Prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

DSC_0982.jpg

 E-mail mzatloukal@ft_utb_cz 
 Telefon +420 57 603 1320  
 Fax +420 57 603 1444 
 Kancelář č. 320A (budova U1) 
 • 1988-1992 studium na SPŠ chemické ve Zlíně
 • 1992-1997 inženýrské studium na Fakultě technologické VUT Zlín
 • 1997 obhajoba diplomové práce na téma "Behavior of Constitutive Equations for Polymer Melts in Different Flow Situations", získání titulu Ing.
 • 1997-2000 doktorské studium na Fakultě technologické VUT Zlín
 • 1998-1999 vědecká stáž na University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada (8 měsíců)
 • 1999- vědecko-výzkumný pracovník na Polymerním centru Fakulty technologické ve Zlíně
 • 2000 obhajoba disertační práce na téma "Viscoelastic Constitutive Equations in Modeling of Polymer Processing", získání titulu Ph.D.
 • 2002-2006 pedagogická a vědecká činnost na University of Bradford, Bradford, Anglie (5 měsíců)
 • 2003 obhajoba habilitační práce na téma "Novel Aspects of Characterization and Modeling of Viscoelastic Flows in Polymer Processing", získání titulu doc.
 • 2003- konzultantská činnost pro 3M
 • 2006 člen Rady studijního programu Chemie a technologie materiálů na FT, UTB ve Zlíně
 • 2007 jmenování profesorem pro obor technologie makromolekulárních látek (nejmladší profesor v ČR, věk 32 let). Název profesorské přednášky: "Modeling of Polymer Processing in Area of Highly Non-linear Viscoelasticity"
 • 2007 člen Vědecké rady Fakulty technologické
 • 2013 Ocenění SPE Fellow Award za vědecký přínos v oblasti modelování procesů při zpracování plastů a reologie polymerů, 4/2013 Cincinnati, Ohio, USA
 • 2014 Obhajoba disertační práce na téma “Applied rheology for polymers: From characterization to modeling and flow instabilities” před komisí Makromolekulární chemie AV ČR, získání titulu DSc.

Členství ve vědeckých organizacích:

 • 2012 – dosud European Society of Rheology - člen výboru
 • 2011 – dosud European Society of Plastics Engineers- člen výboru
 • 2001 – dosud The Society of Rheology – člen
 • 2001 – 2011 The Polymer Processing Society – člen
 • 2000 – dosud Člen výboru odborné skupiny reologie České společnosti chemické
 • 1999 – dosud  Society of Plastics Engineers - předseda sekce pro Českou republiku

Ceny a ocenění:

 • 2010 Cena za nejlepší příspěvek, udělená společností Society of Plastic Engineers (SPE), Extrusion Division prezentovaný na konferenci ANTEC 2009 (Název: Understanding and quantification of die drool phenomenon during polypropylene extrusion process).
 • 2007 mezinárodní cena ExxonMobil Chemical European Science & Engineering Award – 2007 za práci ‘Understanding Free Surface Flow Instabilities during Polymer Processing’
 • 2001 cena Agrofert Holding za vynikající disertační práci v oblasti chemie
 • 1998 cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty českých vysokých škol
 • 1997 cena rektora VUT za vynikající studijní výsledky během inženýrského studia

Další aktivity:

 • Pořadatel konference Novel Trends in Rheology, Zlín, Česká republika - 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
 • Technický spolupředseda 22. Polymer Processing Society Annual Meeting (Extrusion section), Yamagata, Japonsko, 2006
 • Technický spolupředseda 21. Polymer Processing Society Annual Meeting (Process modeling section), Leipzig, Německo, 2005
 • Příprava zvláštního vydání časopisu Plastics Rubber and Composites (Volume 33, Number 7, 2004) věnovanému polymernímu výzkumu na Fakultě technologické, UTB ve Zlíně.
 • Technický spolupředseda Europe-Africa Polymer Processing Society Meeting (Modeling and simulation section), Atény, Řecko, 2003.

Řešené projekty:

 • Projekt č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111, "Centrum polymerních systémů", poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) (2011-2014) - vědecký ředitel za oblast Pokročilé zpracovatelství progresivních polymerních systémů
 • No: P108/10/1325, Aplikovaná reologie pro progresivní polymerní technologie, Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky (GAČR), (2010-2014) - řešitel
 • No: 103/09/2066, Analýza a vývoj konstitutivních rovnic pro popis nenewtonských kapalin, Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky (GAČR), (2009-2013) - řešitel
 • Grant MSMT ME08090 "Analýza nestabilit při vytlačování nových typů viskoelastických makromolekulárních látek" (2008-2010) - řešitel
 • Grant GA AV ČR IAA200600703 "Výzkum tokového chování nové třídy metalocenových polymerů" (2007-2011) - řešitel
 • Projekt č.: KJB208100702, „Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů“, poskytovatel: Grantová agentura AV ČR (GAAV ČR), (2007-2009) - člen řešitelského kolektivu
 • Projekt MPO TRVALÁ PROSPERITA „Inovace zdravotnických pomůcek na polymerní bázi“ ve spolupráci s firmou Medetron, s.r.o. , Zlín (2006-2009) - člen řešitelského kolektivu
 • Česko-německý projekt DFG GZ: 436 TSE 17/4/06 "Experimental and theoretical analysis of viscoelastic flow phenomena of polymer melts during extrusion" (2006) - řešitel
 • Grant GAČR 103/06/1033 "Analýza nestandartních projevů nenewtonských kapalin při toku v komplexních geometriích" (2006-2008) - řešitel
 • Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů (MSM7088352101), MŠMT ČR, (2005- ) - člen skupiny řešitele
 • Grant GAČR 103/05/2311 "Vývoj matematických modelů pro reologický popis kapalin se složitou vnitřní strukturou" (2005-2007) - řešitel
 • Grant GA AV ČR KJB2810401 "Modelování polymerních procesů s volným povrchem v oblasti silné nelineární viskoelasticity" (2004-2006) - řešitel
 • Grant GA AV ČR IAA 2060202 "Vliv tlaku na reologické vlastnosti polymerních tavenin" (2002-2007) - člen skupiny řešitele.
 • Grant GAČR 104/01/P132 "Modelování toku polymerních materiálů při výrobě fólií" (2001-2003) – řešitel.
 • Grant MPO ČR FB C2/14/99 "Vývoj a výzkum speciálních fólií" (1999-2001) - člen skupiny řešitele.
 • Výzkumný záměr MŠMT MSM 265200015 "Progresivní polymerní systémy a technologie" (1999-2003) - člen skupiny řešitele.
 • Grant FV Z80006/98 Fond aktivit pro vědu a umění VUT "Popis viskoelastických projevů a nestabilit při numerické simulaci toku plastů" (1998) – řešitel.
 • Grant VS 96108 MŠMT "Modelování procesů při zpracování polymerních materiálů" (1996-2000) - člen skupiny řešitele.

