Kontakty

adresa:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Fakulta technologická
Ústav chemie (ÚCH)
Vavrečkova 5669 (poštovní adresa Vavrečkova 275)
760 01 Zlín
  vedení ústavu místnost email telefon
Ing. Michal Rouchal, Ph.D. - ředitel 429/U15 rouchal@ft_utb_cz 57 603 1432
Mgr. Robert Vícha, Ph.D.zást. ředitele 424/U15 rvicha@ft_utb_cz 57 603 1103
Ing. Roman Kimmel, Ph.D. - tajemník 425/U15 r.kimmel@centrum_cz 57 603 1217
Ing. Lenka Trhlíková - sekretariát 430/U15 trhlikova@utb_cz 57 603 1561
       
 profesor      
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. 420/U15 klasek@ft_utb_cz 57 603 1413
       
 docent      
Doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. 423/U15 kafka@ft_utb_cz 57 603 1115
       
 odborní asistenti      
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. 426/U15 dastych@gmail_com 57 603 1434
RNDr. Lenka Dastychova, Ph.D. 425/U15 dastychova@ft_utb_cz 57 603 1217
Ing. Roman Kimmel, Ph.D. 425/U15 r.kimmel@centrum_cz 57 603 1217
Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D.  421/U15 pruckova@ft_utb_cz 57 603 1552
Ing. Michal Rouchal, Ph.D. 429/U15 rouchal@ft_utb_cz 57 603 1432
Mgr. Robert Vícha, Ph.D. 424/U15 rvicha@ft_utb_cz  57 603 1103
       
  techničtí pracovníci      
Hana Geržová 411/U15 gerzova@ft_utb_cz 57 603 1431
Ing. Ivana Hasáková 422/U15 hasakova@ft_utb_cz 57 603 1231
Ing. Lenka Trhlíková 220/U15 trhlikova@utb_cz 57 603 1003
       
 lektor      
Ing. Michal Kovář 426/U15 kovar@utb_cz 57 603 1464
       
 doktorandi - prezenční forma studia
     
Ing. Kristýna Jelínková 449/U15 cindy2002@seznam_cz 57 603 1553
Jelica Kovacević 449/U15   57 603 1553
Milićević David 410/U15   57 603 1107
Ing. Heda Surmová 449/U15  Hedasurmova@seznam_cz 57 603 1553
Ing. Filip Zatloukal 449/U15   57 603 1553
 doktorandi - kombinovaná forma studia
     
Ing. Eva Babjaková   evababjakova@seznam_cz  
Ing. Petra Branná   2branna@seznam_cz  
Ing. Andrea Čablová   a.cablova@gmail_com  
Ing. David Gergela   david.gergela@seznam_cz  
Ing. Jana Hermanová   jana.hermanova@centrum_cz  
Ing. Filip Křemen   kremen.filip@seznam_cz  
Ing. Eva Achbergerová   evaachbergerova@seznam_cz  
Ing. Alena Matelová   matelova.a@centrum_cz