O nás

WEB ÚSTAVU

chemie.utb.cz

FACEBOOK

Ústav chemie na Facebooku. Facebook

PEDAGOGICKÁ ČINNOST ÚSTAVU

Ústav chemie (ÚCH), který byl zřízen jako samostatný ústav od 1. dubna 2006, byl dříve součástí Ústavu potravinářského inženýrství a chemie. Pracovníci ÚCH zabezpečují výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia na Fakultě technologické a pro některé obory na Fakultě managementu a ekonomiky. Výuku v magisterském studiu ÚCH zabezpečuje v oboru Chemie potravin a bioaktivních látek. Ústav také zajišťuje Krajské kolo chemické olympiády středních škol.

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena do následujících oblastí:

 • syntéza heterocyklických sloučenin s chinolinovým jádrem a studium jejich reaktivity
 • příprava a reakce derivátů adamantanu
 • supramolekulární chemie

Ústav je zapojen do činnosti v rámci:

 • České společnosti chemické
 • International Society of Heterocyclic Chemistry
 • České společnosti průmyslové chemie

Spolupráce s tuzemskými institucemi:

 • Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
 • Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • Fakulta chemické technologie Univerzity Pardubice
 • Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice-Rybitví

Spolupráce se zahraničními institucemi:

 • Fakulta chemie a chemické technologie, Univerzita Ljubljana, Slovinsko
 • Institut für Chemie, Naturwissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz, Rakousko