Publikační aktivity:            

J(imp) – Impaktované články dle databáze Web of Science

 1. Kolarik, R., ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C. Stability analysis of non-isothermal film blowing process for non-Newtonian fluids using variational principles (2012) Chemical Engineering Science, 73, pp. 439-453.
 2. Kolarik, R., ZATLOUKAL, M. Modeling of nonisothermal film blowing process for non-Newtonian fluids by using variational principles (2011) Journal of Applied Polymer Science, 122 (4), pp. 2807-2820.
 3. Musil, J., ZATLOUKAL, M. Experimental investigation of flow induced molecular weight fractionation during extrusion of HDPE polymer melts (2011) Chemical Engineering Science, 66 (20), pp. 4814-4823.
 4. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. 3D modeling of filtration process via olyurethane nanofiber based nonwoven filters prepared by electrospinning process (2011) Chemical Engineering Science, 66 (4), pp. 613-623.
 5. Musil, J., ZATLOUKAL, M. Investigation of die drool phenomenon for HDPE polymer melt (2010) Chemical Engineering Science, 65 (23), pp. 6128-6133.
 6. ZATLOUKAL, M. A simple phenomenological non-Newtonian fluid model(2010) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 165 (11-12), pp. 592-595.
 7. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. The use of novel digital image analysis technique and rheological tools to characterize nanofiber nonwovens (2010) Polymer Testing, 29 (1), pp. 82-94.
 8. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Analysis of entrance pressure drop techniques for extensional viscosity determination (2009) Polymer Testing, 28 (8), pp. 843-853.
 9. Rolón-Garrido, V.H., Pivokonsky, R., Filip, P., ZATLOUKAL, M., Wagner, M.H. Modelling elongational and shear rheology of two LDPE melts (2009) Rheologica Acta, 48 (6), pp. 691-697.
 10. Kimmer, D., Slobodian, P., Petrás, D., ZATLOUKAL, M., Olejnik, R., Sáha,P. Polyurethane/multiwalled carbon nanotube nanowebs prepared by an electrospieeing process (2009) Journal of Applied Polymer Science, 111 (6), pp. 2711-2714.
 11. Chaloupková, K., ZATLOUKAL, M. Effect of die design on die drool phenomenon for metallocene based LLDPE: Theoretical and experimental investigation (2009) Journal of Applied Polymer Science, 111 (4), pp. 1728-1737.
 12. Martyn, M.T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Imaging and analysis of wave type interfacial instability in the coextrusion of low-density polyethylene melts (2009) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 156 (3), pp. 150-164.
 13. Slobodian, P., Lengálová, A., ZATLOUKAL, M., Sáha, P. Isobaric heating of polystyrene and evaluation of the Narayanaswamy parameter x from volume recovery data (2009) Journal of Non-Crystalline Solids, 355 (2), pp. 91-95.
 14. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Tzoganakis, C. Rheological characterization and modeling of linear and branched metallocene polypropylenes prepared by reactive processing (2009) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 156 (1-2), pp. 1-6.
 15. Dostál, J., Kašpárková, V., ZATLOUKAL, M., Muras, J., Šimek, L. Influence of the repeated extrusion on the degradation of polyethylene. Structural changes in low density polyethylene (2008) European Polymer Journal, 44 (8), pp. 2652-2658.
 16. Slobodian, P., ZATLOUKAL, M., Sáha, P. Evaluation of the structure (or nonlinearity) parameter x by peak-shift method from volumetric heating data of PET (2008) Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69 (4), pp. 975-980.
 17. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. On the predictive/fitting capabilities of the advanced differential constitutive equations for linear polyethylene melts (2008) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 150 (1), pp. 56-64.
 18. ZATLOUKAL, M., De Witte, J., Lavallée, C., Saha, P. Investigation of PPA interactions with polymer melts in single layer extrusion and coextrusion flows (2007) Plastics, Rubber and Composites, 36 (6), pp. 248-253.
 19. Chaloupková, K., ZATLOUKAL, M. Theoretical and experimental analysis of the die drool phenomenon for metallocene LLDPE (2007) Polymer Engineering and Science, 47 (6), pp. 871-881.
 20. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. Influence of process aids on zigzag type of interfacial instabilities in multilayer flows: Theoretical and experimental investigation (2006) Plastics, Rubber and Composites, 35 (4), pp. 149-154.
 21. Sedlacek, T., Lengalova, A., ZATLOUKAL, M., Cermak, R., Saha, P. Pressure and temperature dependence of LDPE viscosity and free volume: The effect of molecular structure (2006) International Polymer Processing, 21 (2), pp. 98-103.
 22. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. On the predictive/fitting capabilities of the advanced differential constitutive equations for branched LDPE melts (2006) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 135 (1), pp. 58-67.
 23. ZATLOUKAL, M., Vlček, J. Application of variational principles in modeling of the film blowing process for high stalk bubbles (2006) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 133 (1), pp. 63-72.
 24. ZATLOUKAL, M., Kopytko, W., Saha, P., Martyn, M., Coates, P.D. Theoretical and experimental investigation of interfacial instability phenomena occurring during viscoelastic coextrusion (2005) Plastics, Rubber and Composites, 34 (9), pp. 403-409.
 25. ZATLOUKAL, M., Kopytko, W., Lengálová, A., Vlček, J. Theoretical and experimental analysis of interfacial instabilities in coextrusion flows (2005) Journal of Applied Polymer Science, 98 (1), pp. 153-162.
 26. Sedlacek, T., Cermak, R., Hausnerova, B., ZATLOUKAL, M., Boldizar, A., Saha, P. On PVT and rheological measurements of polymer melts: Correction of the hole fraction-viscosity relationship (2005) International Polymer Processing, 20 (3), pp. 286-295.
 27. Sedlacek, T., Lengalova, A., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Sáha, P. Pressure dependent viscosity of Surlyn/montmorillonite nanocomposite (2004) Plastics, Rubber and Composites, 33 (7), pp. 299-303.
 28. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Coates, P.D., Vlček, J. Modelling of viscoelastic coextrusion flows in multi-manifold flat dies (2004) Plastics, Rubber and Composites, 33 (7), pp. 305-309.
 29. ZATLOUKAL, M., Vlček, J. Modeling of the film blowing process by using variational principles (2004) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 123 (2-3), pp. 201-213.
 30. Martyn, M.T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Visualisation and analysis of interfacial instability in coextrusion of LDPE melt (2004) Plastics, Rubber and Composites, 33 (1), pp. 27-35.
 31. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Boldizar, A., Saha, P. On the effect of pressure on the shear and elongational viscosities of polymer melts (2004) Polymer Engineering and Science, 44 (7), pp. 1328-1337.
 32. Saha, N., ZATLOUKAL, M., Saha, P. Modification of polymers by protein hydrolysate - A way to biodegradable materials (2003) Polymers for Advanced Technologies, 14 (11-12), pp. 854-860.
 33. ZATLOUKAL, M. Differential viscoelastic constitutive equations for polymer melts in steady shear and elongational flows (2003) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 113 (2-3), pp. 209-227.
 34. ZATLOUKAL, M., Vlček, J., Tzoganakis, C., Sáha, P. Erratum to “Improvement in techniques for the determination of extensional rheological data from entrance flows: computational and experimental analysis” [J. Non-Newtonian Fluid Mech. 107 (2002) 13–37] (2003) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 109 (1), pp. 91.
 35. ZATLOUKAL, M., Vlček, J., Tzoganakis, C., Sáha, P. Improvement in techniques for the determination of extensional rheological data from entrance flows: Computational and experimental analysis (2002) Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 107 (1-3), pp. 13-37.
 36. ZATLOUKAL, M., Rybnikář, F., Sáha, P. Effect of oligomers extraction in polycondensation reactions on number and weight average degree of polymerization (2002) European Polymer Journal, 38 (9), pp. 1925-1927.
 37. ZATLOUKAL, M., Štach, P., Liu, P., Sáha, P. Tensile strength characteristics of polymer melts (2002) International Polymer Processing, 17 (3), pp. 223-227.
 38. ZATLOUKAL, M., Sha, P., Vlek, J., Tzoganakis, C. Viscoelastic stress calculation in multi-layer coextrusion dies: Die design and extensional viscosity effects on the onset of 'wave' interfacial instabilities (2002) Polymer Engineering and Science, 42 (7), pp. 1520-1533.
 39. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Slaník, A., Lengálová, A., Simoník, J. Experimental and numerical investigation into metallocene polymer melt flow in film blowing dies (2002) Applied Rheology, 12 (3), pp. 126-132.
 40. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Perdikoulias, J., Sáha, P. Numerical simulations of polymer flow in flat spiral dies (2001) Polymer Engineering and Science, 41 (10), pp. 1683-1694.
 41. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Vlcek, J., Sáha, P. Numerical simulation of polymer coextrusion flows: A criterion for detection of "wave" interfacial instability onset (2001) International Polymer Processing, 16 (2), pp. 198-207.
 42. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Dobbie, T. Computation of the linear viscoelastic relaxation spectrum from capillary viscosity data (2000) Advances in Polymer Technology, 19 (4), pp. 277-286.

