O nás

Logo UIP

Ústav inženýrství polymerů (UIP) je součástí Fakulty technologické od počátku vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně, kdy Vysoké učení technické v Brně převzalo v šedesátých letech dvacátého století detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické ve Zlíně (tehdy Gottwaldově). Od založení Fakulty technologické v roce 1969 se Ústav zaměřoval na výchovu odborníků v oboru technologie kůže, plastů a pryže s důrazem na přímou uplatnitelnost výsledků a absolventů v příslušných průmyslových odvětvích.

V současné době se zaměstnanci Ústavu zabývají výchovou odborníků v oblasti zpracování polymerních systémů (studijní obor Inženýrství polymerů), kdy využívají nejen dlouholeté zkušenosti, ale i kontaktů na regionálně významné společnosti, jako jsou Fatra, Hella Autotechnik, Mitas či Continental. Právě úzký kontakt s významnými zaměstnavateli a jimi řešenými výrobními problémy napomáhá přípravě studentů pro praxi, kteří kromě hlubokých znalostí fyzikálních a chemických dějů získávají představu o reálném výrobním procesu, čímž se zvyšuje jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Absolventi se uplatňují zejména jako technologové ve výrobě, výzkumní pracovníci vývoje, testování a certifikace, ale i jako obchodní zástupci s odbornou znalostí prodávaných aplikací, mnozí se podílejí na vedení firem na úrovni středního a vyššího managementu.

Vedle pedagogické činnosti je Ústav zapojen do řešení mnoha projektů financovaných jak z národního rozpočtu České republiky, tak i z fondů Evropské unie. Hlavní oblasti výzkumu se opírají o koncept vzájemných vztahů mezi zpracováním, strukturou a vlastnostmi syntetických i přírodních polymerních materiálů. Hlavní vědecké úspěchy jsou příprava polymerních systémů s řízenou fázovou strukturou, příprava polymerních nanokompozitů, či vývoj syntetických pryskyřic pro letecký průmysl.

Ústav inženýrství polymerů je také sídlem redakce unikátního profesního časopisu Plasty a kaučuk, který představuje odborné fórum pro polymerní materiály a technologie.