O nás

WEB ÚSTAVU

chemie.utb.cz

FACEBOOK

Ústav chemie na Facebooku. Facebook

PEDAGOGICKÁ ČINNOST ÚSTAVU

Ústav chemie (ÚCH), který byl zřízen jako samostatný ústav od 1. dubna 2006, byl dříve součástí Ústavu potravinářského inženýrství a chemie. Pracovníci ÚCH zabezpečují výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia na Fakultě technologické a pro některé obory na Fakultě managementu a ekonomiky. Výuku v magisterském studiu ÚCH zabezpečuje v oboru Chemie potravin a bioaktivních látek. Ústav také zajišťuje Krajské kolo chemické olympiády středních škol.

VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ ÚSTAVU

Vědecko-výzkumná činnost je na Ústavu chemie uskutečňována ve třech výzkumných skupinách.

 Výzkumná skupina prof. Antonína Kláska

 • Příprava nových derivátů chinolindionů
 • Molekulární přesmyky chinolindionů a jejich derivátů
 • Modifikace 3-aminochinolindionů kyselinou kyanatou a isothiokyanatou

Výzkumná skupina doc. Stanislava Kafky

 • Reaktivita a syntetické využití chinolin-2,4-dionů
 • Syntézy a reaktivita derivátů 1,4-benzodiazepinu
 • Syntézy sloučenin s 1,2,3-triazolovým uskupením v molekule

 Výzkumná skupina Dr. Roberta Víchy

 • Syntéza a studium supramolekulárního chování modelových ligandů pro makrocykly na bázi cucurbiturilů a cyklodextrinů
 • Syntéza a studium supramolekulárních vlastností vícevazebných ligandů s vazebnými místy odvozenými od klecových uhlovodíků
 • Hostitel-host chemie v polymerních systémech
 • Syntéza derivátů purinu a jeho analogů
 • Analýza mastných kyseliny v potravinářských matricích

Ústav je zapojen do činnosti v rámci:

Spolupráce s tuzemskými institucemi:

Spolupráce se zahraničními institucemi:

 •  Fakulta chemie a chemické technologie, Univerzita Ljubljana, Slovinsko
 •  Fakulta chemie, Univerzita Graz, Rakousko