J(neimp) – Neimpaktované články dle databáze Scopus

 1. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. 3D air filtration modeling for nanofiber based filters in the ultrafine particle size range (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 320-323. ISSN: 0094243X
 2. Kimmer, D., Vincent, I., Fenyk, J., Petras, D., ZATLOUKAL, M., Sambaer, W., Zdimal, V. Morphology of nano and micro fiber structures in ultrafine particles filtration (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 295-311. ISSN: 0094243X
 3. Musil, J., ZATLOUKAL, M., Gough, T., Martyn, M. Experimental investigation of die drool and slip-stick phenomena during HDPE polymer melt extrusion (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 26-42. ISSN: 0094243X
 4. Kolarik, R., ZATLOUKAL, M. Variational principle based stability analysis of non-isothermal film blowing process for non-Newtonian fluids (2011) AIP Conference  Proceedings, 1375, pp. 56-74. ISSN: 0094243X
 5. Obr, A., ZATLOUKAL, M. Effect of fluoropolymer antidripping agent on rheological behavior of LLDPE (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 248-252. ISSN: 0094243X
 6. ZATLOUKAL, M. Planar extensional viscosity measurements for LDPE polymer melt by using novel orifice die design and Cogswell model (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 163-170. ISSN: 0094243X
 7. Musil, J., ZATLOUKAL, M., Gough, T., Martyn, M. Investigation of vortex development during polymer melt flows by flow birefringence (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, pp. 14-25. ISSN: 0094243X
 8. Olejnik, R., Liu, P., Slobodian, P., ZATLOUKAL, M., Saha, P. Characterization of carbon nanotube based polymer composites through rheology (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 204-209. ISSN: 0094243X
 9. Musil, J., ZATLOUKAL, M. Investigation of internal die drool phenomenon for different HDPEs (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 69-74. ISSN: 0094243X
 10. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. The use of digital image analysis and rheological tools to characterize nanofiber based textiles (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 312-322. ISSN: 0094243X
 11. Hugo Rolón-Garrido, V., Pivokonsky, R., Filip, P., ZATLOUKAL, M., Wagner, M.H. Rheological characterization and constitutive modeling of two LDPE melts (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 42-43. ISSN: 0094243X
 12. Kimmer, D., ZATLOUKAL, M., Petras, D., Vincent, I., Slobodian, P. Investigation of polyurethane electrospinning process efficiency (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 305-311. ISSN: 0094243X
 13. Martyn, M.T., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Visualisation and analysis of polyethylene coextrusion melt flow (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 96-109. ISSN: 0094243X
 14. Kolarik, R., ZATLOUKAL, M. Modeling of non-isothermal film blowing process for polyolefines by using variational principles (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 251-269. ISSN: 0094243X
 15. Kubik, P., Vlcek, J., Svabik, J., Paseka, I., ZATLOUKAL, M.  3D simulation of the fluted mixer element behavior (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 293-301. ISSN: 0094243X
 16. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Development of novel orifice die design for precise entrance pressure drop measurements(2009) AIP Conference Proceedings, 1152, pp. 131-138. ISSN: 0094243X

J(other) – Editorialy a jiné neimpaktované články

 1. ZATLOUKAL, M. AIP Conference Proceedings: Foreword (2011) AIP Conference Proceedings, 1375, p.1
 2. ZATLOUKAL, M. AIP Conference Proceedings: Foreword (2009) AIP Conference Proceedings, 1152, p.1
 3. ZATLOUKAL, M. Novel trends in rheology III (2009) Applied Rheology, 19 (5), pp. 314-315.
 4. ZATLOUKAL, M. Novel Trends in Rheology II (2008) Applied Rheology, 18 (2), p. 124.
 5. Sáha, P., ZATLOUKAL, M. Plastics, Rubber and Composites: Editorial (2004) Plastics, Rubber and Composites, 33 (7), pp. 273-274.
 6. ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J., Tzoganakis, C., Saha, P. The influence of die design and extensional rheology on the onset of 'wave' Interfacial Instabilities in coextrusion flows (2002) Paper, Film and Foil Converter, 76(1), pp. 51-53.

