RNDr. Lenka Dastychová Ph.D.

RNDr. Lenka Dastychová Ph.D.
Vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: dastychova@ft_utb_cz
místnost: U15/425, U15/408
tel.: +420 57-603-1217,+420 57-603-1430
Odborné zaměření: Anorganická chemie.

Vzdělání:

1995 - 1998 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie (Bc.)
1998 - 2000 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie (Mgr.)
2004 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie (RNDr.)
2000 - 2007 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie (Ph.D.) 

Odborná praxe:

2001 - 2002 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie - odborný pracovník
2004 - 2005 ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř, regionální oddělení Brno - referent státní správy
2005 - 2007 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky - odborný pracovník
Od roku 2008 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav chemie - vědecko-výzkumný pracovník

Oblast výzkumu:

Heterocyklické sloučeniny fosforu

Publikace:

1. L. Dastychová, Z. Žák, M. Alberti: gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-2λ5,4λ5,6λ5-cyclo-triazatriphosphorine, Acta Crystallographica E 63 (2007) 3500; ISSN 1600-5368

2. L. Dastychová, M. Sotolářová, D. Dastych, J. Taraba, M. Nečas, J. Příhoda: Reactions of P4S10 and pyPS2Cl with N,N'-diphenylurea and N,N'-diphenylthiourea, Polyhedron 26 (2007) 4250; ISSN 0277-5387

3. L. Dastychová, J. Taraba, J. Příhoda: Reaction of Thiophosphoryl Trichloride with N,N'-diphenylthiourea, Collections of Czechoslovak Chemical Communications 72 (2007) 297; ISSN 0010-0765

4. L. Dastychová, D. Dastych, M. Alberti: Preparation and Structure of gem-P3N3(OPh)4(NH2)2; 7th Conference Solid State Chemistry 2006, Book of Abstracts, s. 214, Univerzita Pardubice, 2006

5. L. Jablonská (Dastychová), J. Taraba, D. Dastych, J. Příhoda: Syntéza a struktura nových derivátů cyklo-trifosfazenů, Chemické listy (2003) 640; ISBN 0009-2770

6. L. Jablonská (Dastychová), J. Taraba, J. Příhoda: Structure and Synthesis of Pyridinium Salt of 1,3-diphenyl-4-mercapto-2,4-dithioxo-1,3-diaza-4λ5-phosphetidine, Euregionale 2003, Book of Abstracts, s. 114, Technische Universität, Dresden, 2003

7. L. Jablonská (Dastychová), M. Nečas, J. Příhoda: Reactions of Thiophosphoric Acid Chlorides with Diphenylthiourea, IV. seminář Pokroky v anorganické chemii, sborník příspěvků, s. 37 MU Brno, 2002; ISBN 80-210-2951-X