doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

 Image
 E-mail slobodian@ft_utb_cz 
 Telefon +420 57 603 1350 
 Fax +420 57 603 1444 
 Kancelář 328/U1
A322/U17
 • 1985-1989 SPŠ Chemická, Zlín
 • 1989-1994 Studium na VUT Brno FT Zlín, obor Technologie plastů a pryže.
 • 1996-1998 Barum Continental Otrokovice s.r.o.
 • 1998 Odborný asistent na katedře gumárenské a plastikářské technologie VUT Brno FT Zlín.
 • 1998 Ph.D. student na VUT Brno FT Zlín s tématem disertační práce - Fyzikální stárnutí amorfních polymerů.
 • 1999 Výzkumná stáž na University of Ljubljana, Centre for experimental mechanics (3 měsíce)
 • 2000 Výzkumná stáž na Chalmers University of Technology, Gothenburg, Švédsko
 • 2001 Vznik Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, odborný asistent.
 • září 2003 Obhajoba disertační práce s názvem: "Physical Aging of Amorphous Polymers"; získání titulu Ph.D.
 • květen 2005 Pobyt na University of Salerno, Italy, mobilita učitelů v rámci projektu Erasmus.
 • 2008 Zahájení habilitačního řízení 
Členství ve vědeckých organizacích:
 • Society of Plastics Engineers (1999) - člen
 • The Nordic Rheology Society - člen
Projekty a granty
 • ME 255/1995, Česko-Slovinská kooperace, MŠMT, 1995.
 • Program kontakt 2001-2002 n.8 "Physical Aging of Polymers" MŠMT, 2001-2002.
 • VS 96108 Modelování procesů při zpracování polymerních materiálů.
 • MŠMT J22/98:265200015 Progresivní polymerní systémy a technologie. Dlouhodobý záměr.
 • Ministerstvo školství a sportu, MŠMT, číslo projektu VZ MSM 7088352101. Dlouhodobý záměr.
 • Grant GAČR/GAT 106/02/1580, r. 2002-2004. "Physical Aging of Polycarbonates for Compact Disc".
 • Grant GAČR/GAT 106/06/P189, r. 2006-2008. "Adaptation of polymer nanocomposite properties based on carbon nanotubes in respect of thermal stability".