D – Konferenční příspěvky dle databází Scopus/Web of Science

 1. Saha, N., Jelinkova, L., ZATLOUKAL, M., Saha, P. Protein filled polymer composites for biodegradable packaging (2011) Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine - Proc. of the 4th WSEAS Int. Conf. on EMESEG'11, 2nd Int. Conf. on WORLD-GEO'11, 5th Int. Conf. on EDEB'11, pp. 353-357.
 2. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Effect of processing conditions and die design on die drool phenomenon for HDPE polymer melt (2011) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 1181-1185.
 3. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. 3D modelling of filtration process through polymeric nanofiber based nonwovens (2011) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 1149-1154.
 4. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R. Modeling of non-isothermal film blowing process for non-newtonian fluids by using variational principles (2011) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 1317-1322.
 5. ZATLOUKAL, M. Novel non-Newtonian fluid model for polymer melts (2011) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 92-96.
 6. ZATLOUKAL, M., Xue, A., Amon, M. Theoretical and experimental investigation of interfacial instabilities in coextrusion feed-block dies (2010) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 721-727.
 7. Kubik, P., Vlcek, J., Svabik, J., ZATLOUKAL, M.  3D simulation of the fluted mixer element behavior (2010) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 773-778.
 8. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Applied rheology for HDPE die drool phenomenon (2010) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 748-751.
 9. Sambaer, W., ZATLOUKAL, M., Kimmer, D. Advanced characterization of nanofiber based nonwovens (2010) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 779-783.
 10. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R. Non-isothermal film blowing process stability analysis by using variational principles (2009) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 1587-1595.
 11. ZATLOUKAL, M., Sambaer, W., Libotte, A. Understanding and quantification of die drool phenomenon during polypropylene extrusion process (2009) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 1572-1577.
 12. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Development and testing of novel orifice die design for extensional viscosity measurements (2009) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 1017-1021.
 13. ZATLOUKAL, M., De Witte, J., Lavallée, C. Investigation of PPA interactions with polymer melts in coextrusion flows (2008) Society of Plastics Engineers - International Polyolefins Conference - FLEXPACKCON 2008, 2, pp. 847-851.
 14. ZATLOUKAL, M., Pivokonsky, R., Filip, P., Tzoganakis, C. Rheological characterization and modeling of metallocene based polypropylenes prepared by reactive extrusion process (2008) Technical Papers, Regional Technical Conference - Society of Plastics Engineers, 2, pp. 862-867.
 15. ZATLOUKAL, M., Kolarik, P.  Film blowing process stability analysis for non-newtonian fluids by using variational principles (2008) Technical Papers, Regional Technical Conference - Society of Plastics Engineers, 3, pp. 1370-1375.
 16. Böttner, D., Vlcek, J., ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J. Single screw design optimization for fuel line barrier layer material (2008) Technical Papers, Regional Technical Conference - Society of Plastics Engineers, 1, pp. 277-288.
 17. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K., Martyn, M., Coates, P. Analysis of metallocene based LLDPE flow with respect to die drool phenomenon by using FEM and flow visualization experiment (2008) Technical Papers, Regional Technical Conference - Society of Plastics Engineers, 1, pp. 192-196.
 18. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K., Witte, J.D., Vlcek, J. Analysis of the free surface instabilities in extrusion and coextrusion flows for metallocene based polyolefins (2007) TAPPI European PLACE Conference, 2, pp. 1055-1109.
 19. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K., Hertel, D., Münstedt, H. Effect of die geometry and extensional rheological properties on vortex development in rectangular dies (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 4, pp. 1938-1942.
 20. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R., Martyn, M., Coates, P. Investigation of film blowing process stability for metallocene based lldpe with different level of long chain branching (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 1565-1570.
 21. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K.  Effect of die design and wall slip on die drool phenomenon for metallocene based LLDPE: Theoretical and experimental investigation (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 4, pp. 2379-2383.
 22. ZATLOUKAL, M., Mavridis, H., Vlcek, J., Saha, P. Modeling of non-isothermal high stalk film blowing process by using variational principles for non-newtonian fluids (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 1571-1575.
 23. ZATLOUKAL, M., Pivokonsky, R., Martyn, M.T., Filip, P. Applicability of advanced constitutive equations for coextrusion flows of polyolefin melts (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 4, pp. 1933-1937.
 24. ZATLOUKAL, M., Musil, J. Determination of uniaxial extensional viscosity for polyolefins by improved entrance pressure drop measurements (2007) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 4, pp. 1943-1947.
 25. ZATLOUKAL, M., De Witte, J., Lavallée, C. Investigation of PPA interactions with polymer melts in coextrusion flows (2006) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 846-850.
 26. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Vlcek, J., Coates, P.D. Modeling of viscoelastic multi-layer flows for different polymer melts (2006) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 851-855.
 27. ZATLOUKAL, M., Mavridis, H., Vlcek, J., Saha, P. Modeling of non-isothermal film blowing process by using variational principles (2006) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 825-829.
 28. ZATLOUKAL, M., Pivokonsk, R., Gough, T., Coates, P.D. Investigation of advanced constitutive equations under different flow conditions (2006) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 5, pp. 2356-2360.
 29. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Analysis of die drool phenomenon for metallocene based linear polyolefins (2006) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 2, pp. 956-960.
 30. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. The influence of process aids on zig-zag type of interfacial instabilities in film blowing multi-layer flows (2005) TAPPI European PLACE Conference, 1, pp. 217-224.
 31. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. Effect of process aids on interfacial instabilities in coextrusion (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference  Proceedings, 1, pp. 101-105.
 32. ZATLOUKAL, M., Vlček, J. Modeling of the film blowing process for high stalk bubbles(2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 139-142.
 33. Martyn, M.T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Visualisation and analysis of polyolefin multilayer coextrusion flows (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 81-85.
 34. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Coates, P.D., Vlček, J. Influence of die design on interfacial instabilities in coextrusion (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 86-90.
 35. ZATLOUKAL, M., Kopytko, W., Vlček, J., Sáha, P. Investigation of zig-zag type of interfacial instabilities in coextrusion (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 96-100.
 36. Vlcek, J., Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Touré, B. The effect of material selection in feed-block coextrusion of a three layer film (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 121-124.
 37. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Vlcek, J., Saha, P. Viscoelastic coextrusion flow modeling by advanced constitutive equations: The influence of the die design on interfacial instabilities (2005) TAPPI European PLACE Conference, 1, pp. 563-577.
 38. Perdikoulias, J., ZATLOUKAL, M., Touré, B. Flow simulation of coextrusion feed-blocks (2005) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 111-115.
 39. Vlcek, J., Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Svabik, J. The effect of material selection in feed-block coextrusion of a three layer film (2005) TAPPI European PLACE Conference, 2, pp. 971-983.
 40. Perdikoulias, J., ZATLOUKAL, M., Touré, B. The application of simulation in Co extrusion processes (2004) TAPPI PLACE Conference, pp. 743-749.
 41. ZATLOUKAL, M., Vlček, J., Sáha, P. Modeling of the film blowing process by using variational principles (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 235-239.
 42. Martyn, M.T., Gough, T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Experimental observations of LDPE melt flow in coextrusion geometries (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 205-209.
 43. Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Vlcek, J. Coextrusion of LDPEs in the cast film process (zig-zag interfacial instabilities) (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 372-375.
 44. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Coates, P.D., Vlček, J. Modeling of viscoelastic coextrusion flows in multi-manifold flat dies (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 101-105.
 45. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. The effect of process aids on interfacial instabilities in coextrusion flows: Theoretical and experimental investigation (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 381-385.
 46. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Saha, P. Influence of molecular structure on pressure and temperature dependent viscosity of LDPE melts (2004) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 3208-3212.
 47. Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Vlcek, J. Measurement of Interfacial Instabilities during Coextrusion of LDPE's in Flat Dies (2003) PLACE Conference and the Global Hot Melt Symposium, pp. 379-389.
 48. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Coates, P., Perdikoulias, J. Theoretical and Experimental Investigation of Wave Interfacial Instabilities at Coextrusion in Flat Dies (2003) PLACE Conference and the Global Hot Melt Symposium, pp. 361-378.
 49. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Kopýtko, W., Sáha, P. Investigation of the coextrusion flow stability in flat dies for different batches of the same polymer (2003) TAPPI European PLACE Conference, 2, pp. 295-305.
 50. Martyn, M., Gough, T., Spares, R., Coates, P., ZATLOUKAL, M. Experimental Investigations of LDPE Melt Flow in Coextrusion Geometries (2003) PLACE Conference and the Global Hot Melt Symposium, pp. 335-359.
 51. Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Vlcek, J. Measurement of interfacial instabilities during coextrusionof LDPEs in flat dies (2003) TAPPI European PLACE Conference, 2, pp. 263-293.
 52. ZATLOUKAL, M., Vlček, J., Sáha, P. Investigation of the predictive capability of advanced differential constitutive equations for polymer melts under different flow conditions (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 1018-1022.
 53. Kopytko, W., ZATLOUKAL, M., Vlcek, J. Measurement of interfacial instabilities during coextrusion of LDPEs in flat dies (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 7-10.
 54. Martyn, M.T., Gough, T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Experimental observations and analysis of LDPE melt flow in coextrusion geometries (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 300-304.
 55. ZATLOUKAL, M., Kopýtko, W., Vlček, J. The effect of different batches of the same polymer on the flow in flat coextrusion dies (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 3509-3513.
 56. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Filip, P., Saha, P. Determination of pressure coefficient of polymer melts from shear flow (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 3748-3752.
 57. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Coates, P.D., Sáha, P. Wave interfacial instabilities at coextrusion in flat dies: Simulation and experimental results (2003) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 295-299.
 58. Martyn, M.T., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J. Visualisation and analysis of LDPE melt flows in a coextrusion geometry (2002) TAPPI PLACE Conference, pp. 1526-1566.
 59. ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J., Tzoganakis, C., Sáha, P. The influence of die design and extensional rheology on the onset of 'wave' interfacial instabilities in coextrusion flows (2001) TAPPI - Polymers, Laminations and Coatings Conference, pp. 529-535.
 60. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Dobbie, T., Saha, P. Comparison of Measured Shear and Elongational Viscosities with some Rheological Models (1998) Progress and Trends in Rheology V, pp. 421-422

