O nás

 

Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky (ÚTTTK) byl zřízen k 1. 9. 2008. ÚTTTK je v rámci studijního programu Chemie a technologie potravin garantem bakalářského studijního oboru Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů (prezenční a kombinovaná forma) a magisterského studijního oboru Technologie tuků, detergentů a kosmetiky (prezenční forma). 

Výuka je koncipována tak, aby poskytla ucelené vzdělání v potřebných přírodovědných, lékařských, potravinářských
a kosmetických disciplínách. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je první a jediná vysokoškolská instituce v České republice, která má akreditovaný bakalářský a navazující magisterský obor zaměřený na kosmetiku. 

                             

DSC_2473.jpg

       DSC_2487.jpg 

Proč studovat obory zaměřené na kosmetiku?                                                     

  • Kosmetický průmysl se v současnosti prudce rozvíjí a co do finančního obratu je celosvětově na třetím místě za průmyslem farmaceutickým a automobilovým.
  • Měnící se životní styl s důrazem na estetiku vzhledu člověka dává záruku rozvoje kosmetického průmyslu i v budoucnosti. Odborníci kosmetických firem se denně
    v laboratořích věnují vývoji nových a účinnějších kosmetických přípravků.
  • Velký rozmach zaznamenává produkce a distribuce tukařských výrobků, produktů bytové chemie (čisticí a smáčecí prostředky) a autokosmetiky.
  • Propojení oboru se základními potravinářskými technologiemi a oblastí racionální výživy rozšiřuje flexibilitu absolventů.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nachází uplatnění v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a hodnocení tuků, detergentů a kosmetiky, včetně biokosmetiky, ve státní správě při jejich schvalování
a hodnocení, ve specializovaných firmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků, v kosmetické péči  a poradenství, ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky apod.