Ing. Michal Kovář

Ing. Michal Kovář
Lektor
Člen České společnosti chemické
e-mail: kovar@ft_utb_cz
místnost: U15/426
tel.: +420 57-603-1464

Narozen v roce 1969 v Gottwaldově, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou Pardubice, obor Technická fyzikální a analytická chemie, pracuje jako lektor na Fakultě technologické UTB ve Zlíně.