Seznam publikací

 1. Hadač J., Slobodian P. Říha P., Sáha P., Rychwalski R.W., Emri I., Kubát J., Effect of cooling rate on enthalpy and volume relaxation of polystyrene, J Non-Cryst Solids 353 (2007) 2681-2691.
 2. Hadač J., Slobodian P., Sáha P., Volume relaxation in amorphous and semicrystalline PET, J Mater Sci 42 (2007) 3724-3731.
 3. Slobodian P., Lengálová A., Šlouf M., Sáha P., Poly(methyl methacrylate)/Multi-wall carbon Nanotubes Composites Prepared by Solvent Cast Technique: Composites Electrical Percolation Threshold, J Reinf Plast Comp 26 (2007) 1705-1712.
 4. Říha P., Hadač J., Slobodian P., Sáha P., Rychwalski R.W., Kubát J., Effect of aging time on the volumetric and enthalpic glass transition of a-PMMA upon heating, Polymer, 48 (2007) 7356-7363.
 5. Slobodian P., Rigid amorphous fraction in poly(ethylene terephthalate) determined by dilatometry, J Therm Anal Calorim 94 (2008) 545-551.
 6. Slobodian P.(60%), Zatloukal M., Sáha P., Evaluation of the structure (or nonlinearity) parameter x by peak-shift method from volumetric heating data of PET, J Phys Chem Solids 69 (2008) 975–980.
 7. Svoboda P, Svobodova D, Slobodian P., et al., Phase separation and phase dissolution in poly(epsilon-caprolactone)/poly(styrene-co-acrylonitrile) blend, EUROPEAN POLYMER JOURNAL (45) 8 2434-2442 (2009).
 8. Svoboda P, Svobodova D, Slobodian P., et al.,Transmission electron microscopy study of phase morphology in polypropylene/ethylene-octene copolymer blends, EUROPEAN POLYMER JOURNAL (45) 5 1485-1492 (2009).
 9. Svoboda P, Svobodova D, Slobodian P.(5%),, et al., Crystallization kinetics of polypropylene/ethylene-octene copolymer blends, POLYMER TESTING (28) 2 215-222 (2009).
 10. Kimmer D, Slobodian P., Petras D, Saha, et al.Polyurethane/Multiwalled Carbon Nanotube Nanowebs Prepared by an Electrospinning Process, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 111(6) 2711-2714 (2009).
 11. Slobodian P., Lengalova A, Zatloukal M, Saha,Isobaric heating of polystyrene and evaluation of the Narayanaswamy parameter x from volume recovery data, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 355(2) 2 91-95 (2009).
 12. Slobodian P, Pavlinek V, Lengalova A, Saha, Polystyrene/multi-wall carbon nanotube composites prepared by suspension polymerization and their electrorheological behavior, CURRENT APPLIED PHYSICS (9)1 184-188 (2009).
 13. Olejnik R, Liu PB, Slobodian P., et al. Characterization of Carbon Nanotube Based Polymer Composites Through Rheology, AIP Conference Proceedings, JUL 28-29, 2009 Zlin, CZECH REPUBLIC.
 14. Kimmer D, Zatloukal M, Petras D, et al. Investigation of Polyurethane Electrospinning Process Efficiency, AIP Conference Proceedings, JUL 28-29, 2009 Zlin, CZECH REPUBLIC.
 15. Slobodian P., Kralova D, Lengalova A, Novotny R, Saha P, Adaptation of Polystyrene/Multi-Wall Carbon Nanotube Composite Properties In Respect of its Thermal Stability, POLYMER COMPOSITES 31(3) 452-458 (2010).
 16. Slobodian P., Riha P, Lengalova A, Saha P, Compressive stress-electrical conductivity characteristics of multiwall carbon nanotube networks. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 46 Issue: 9 Pages: 3186-3190 DOI: 10.1007/s10853-010-5202-0 Published: MAY 2011.