D – Konferenční příspěvky s ISBN

 1. ZATLOUKAL, M., Pivokonsky, R., Filip, P., Tzoganakis, C. Rheological Characterization of Reactive Extrusion Process Based Polypropylenes (2008 )PPS-24, Salerno, Italy. ISBN 88-7897-025-5
 2. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Tzoganakis, C. Influence of Reactive Extrusion Process on Rheological Properties of Metallocene Polypropylenes (2007) Novel Trends in Rheology II. Edited by M. Zatloukal, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, pp. 45-50. ISBN: 978-80-7318-591-6
 3. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R., Saha, P. Progress in Viscoelastic Modeling of Polymer processing with Respect to Free Surface Flow Instabilities (2007) Novel Trends in Rheology II. Edited by M. Zatloukal, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, pp. 68-81. ISBN: 978-80-7318-591-6
 4. Bottner, D., Vlcek, J., ZATLOUKAL, M. Single Screw Design Optimisation for Fuel Line Barrier Layer Material Based on Extrusion Process Simulation (2007) Novel Trends in Rheology II. Edited by M. Zatloukal, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, pp. 145-160. ISBN: 978-80-7318-591-6
 5. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Analysis of Die Design Effect on the Die Drool Phenomenon for Metallocene Based LLDPE (2007) Novel Trends in Rheology II. Edited by M. Zatloukal, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic, pp. 174-183. ISBN: 978-80-7318-591-6
 6. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K. Theoretical and Experimental Analysis of Die Drool Phenomenon with Respect to Extrusion Die Design (2007) PPS Europe/Africa Regional Meeting, Gothenburg, Sweden, (CD-ROM). ISBN 87-89753-56-9
 7. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M., Hertel, D., Münstedt, H. Effect of Die Geometry and Extensional Rheological Properties on Vortex Development in Rectangular Dies (2007) PPS Europe/Africa Regional Meeting, Gothenburg, Sweden, (CD-ROM). ISBN 87-89753-56-9
 8. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R., Martyn, M., Coates, P. Application of Variational Principles in Film Blowing Stability Analysis for Metallocene Based Polyolefines (2007) PPS Europe/Africa Regional Meeting, Gothenburg, Sweden, (CD-ROM). ISBN 87-89753-56-9
 9. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Kopytko, W., Saha, P. Understanding of Different Types of Interfacial Instabilities in Multi-layer Flows (2007) PPS Europe/Africa Regional Meeting, Gothenburg, Sweden, (CD-ROM). ISBN 87-89753-56-9
 10. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Tzoganakis, C. On the Rheological Characterization of Linear and Branched Metallocene Polypropylenes Prepared by Reactive Extrusion Process (2007) PPS Europe/Africa Regional Meeting, Gothenburg, Sweden, (CD-ROM). ISBN 87-89753-56-9
 11. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. Investigation of Advanced Differential Constitutive Equations under Shear and Extensional Flows (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 12. ZATLOUKAL, M., Mavridis, H., Vlcek, J: Application of Variational Principles in Modeling of Film Blowing Process for Non-newtonian Fluids Experimental and Theoretical (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 13. ZATLOUKAL, M., Gough, T., Martyn, M., Coates, P., Saha, P. Investigation of Abrupt Contraction Flows of LDPE Melts with Advanced Differential Constitutive Equations (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 14. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Coates, P. Theoretical and Experimental Analysis of Interfacial Instabilities in Multi-layer Flows for Different Polymer Melts (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 15. ZATLOUKAL, M., De Witte, J., Lavallee, C. Analysis of PPA Interactions with Polymer Melts in Film Blowing Coextrusion with Respect to Interfacial Instabilities (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 16. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. The Effect of Die Design and Process Conditions on Die Drool Phenomenon for Metallocene Based Polyolefins (2006) 22nd annual meeting of the Polymer Processing Society (PPS-22), Yamagata, Japan, (CD-ROM). ISBN 4-9903109-2-6
 17. ZATLOUKAL, M., Saha, P. Modeling of polymer processing in area of highly non-linear viscoelasticity (2005) Novel trends in rheology. Edited by M. Zatloukal and N. Honkova, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech republic, pp. 54-60. ISBN: 80-7318-303-X
 18. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M.,  Filip, P. On the predictive/fitting capabilities of XPP and PTT-XPP constitutive equations for branched LDPE melts (2005) Novel trends in rheology. Edited by M. Zatloukal and N. Honkova, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech republic, pp. 11-21. ISBN: 80-7318-303-X
 19. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Theoretical and experimental analysis of viscoelastic polymer melt extrusion (2005) Novel trends in rheology. Edited by M. Zatloukal and N. Honkova, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech republic, pp. 22-30. ISBN: 80-7318-303-X
 20. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., P. Saha Pressure-temperature dependencies of viscosity behavior of polymer melts (2005) Novel trends in rheology. Edited by M. Zatloukal and N. Honkova, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech republic, pp. 86-93. ISBN: 80-7318-303-X
 21. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. The Influence of Process Aids on the Zig-Zag Type of Interfacial Instabilities in Multi-Layer Flows: Theoretical and Experimental Investigation (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 22. Martyn, M.T., ZATLOUKAL, M., Spares, R., Coates, P.D. Observations and Analysis of Polyethylene Melt Flow in a Coextrusion Geometry (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 23. ZATLOUKAL, M., Saha, P. Modeling of the Film Blowing Process by Using Variational Principles for High Stalk Bubbles. (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 24. ZATLOUKAL, M., Kopytko, W., Vlcek, J., Saha, P. Theoretical and Experimental Investigation of the Zig-Zag Type of Interfacial Instabilities in Multi-layer Cast Film Process. (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 25. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. Investigation of the predictive/fitting capabilities of the molecular based constitutive equations for polymer melts (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 26. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Theoretical and Experimental Investigation of the Die Drool Phenomenon for Metallocene Based LLDPE (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 27. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Coates, P.D., Saha, P. The Effect of the Coextrusion Die Design on the Wave Type of Interfacial Instabilities: Theoretical and Experimental Investigation (2005) PPS-21, Leipzig, Germany, (CD-ROM). ISBN 3-86010-784-4
 28. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Coates, P., Vlcek, J. An Application of the Advanced Constitutive Equations in the Multi-Layer Flow Modeling: The Influence of the Die Design on Interfacial Instabilities. (2005) TAPPI European PLACE Conference, Vienna, Austria (CD-ROM). ISBN 1595100881
 29. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. The Effect of Process Aids on the Zig-Zag Type of Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows (2005) TAPPI European PLACE Conference, Vienna, Austria (CD-ROM). ISBN 1595100881
 30. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Saha, P. Advances in Techniques to Determine Extensional Rheology from Capillary Measurements. (2002) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1 pp. 903-907. ISBN 9780971643505
 31. ZATLOUKAL, M., Stach, P., Liu, P., Vlcek, J., Saha, P. Rheological and Tensile Strength Characteristics of Polymer Melts (2002) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 913-917. ISBN 9780971643505
 32. Martyn, M.T., Gough, T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Visualisation and Analysis of LDPE Melt Flows in Coextrusion Geometry (2002) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 937-941. ISBN 9780971643505
 33. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Saha, P. The Effect of Layer Stretching on the Onset of 'Wave' Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows (2001) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 1, pp. 44-48. ISBN 978-1-58716-098-1
 34. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Slanik, A., Simonik, J., Saha, P. Metallocene Polymer Melts Flow in Film Blowing Dies: Experimental and Numerical Investigation (2001) International Conference Plastko 2001. Zlin (CD-ROM). ISBN 80-7318-009-X
 35. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Saha, P. Wave Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows (2001) International Conference Plastko 2001. Zlin (CD-ROM). ISBN 80-7318-009-X
 36. Tzoganakis, C., ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J., Sáha, P. Viscoelastic Stress Calculation in Multilayer Coextrusion Dies (2000) Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings 1, pp. 46-50. ISBN 978-1-56676-957-0
 37. Švábík, J., ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C. Co-Extrusion of Plastic Materials in Very Thin Layers. (1999) Medical Plastics, Copenhagen, Denmark, pp. 2.1-2.6. ISBN 8789753275
 38. Perdikoulias, J., ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C.: Predicting the Onset of Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows. (1999) TAPPI, Atlanta, Georgia, pp. 1003-1010. ISBN: 0898529719 – Conference Papers without ISBN

