O nás

Ústav technologie potravin

Základním posláním Ústavu technologie potravin je pedagogická činnost.

Hlavním zaměřením ústavu je:

  • Technologie výroby potravin rostlinného a živočišného původu a dále výroba alkoholických a nealkoholických nápojů. Výuka se zaměřuje na popis fyzikálních, chemických, biochemických a mikrobiologických procesů, které v surovině či meziproduktu probíhají během výroby, a rovněž procesů, které lze očekávat během jejich skladování.
  • Aplikace přídatných látek se zaměřením na emulgátory a stabilizátory.
  • Senzorické hodnocení surovin a finálních produktů – senzorická analýza potravin patří k základním nástrojům hodnocení výrobků, a to na straně výrobce, spotřebitelů i dozorových orgánů.
  • Hodnocení surovin a finálních produktů pomocí fyzikálních a fyzikálně chemických metod – tuto dynamicky se rozvíjející oblast analýzy surovin a potravin zabezpečují kvalifikovaní pracovníci s dlouhodobou laboratorní praxí.
  • Legislativa a řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářství – výuku těchto předmětů zajišťují odborníci s praxí v dozorových orgánech i průmyslových podnicích.

8978.jpg

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu

Laboratoře a jejich vybavení

Historie ústavu


Odkazy

Facebook

Microsite