 17. P. SLOBODIAN, P. RIHA, A. LENGALOVA, Kimmer, R. OLEJNIK, P. SAHA, Effect of compressive strain on electric resistance of multi-wall carbon nanotube network. JOURNAL OF EXPERIMENTAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 3 Pages: 294-304 Article Number: PII 937194903 DOI: 10.1080/17458080.2010.506522 Published: 2011.
 18. P. Slobodian, P. Riha, A. Lengalova, P. Svoboda, P. Saha, Multi-wall carbon nanotube networks as potential resistive gas sensors for organic vapor detection, CARBON Volume: 49 Issue: 7 Pages: 2499-2507 DOI: 10.1016/j.carbon.2011.02.020 Published: JUN 2011
 19. Petr Slobodian, Pavel Riha, Robert Olejnik, and Petr Saha, Electromechanical properties of carbon nanotube network under compression, Measurement Science and Technology, 22, (2011).
 20. Petr Slobodian, and Petr Saha, Stress-strain hysteresis of a carbon nanotube network as polymer nanocomposite filler under cyclic deformation, AIP Conference Proceedings, 1375 , pp. 224-225. ISSN: 0094-243X.
 21. David Petras, Petr Slobodian, Vladimír Pavlínek, Petr Sáha, The effect of PVAc solution viscosity on diameter of PVAc nanofibres prepared by technology of electrospinning, AIP Conference Proceedings, 1375 , pp. 312-319. ISSN: 0094-243X.
 22. Slobodian, P., Riha, P., Olejnik, R., Electromechanical sensors based on carbon nanotube networks and their polymer composites. Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 83 LNEE, 2011, Pages 233-251. ISSN: 18761100
 23. R. Olejnik, P. Slobodian, P. Riha, M. Machovsky, Increased sensitivity of multi-walled carbon nanotube network by PMMA functionalization to vapors with affine polarity, Journal of Applied Polymer Science, 2011, accepted 10.10.2011.
 24. Robert Olejnik, Petr Slobodian and Petr Saha, Multi-wall Carbon Nanotube Network Sensing Element for Organic Vapor Detection, Journal of Materials Science and Engineering A1 (2012), Formerly part of Journal of Materials Science and Engineering, ISSN 1934-8959.
 25. Robert Olejnik, Petr Slobodian, Pavel Říha and Petr Saha, Selectivity of multi-wall carbon nanotube network sensoric units to ethanol vapors achieved by carbon nanotube oxidation, Journal of Materials Science Research, Vol. 1, No. 1; January 2012.
 26. Robert Olejnik, Petr Slobodian and Petr Saha, Sensing Element Made of Multi-Wall Carbon Nanotube Network for Organic Vapor Detection, Key Engineering Materials, Vol. 495, pp 9-12, DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.495.9.
 27. Daniel Matejik, Robert Olejnik, Petr Slobodian, Petr Saha, Improved Selectivity of Oxidized Multiwall Carbon Nanotube Network for Detection of Ethanol Vapors, Key Engineering Materials, Vol. 495, pp 9-12, DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.495.83
 28. R. Olejnik, P. Slobodian, P. Riha, and P. Saha, "An Electrically Conductive and Organic Solvent Vapors Detecting Composite Composed of an Entangled Network of Carbon Nanotubes Embedded in Polystyrene," Journal of Nanomaterials, vol. 2012, Article ID 365062, 7 pages, 2012. doi:10.1155/2012/365062.
 29. P. Slobodian, P. Riha, and P. Saha, A highly-deformable composite composed of an entangled network of electrically-conductive carbon-nanotubes embedded in elastic polyuretane, Volume 50, Issue 10, August 2012, Pages 3446–3453.

