O nás

Centrum polymerních materiálů (CPM) je výzkumná jednotka Fakulty technologické, jejímž hlavním směrem výzkumu je základní, aplikovaný a průmyslový výzkum inženýrských aspektů technologií a materiálů vycházejících z polymerních kompozitních struktur. Jedná se zejména o oblasti reologie polymerních tavenin a suspensí, elektroreologie, nestabilní polymerní toky, termodynamika polymerních systémů, fyzikální stárnutí, vysoce plněné polymery, perkolační jevy, molekulární elektronika, biodegradabilní polymery, mezifázové jevy a inteligentní projevy polymerních materiálů. Výsledky výzkumu nacházejí uplatnění především v gumárenském, plastikářském, automobilovém a textilním průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství a při výrobě obalových materiálů, rovněž tak v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu a v nanotechnologiích.
V oblasti pedagogické je pozornost CPM zaměřena zejména na doktorské studijní programy.

Vědeckovýzkumné zaměření centra

Zpracovatelství progresivních polymerních systémů

 • Zpracovatelství plastů
 • Příprava bioaktivních polymerních systémů
 • Povrchové úpravy materiálů
 • Gumárenské procesy a materiály

Pokročilé polymerní kompozitní systémy

 • Systémy se senzorickými vlastnostmi
 • Multifunkční nanomateriály
 • Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi
 • Biokompozitní systémy

Významná ocenění

 • prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. - ocenění SPE Fellow Award za vědecký přínos v oblasti modelování procesů při zpracování plastů a reologie polymerů, 4/2013 Cincinnati, Ohio, USA
 • Ing. Jiří Drábek  - Cena děkana Fakulty technologické UTB ve Zlíně
 • Ing. Miroslav Mrlík – 3. místo v soutěži Cena Jean Marie Lehna za chemii
 • M. Sc. Ilona Sergeevna Smolkova (Stepanova) - 1. místo přednáška: Single-domain iron oxide nanoparticles for magnetically mediated hyperthermia  v sekci Nanochemistry and nanomaterials na konferenci VII National conference on chemistry and nanomaterials of young scientists "Mendeleev-2013" (Petrohrad, Rusko, 2. -5. dubna 2013)

IMG_1422pm