O – Konferenční příspěvky bez ISBN

 1. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Investigation of polymer extrusion at the die exit by flow visualization technique (2008) MACRO 2008 – the 42th IUPAC World Polymer Congress, Taipei, Taiwan.
 2. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Investigation of die drool phenomenon at the die exit region by FEM analysis (2008) MACRO 2008 – the 42th IUPAC World Polymer Congress, Taipei, Taiwan.
 3. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K., De Witte, J., Perdikoulias, J. Theoretical and experimental investigation of Die Drool (2007) Wonewok 2007, Minnesota, USA
 4. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Investigation of die drool phenomenon by viscoelastic FEM analysis (2007) AERC 2007- 4th Annual European Rheology Conference, Napoli, Italy.
 5. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M., Hertel, D., Munsted, H. Theoretical investigation of vortex size development in planar contraction geometries for modified White-Metzner model (2007) AERC 2007- 4th Annual European Rheology Conference, Napoli, Italy.
 6. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. Rheological description of linear PE materials by the XPP, PTT-XPP, and modified Leonov models (2007) AERC 2007- 4th Annual European Rheology Conference, Napoli, Italy.
 7. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M. Investigation of Die Drool Phenomenon for Metallocene Based LLDPE With Respect to Die Design (2007) PPS-23 The Polymer Processing Society 23rd Annular Meeting, Salvador, Brazil, (CD-ROM).
 8. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. Linear PE Materials- Predictive/Fitting Capabilities of the Molecular-Based Constitutive Equations (2007) PPS-23 The Polymer Processing Society 23rd Annular Meeting, Salvador, Brazil, (CD-ROM).
 9. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M., Hertel, D., Münstedt, H. Theoretical and Experimental Analysis of LDPE Entry Flows in a Planar Abrupt Contraction (2007) PPS-23 The Polymer Processing Society 23rd Annular Meeting, Salvador, Brazil, (CD-ROM).
 10. ZATLOUKAL, M. Understanding of Free Surface Flow Instabilities during Polymer Processing (2007) European Technology Center ExxonMobil Europe Inc., Brussels, Belgium.
 11. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. Investigation of molecular interactions between polymer processing aids and polymer melts in multi-layer flows by effective continuum method (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 112.
 12. ZATLOUKAL, M., Musil, J.: Improvement in entrance pressure drop measurements for extensional viscosity evaluation of branched polymer melts: Theoretical and experimental approach. (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 139.
 13. Tzoganakis, C., ZATLOUKAL, M., Pivokonsky, R. Rheological properties of controlled-rheology metallocene polypropylenes (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 184.
 14. Pivokonsky, R., ZATLOUKAL, M., Filip, P. On the predictive/fitting capabilities of the XPP, PTT-XPP and Leonov models for branched LDPE melts (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 187.
 15. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Kopytko, W. Understanding of different types of interfacial instabilities in multi-layer flows (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 193.
 16. ZATLOUKAL, M., Kolarik, R., Martyn, M.T., Saha, P. Theoretical and experimental investigation of film blowing process stability for metallocene based LLDPE with different level of LCB (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 195.
 17. ZATLOUKAL, M. Modelling of the non-isothermal post die processes with free surface by using variational principles (2006) 3rd Annular European Rheology Conference, Hersonisos, Crete, Greece, pp. 199.
 18. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K. Theoretical and experimental investigation of the unstable extrusion/coextrusion flows related to the free surface development (2006) EPATEC, Antwerp, Belgium, (CD-ROM).
 19. ZATLOUKAL, M., De Witte, J. The Effect of Process Aids on the zig-zag type of Interfacial Instabilities in Multi-layer Flows: Theoretical and Experimental Investigation (2005) International Conference Plastko 2005, Zlin (CD-ROM).
 20. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Saha, P. Application of Variational Principles in Modeling of the Film Blowing Process for High Stalk Bubbles (2005) International Conference Plastko 2005, Zlin (CD-ROM).
 21. Chaloupkova, K., ZATLOUKAL, M., Hertel, D., Munstedt, H. Theoretical and Experimental Analysis of LDPE Entry Flow in a Planar Contraction (2005) International Conference Plastko 2005, Zlin (CD-ROM).
 22. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., De Witte, J., Perdikoulias, J. Understanding of Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows (2005) 11th Annual Technical Conference on Polymer Processing Additives, Minnesota, USA, (CD-ROM).
 23. Peprnicek, T., Merinska, D., Simonik, J., ZATLOUKAL, M., Kalendova, A., Kovarova, L. Polymer/Clay Nanocomposites: Structural Characteristics Influenced by Flow (2005) PPS 2005 – America’s Regional Meeting, Quebec City, Canada, (CD-ROM).
 24. Martyn, M.T., ZATLOUKAL, M., Spares, R., Gough, T., Coates, P.D. Visualisation and modeling of LDPE Interfacial Instability in Coextrusion Geometries (2004) Processing Society 20th. Annual Meeting (PPS - 20), Akron, USA, (CD-ROM).
 25. ZATLOUKAL, M., Sedlacek, T. An Application of the Variational Principles in the Blown Film (2004) World Polymer Congress MACRO 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, Paris-France, France, (CD-ROM).