Kapitoly v knize

 1. P. SLOBODIAN, Synthesis of Vinyl Polymer/Carbon Nanotube Nanocomposites Prepared by Suspension Polymerization and Their Properties, in Polymer Nanotube Nanocomposites: Synthesis, Properties, and Applications, Wiley-Scrivener, Salem 2010, 478 p., ISBN: 978-0-470-62592-7.
 2. P. Slobodian, P. Riha, R. Olejnik. Electromechanical sensors based on carbon nanotube networks and their polymer composites, in New Developments and Applications in Sensing Technology, 1st Edition., Springer, 2011, 337 p., ISBN: 978-3-642-17942-6

Patenty

P. SLOBODIAN, P. RIHA, R. OLEJNIK, David Petráš, Dušan KIMMER, Tlakový senzor/snímač na bázi zapletených uhlíkových nanotrubiček na polymerní podložce, 2010.

Skripta

Ivo Kuřitka, Petr Slobodian, Nabanita Saha, Recyklace a zneškodňování tuhých odpadů: laboratorní cvičení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. ISBN:80-7318-490-7 (brož.),

Práce prezentované na konferencích:

 1. Slobodian P., Sáha P., Polystyrene/Multi-wall Carbon Nanotubes Composites Prepared by Suspension Polymerization Technique, Diamond 2007, Berlin, Germany, 2007.
 2. Slobodian P., Sáha P., Rate of Volume Relaxation in a-PMMA and a-PMMA/PEO Blends. Annual Transaction the Nordic Rheology Society, 183-184, Götteborg, Švédsko, 2002
 3. Slobodian P., Hadač J., Sáha P., Temperature and Pressure Initiation of Volume Relaxation in a-PMMA and a-PMMA/PEO Amorphous Blends. CHISA 2002, Praha, Česká republika, 2002.
 4. Slobodian P., Sáha P., Apparent Bulk Modulus from Enthalpy and Volume Data, Different Aging Temperatures and Various Polymer Systems. CHISA 2002, Praha, Česká republika, 2002.
 5. Hadač J., Slobodian P., Sáha P., Isobaric Heating of Annealed a-PMMA, Simultaneous Enthalpy and Volume Response. CHISA 2002, Praha, Česká republika, 2002.
 6. Slobodian P., Hadač J., Sáha P., Temperature range of physical aging of PC for compact discs. Plastko Zlin, Czech Republic, 2003.
 7. Slobodian P., Hadač J., Sáha P., Testing of readability of data from compakt discs, CD, using digital tester QC-CDD40. SSChE 2004, Tatranské Matliare, Slovakia, 2004.
 8. Slobodian P., Hadač J., Sáha P., Volume Relaxation After Pressure Down-jumps on Polykarbonate. SSChE 2004, Tatranské Matliare, Slovakia, 2004.
 9. Hadač J., Slobodian P., Sáha P., DSC analysis of PC injection molded compact discs. SSChE 2004,Tatranské Matliare, Slovakia, 2004.
 10. Hadač J., Slobodian P., Sáha P., Temperature stability of compact discs tested by digital errors readouts. ICTAC 13, Baia Chia, Italy, 2004.
 11. Hadač J., Slobodian P., Sáha P., Volume and enthalpy relaxation of a-PMMA evaluated from heating scans of relaxed samples. ICTAC 13, Baia Chia, Italy, 2004
 12. Slobodian P., Hadač J., Sáha P., Volume and Enthalpy Relaxation Response after combined temperature histiry in Polycarbonate. ICTAC 13, Baia Chia, Italy, 2004.
 13. Slobodian P., Sáha P., Enthalpy Relaxation of PS and PMMA with different molecular weight paramethers in Polycarbonate. ICTAC 13, Baia Chia, Italy, 2004.
 14. Slobodian P., Sáha P., Enthalpy Relaxation of Poly(methyl methacrylate) and its composite with Multiwalled Carbon Nanotubes, International Conference on Nanoscience and Technology, ICN+T 2006, Basel, Switzerland, 2006.
 15. Slobodian P., Poly(methyl methacrylate) / Multiwalled Carbon Nanotubes Composites Prepared by Solvent Cast Technique and Percolation Threshold, International Conference on Nanoscience and Technology, ICN+T 2006, Basel, Switzerland, 2006.
 16. Slobodian P., Králová D., Sáha P., Tensile creep properties of Polystyrene/Multi-wall carbon nanotubes composite. MWNT covered by PS material during microemulsion polymerization. NanoteC´07, Brighton, UK, 2007.
 17. Slobodian P., Králová D., Sáha P., The structure of PVAc/MWNT nanocomposite prepared by solution radical polymerization. NanoteC´07, Brighton, UK, 2007.
 18. Slobodian P., Pavlínek V., Sáha P., The Polystyrene/Multi-wall carbon nanotubes composites prepared by suspension polymerization and their electrorheological behavior. NanoteC´07, Brighton, UK, 2007.
