Doktorské studium

Pedagogická činnost

CPM zabezpečuje výuku v doktorském studijním programu Chemie a technologie materiálů, obory Technologie makromolekulárních látek a Chemie a technologie materiálů, v doktorském studijním programu Chemie a technologie potravin, obor Technologie potravin a v doktorském studijním programu Procesní inženýrství, obor Nástroje a procesy.

Školitelé:

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
prof. Takeshi Kitano, Ph.D.
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D.
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
doc. Mgr. Natalia Kazantseva, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Konzultanti:

prof. Ing. Josef Kubát, DrSc.
Ing. Robert Moučka, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ:

Zájemci o doktorské studium kontaktují příslušné školitele a dohodnou se s nimi na tématu doktorské práce.

Absolventi doktorského studia