Přístrojové vybavení

Zpracovatelské stroje

Gumárenské stroje

   Kalandry

   Hnětiče

   Lisy

Plastikářské stroje

Ostatní zařízení

Zkušební a analytická zařízení

   Spektrofotometry

   Termální analýzy

   Mikroskopy

   Reometry a charakterizace vulkanizace

   Analyzátory částic

   Vlastnosti polymerních systémů