 19. Slobodian P., Kimmer D., Olejník R., Sáha P., Polyurethane and polyurethane/MWCNT nanofibers prepared by electrospinning technique. NT08-Ninth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Montpellier, France, 2008.
 20. Slobodian P., Sáha P., Improved creep resistance in PS/MWNCNT composite fabricated by melt mixing or coagulation method; non-covalently functionalized MWCNT. NT08-Ninth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Montpellier, France, 2008.
 21. D. Kimmer, M. Tomášek, M. Zatloukal, P. Slobodian, Polyuretanová nanovlákna připravovaná za vysokého napětí v elektrickém poli, Plastko Zlin, Czech Republic, 2008.
 22. Robert Olejník, Dušan Kimmer, Petr Slobodian, Pavel Říha, Petr Sáha. Polyurethane/Carbon nanotube nanocomposite fibers prepared by electrosppining, NanoteC09 Carbon Nanoscience and Nanotechnology, 2009 Belgie, Brusel.
 23. Petr Slobodian, Pavel Říha, Petr Sáha, Mechanical reinforcement of PS matrix by carbon nanotubes determined by creep measurements, NanoteC09 Carbon Nanoscience and Nanotechnology, 2009 Belgie, Brusel.
 24. Petr Slobodian, Pavel Říha, Petr Sáha, Synthesis of PMMA-co-PMAA kopolymer brush on multi-wall carbon nanotubes, NanoteC09 Carbon Nanoscience and Nanotechnology, 2009 Belgie, Brusel.
 25. Olejnik R, Liu PB, Slobodian P, et al. Characterization of Carbon Nanotube Based Polymer Composites Through Rheology, International Conference on Novel Trends in Rheology III, JUL 28-29, 2009 Zlin, CZECH REPUBLIC.
 26. Kimmer D, Zatloukal M, Petras D, et al. Investigation of Polyurethane Electrospinning Process Efficiency, International Conference on Novel Trends in Rheology III, JUL 28-29, 2009 Zlin, CZECH REPUBLIC.
 27. Dušan Kimmer, Ivo Vincent, David Petráš, Lenka Lovecká, Martin Zatloukal, Petr Slobodian, Robert Olejník, Jiří Langer, Miloš Tunka, Jiri Šoukal, From Synthesis to Application. Polyurethane Nanofibers Developed in SPUR a.s, Nanocon09, 20. - 22. 10. 2009, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.
 28. Petr Slobodian, Pavel Říha, Robert Olejník, Dušan Kimmer, Petr Sáha, Electrical response of multiwall carbon nanotubes (MWCNT) “Buckypaper” to deformation, Nanocon09, 20. - 22. 10. 2009, Rožnov pod Radhoštěm, Česká Republika.
 29. Slobodian, P., Říha, P., Olejník, R., Petráš, D., Machovský, M., Sáha, P. Electromechanical sensors based on carbon nanotube networks. In Proceedings of the Fourth International Conference on Sensing Technology. Palmerston North: Massey University, 2010. (ed. by S. Mukhopadhyay; A. Fuchs; G. Sen Gupta; A. Lay-Ekuakille). pp. 542-547. ISBN 978-0-473-16942-8. [International Conference on Sensing Technology /4./. Lecce (IT), 03.06.2010-05.06.201].
 30. Říha, P., Slobodian, P., Olejník, R., Petráš, D., Sáha, P. Development of manufacturing process of conductive carbon nanotube network/polystyrene composites. In Proceedings of the Tenth International Conference on Flow Processes in Composite Materials. Monte Verit`a : Centro Stefano Franscini, 2010. p. 42. ISBN N. [FPCM-10: International Conference on Flow Processes in Composite Materials /10./. Monte Verit`a, Ascona (CH), 11.07.2010-15.07.2010].
 31. Petr SLOBODIAN, Robert OLEJNIK, Pavel Riha, Dusan Kimmer, Petr Saha. Multi-wall carbon nanotube networks prepared from pure MWCNT and its oxidised forms, effect of compressive strain on electric resistance. Nanocon 2010, 12. - 14. 10. 2010, Olomouc, Česká republika.
 32. VINCENT Ivo, PETRÁŠ David, FENYK Jan, ZATLOUKAL Martin, SAMBAER Wannes and SLOBODIAN Petr. Aplikace nanovláken ve filtračních procesech. Nanocon 2010, 12. - 14. 10. 2010, Olomouc, Česká republika.
 33. Robert Olejnik, Petr Slobodian, Uroš Cvelbar, Plasma surface modification of entangled multi-wall carbon nanotubes network for organic vapor detection, ICAPT 2011, 11-13 September 2011, Strunjan, Slovenia. ISBN 978-961-92989-3-0.