 26. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Saha, P. Pressure and Temperature Dependent Viscosity of LDPE related to pVT measurements. (2004) World Polymer Congress MACRO 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, Paris-France, France, (CD-ROM).
 27. Saha, N., ZATLOUKAL, M., Kalendova, A., Saha, P. Biodegradation of protein filled polymer composites by Aspergillus oryzae (F-172) (2004) Third International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization, MoDeSt03, (CD-ROM).
 28. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Filip, P., Saha, P. Pressure dependent viscosity of Surlin/ montmorillonite nanocomposite. (2004) PPS 2004 Américas Regional Meeting, Brasil, (CD-ROM).
 29. ZATLOUKAL, M., Sedlacek, T., Vlcek, J. New approach for the modeling of the film blowing process (2004) PPS 2004 Américas Regional Meeting, Brasil, (CD-ROM).
 30. Vlcek, J., ZATLOUKAL, M. Advance tools for solving old problems in extrusion.(2004) Sitzung des Arbeitskreises „Simulation für die Bauteilentwicklung“, Deutschen Kunststoff-Institut, (CD-ROM).
 31. ZATLOUKAL, M. Rheology aspects during co-extrusion (2004) EPATEC 2004 Dyneon Speciality Additives, Oostende, Belgium.
 32. Saha, N., Pavlinek, V., Saha, L., ZATLOUKAL, M., Saha, P. Properties of protein based biodegradable polymer film (2003) Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, (CD-ROM).
 33. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Saha, P. On the Pressure Affected Shear and Elongational Viscosities of Polymer Melts (2003) Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, (CD-ROM).
 34. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Filip, P., Saha, P. The Influence of the Molecular Structure of LDPE on the Pressure Coefficients of the Shear and Extensional Viscosities(2003) Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, (CD-ROM).
 35. Martyn, M.T., ZATLOUKAL, M., Spares, R., Gough, T., Coates, P.D., Saha, P: Experimental and Numerical Simulation of Melt Flow Interfacial Instabilities in Slit Coextrusion Dies (2003) Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, (CD-ROM).
 36. ZATLOUKAL, M., Martyn, M., Coates, P., Saha, P. Interfacial Instabilities During Coextrusion Flows of LDPE Melts (2003) Europe-Africa Meeting PPS, Athens, Greece, (CD-ROM).
 37. ZATLOUKAL, M., Saha, P. An Appraisal of Differential constitutive Equations for Polymer Melts Under Various Flow Situations (2003) Europe-Africa Meeting PPS, Athens, Greece, (CD-ROM).
 38. ZATLOUKAL, M., Kopytko, W., Saha, P..: Investigation of Rheological Behavior of Different Batches of the Same Polymer: Polymer Processing Aspects (2003) Europe-Africa Meeting PPS, Athens, Greece, (CD-ROM).
 39. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Saha, P. A Simple Way of Capturing the Kinematics of Film Blowing (2003) Europe-Africa Meeting PPS, Athens, Greece, (CD-ROM).
 40. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Saha, P. Improvement in Techniques to Determine Extensional Rheology from Entrance Flows (2002) 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany (CD-ROM)
 41. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Tzoganakis, C., Saha, P. Viscoelastic Constitutive Eguations in Steady Shear and Extensional Flows. (2002) 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany (CD-ROM)
 42. ZATLOUKAL, M., Stach, P., Liu, P., Saha, P. Tensile Strength Characteristics of Polymer Melts (2002) 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany (CD-ROM)
 43. ZATLOUKAL, M., Vlcek, J., Slanik, A., Simonik, J., Lengalova, A. Experimental and Numerical Investigation of Metallocene Polymer melt Flow in Film Blowing Dies(2002) 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany (CD-ROM)
 44. Sedlacek, T., ZATLOUKAL, M., Lengalova, A., Filip, P., Saha, P. The Effect of Pressure on Shear and Elongational Properties of Polymer Melts (2002) 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany (CD-ROM)
 45. ZATLOUKAL, M. Investigation of Wave Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows(2002) RheoFuture conference, Karlsruhe, Germany.
 46. Martyn, M.T., Gough, T., Spares, R., Coates, P.D., ZATLOUKAL, M. Visualisation and Analysis of Melt Flow Instabilities in a Coextrusion Geometry 18th Annual meeting of Polymer processing society, Guimaraes, Portugal, 2002, (CD-ROM).
 47. ZATLOUKAL, M., Perdikoulias, J., Tzoganakis, C., Saha, P. The Influence of Die Design and Extensional Rheology on the Onset of 'Wave' Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows (2002) POLYOLEFINS 2002, Houston, USA, pp. 23-29.
 48. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Vlcek, J., Saha, P. Numerical Simulation of Polymer Melts Multi-Layer Flow - A Study of the Effect of Viscoelasticity and Die Design on Interfacial Instabilities(2000) Europe/Africa RM PPS, Zlín, Czech Republic, pp. 123-124.
 49. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Perdikoulias, J., Saha, P. Numerical Simulation of Three-Dimensional Polymer Flow Within Flat Spiral Dies (2000) Europe/Africa RM PPS, Zlín, Czech Republic, pp. 223-224.
 50. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Vlcek, J. Predicting the Onset of Interfacial Instabilities in Coextrusion Flows(1999) TAPPI's 7th European PLC Symposium, Prague, pp. 258-264.
 51. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Vlcek, J., Saha, P.:Viscoelastic Stress Calculation in Polymer Coextrusion Flows(1999) CAE in Polymer Processing, Gordon Research Conference, Ventura, California, USA.
 52. ZATLOUKAL, M., Tzoganakis, C., Perdikoulias, J., Saha, P.Viscoelastic Stress Calculation in Polymer Coextrusion Flows(1999) 19th Meeting on Macromolecules, Prague

