Katedra teoretické a fyzikální chemie (Mgr.)
Kvantově-chemické studium reakce ethylénu s protonem
1982 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Katedra teoretické a fyzikální chemie (RNDr.) 
1990 - 1998 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Katedra teoretické a fyzikální chemie (Dr.) 
Reakce acetonu s tetrabutylamonium N-brom-3,3,4,4- tetrametylsukcinimid/3,3,4,4-tetramethylsukcinimidátovým komplexem 
syntéza, EPR, NMR a IČ spektroskopie 

Odborná praxe: 

1983 - 1990 Polymer Institute Brno
syntéza polyalfaolefinových olejů, stabilizace olefinů, NMR spektroskopie polymerů
1998 - 2007 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie - odborný asistent
Od roku 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav chemie - odborný asistent 

Oblast výzkumu: 

Chemie fosforu
NMR spektroskopie 

Publikace v mezinárodních časopisech: 

1. L. Dastychová, M. Sotolářová, D. Dastych, J. Taraba, M. Nečas, J. Příhoda Reactions of P4S10 and pyPS2Cl with N,N'-diphenylurea and N,N'-di- phenylthiourea Polyhedron 26 (2007) 4250 
2. R. Voznicová, M. Alberti, J. Taraba, D. Dastych, P. Kubáček, J. Příhoda Reaction of hexachloro-cyclo-triphosphazene with hexamethyldisilazane Collection of Czechoslovak Chemical Communications 72 (2007) 1407 
3. L. Jablonská, J. Taraba, D. Dastych, J. Příhoda Syntéza a struktura nových derivátů cyklo-trifosfazenů Chemické listy (2003) 640 
4. L. Kapička, D. Dastych, V. Richterová, M. Alberti, P. Kubáček Analysis and calculation of the 31P and 19F NMR spectra of hexafluoro- cyclo-triphosphazene Magnetic Resonance in Chemistry 43 (2005) 294 
5. J. Pinkas, J. Löbl, D. Dastych, M. Nečas, H. W. Roesky Adamantane-like aluminum amide-phosphate from alumazene Inorganic Chemistry 41 (2002) 6914 
6. M. Nečas, M. R. S. Foreman, D. Dastych, J. Novosad The synthesis and characterization of N-(diphenylthiophosphinyl)-P- phenyl-thiophosphonamidic acid phenyl ester and related compounds chiral at phosphorus Inorganic Chemistry Communications 4 (2001) 36 
7. R. Pastorek, Z. Trávníček, J. Marek, D. Dastych, Z. Šindelář Ni(II)-piperidinedithiocarbamate complexes with bidentate phosphorus-donor ligands Polyhedron 19 (2000) 1713 
8. Z. Žák, D. Dastych Crystal structure of 3,3,4,4-tetramethyl-succinimide, C8H13NO2 Zeitschrift für Kristallographie 210 (1995) 303 
9. Z. Žák, D. Dastych Crystal structure of N-acetonyl-3,3,4,4-tetramethylsuccinimide C11H17NO3 Zeitschrift für Kristallographie 210 (1995) 304 
10. A. Zahradníčková, D. Dastych, J. Šindelář 1. Peroxy acids in Photooxidized polypropylene 2. Reaction with diazomethane Polymer degradation and stability 37 (1992) 189 
11. A. Zahradníčková, J. Šindelář, D. Dastych Peroxy acids in photooxidized polypropylene Polymer degradation and stability 32 (1991) 155