 34. Robert Olejnik, Petr Slobodian, Uroš Cvelbar. Effect of change selectivity for sensing element made of multi-wall carbon nanotube network treated by plasma. Nanocon - 3. mezinárodní konference, Brno, Česká republika. ISBN:978-80-87294-23-9.
 35. Petr Slobodian, Robert Olejnik, Petr Saha, Electrically conductive high elastic polyurethane/carbon nanotube entangled network film composite with strain sensing potential, Nanocon - 3. mezinárodní konference, Brno, Česká republika. ISBN:978-80-87294-23-9.
 36. Petr Slobodian, Robert Olejnik, Pavel Riha, Petr Saha, Effect of functionalized nanotubes with HNO3 on electrical sensory properties of carbon nanotubes/polyurethane composite under elongation, WSEAS International Conferences, Catania, Sicily, Italy, November 3-5 2011. ISBN:978-1-61804-047-
 37. Robert Olejnik, Petr Slobodian and Petr Saha Sensing element made of multi-wall carbon nanotube network for organic vapor detection International Conference for Materials and Applications for Sensors and Transducers, ICMAST-2011, May 13-17, 2011,Kos Greece.
 38. Daniel Matejik, Petr Slobodian, Robert Olejnik and Petr Saha, Selectivity of multi-wall carbon nanotube network sensoric units to ethanol vapors achieved by carbon nanotube oxidation, International Conference for Materials and Applications for Sensors and Transducers, ICMAST-2011, May 13-17, 2011,Kos Greece.
 39. Petr Slobodian, Pavel Riha, Roman Boruta and Petr Saha, Carbon nanotube Entangled network/PS composite for resistance-deformation sensing. 16th International Conference on Composite Structures (ICCS16), Porto, Portugalsko.
 40. K. Soukup, D. Petráš, P. Topka, P. Slobodian, O. Šolcová, Preparation and characterization of electrospun poly(p-phenylene oxide) membranes, 10th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 20th – 24th June 2011,Saint-Petersburg, Russia.
 41. Roman Bořuta, Robert Olejnik, Petr Slobodian and Pavel Riha, Different Kinds of Carbon-Based Materiál for Resistive Gas Sensing, International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 42. Petr Slobodian, Pavel Riha and Petr Saha, Entangled Network of Carbon Nanotubes Embedded in Polyurethane and its Use for Body Kinematics and Joint Flexion Sensing, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 43. Robert Olejnik, Petr Slobodian, Uros Cvelbar, Pavel Riha and Petr Saha Plasma treatment as a way of increasing the selectivity of carbon nanotube networks for organic vapor sensing elements, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers
 44. Anežka Lengálová, Petr Slobodian, Robert Olejnik, Pavel Riha, A pressure sensing conductive polymer composite with carbon nanotubes for biomechanical applications, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 45. Roman Boruta, Petr Slobodian,Robert Olejnik, Michal Machovsky and Pavel Riha , Improvement of strain sensing element based on the carbon nanotube network by KMnO4 oxidation, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 46. David Petras, Petr Slobodian, Robert Olejnik, Pavel Riha, Temperature Dependence of Electrical Conductivity of Multi-Walled Carbon Nanotube Networks in a Polystyrene Composite, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 47. Pelíšková Michaela, Prokeš Jan, Pongprapat Piyamanocha, Slobodian Petr, Sáha Petr, Electrical properties and SEM study of foamed EBA/carbon black composites, May 24-28, 2012, Budapest, Hungary International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers.
 48. Robert Olejnik,Petr Slobodian,Petr Saha and Uros Cvelbar,Multi-wall carbon nanotube networks as a tool for organic vapor detection,The Electrochemical Society Meeting, 221st ECS Meeting May 6-10, 2012,Seattle,Washington State Convention Center
 49. Uros Cvelbar, Petr Slobodian,Plasma modification of carbon nanotube networks for molecule vapor detection,The Electrochemical Society Meeting, 221st ECS Meeting May 6-10, 2012,Seattle,Washington State Convention Center