C- Kapitoly v knihách:

 1. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Spares, R., Coates, P.D.Investigation of Wave Interfacial Instabilities in Flat Coextrusion Dies: Simulation and Experimental Research (2003) Polymer Process Engineering 03: Enhanced Polymer Processing. Edited by PD Coates, University Press, Bradford, UK, pp. 280-303, ISBN: 1 85143 193 4.
 2. ZATLOUKAL, M., Martyn, M.T., Kopytko, W., Coates, P.D., Saha, P. Theoretical and experimental investigation of unusual flow phenomena occuring during viscoelastic coextrusion flows (2005) Polymer Process Engineering 05: Enhanced Polymer Processing. Edited by PD Coates, University Press, Bradford, UK, pp.347-369, ISBN: 1 85143 226 4.
 3. ZATLOUKAL, M., Chaloupkova, K., Kolarik, R., Martyn, M., Coates, P. Progress in Strongly Nonlinear Viscoelastic Modeling of Polymer Processing with Respect to Free Surface Flow Instabilities(2007) Polymer Process Engineering 07: Enhanced Polymer Processing. Edited by PD Coates, University Press, Bradford, UK, pp.176-232, ISBN: 1 85143 248 5.

F-Patenty:

 1. Zatloukal, M., Musil, J. Inert extrusion annular orifice die (2008) Utility Model: File number CZ UV 19221
 2. Zatloukal, M., Musil, J.Inert extrusion flat orifice die (2012) Utility Model: File number CZ UV 23619