Ing. Roman Kimmel Ph.D.

Ing. Roman Kimmel Ph.D.
Tajemník ústavu
e-mail: kimmel@ft_utb_cz
místnost: U15/410, U15/425
tel.: +420 57-603-1107,+420 57-603-1217

Narozen:
1982 v Olomouci

Vzdělání:
2006 - 2010   doktorské studium: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, studijní program: Chemie a technologie potravin, studijní obor: Technologie potravin (Ph.D.)
Disertační práce: "Glukosylace 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů - cesta k analogům některých biologicky aktivních derivátů chinolinu."
2004 - 2006   magisterské studium: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, studijní program: Chemie a technologie materiálů, studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí (Ing.)
Diplomová práce: "Příprava a reakce derivátů chinolin-2,4-dionů s atomem síry v poloze 3."
2004 - 2005   pedagogické minimum: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav pedagogických věd
Závěrečná práce: "Sociální aspekty výchovy."
2001 - 2004   bakalářské studium: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická, studijní program: Chemie a technologie materiálů, studijní obor: Chemie a technologie materiálů (Bc.)
Bakalářská práce: "Jaderná energie vs. životní prostředí."
1997 - 2001   středoškolské studium: SOU farmaceutické, Olomouc, studijní obor: Chemik operátor 

Odborná praxe:
2011 - dosud   Odborný asistent
Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2006 - 2010   Asistent
Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pedagogická činnost:
2006 - dosud   semináře z obecné a anorganické chemie
2006 - dosud   semináře z organické chemie
2006 - dosud   laboratorní cvičení z anorganické chemie
2006 - dosud   laboratorní cvičení z organické chemie
2006 - 2010   semináře ze základů chemie (základy z obecné, anorganické, organické a makromolekulární chemie)
2009 - dosud   školitel úspěšně ukončených studentů bakalářskou prací (9 studentů)
2011 - dosud   školitel úspěšně ukončených studentů diplomovou prací (6 studentů) 

Vědeckovýzkumná činnost:
2002 - dosud   syntézy a studium reaktivity dusíkatých heterocyklických sloučenin

Odborné zahraniční stáže:
2012   Slovinsko, Univerzita v Ljubljaně, Fakulta chemická a chemickotechnologická, Ústav organické chemie (3 měsíce)
2008   Slovinsko, Univerzita v Ljubljaně, Fakulta chemická a chemickotechnologická, Ústav organické chemie (1 měsíc)
2008   Slovinsko, Univerzita v Ljubljaně, Fakulta chemická a chemickotechnologická, Ústav organické chemie (14 dní)
2007   Slovinsko, Univerzita v Ljubljaně, Fakulta chemická a chemickotechnologická, Ústav organické chemie (1 měsíc)

Publikační činnost:
Původní sdělení v impaktovaných časopisech:
· Proisl, K.; Kafka, S.; Urankar, D.; Gazvoda, M.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: Fischer indolisation of N-(a-ketoacyl)anthranilic acids into 2-(indol-2-carboxamido)benzoic acids and 2-indolyl-3,1-benzoxazin-4-ones and their NMR study. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 9650-9664. DOI: 10.1039/c4ob01714e
· Kafka, S.; Proisl, K.; Kašpárková, V.; Urankar, D.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: Oxidative ring opening of 3-hydroxyquinoline-2,4(1H,3H)-diones into N-(?-ketoacyl)anthranilic acids. Tetrahedron 2013, 69, 10826-10835. ISSN: 0040-4020 
· Kafka, S.; Pevec, A.; Proisl, K.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: 4-Hydroxy-1-methyl-3-phenylquinolin-2(1H)-one. Acta Cryst. E, 2013, 69, o231. ISSN: 1600-5368 
· Kafka, S.; Pevec, A.; Proisl, K.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: 3-Ethyl-3-hydroxy-8-methoxyquinoline-2,4(1H,3H)-dione monohydrate. Acta Cryst. E, 2012, 68, o3199-o3200. ISSN: 1600-5368 
· Kafka, S.; Pevec, A.; Proisl, K.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: 3-Ethyl-4-hydroxy-8-methoxyquinolin-2(1H)-one. Acta Cryst. E, 2012, 68, o3198. ISSN: 1600-5368 
· Kimmel, R.; Nečas, M.; Vícha, R.: 2,4-Dichloroquinoline. Acta Cryst. E, 2010, 66, o1261. ISSN: 1600-5368 
· Kimmel, R.; Nečas, M.; Vícha, R.; Kafka, S.; Košmrlj, J.: 3-Ethyl-8-methoxy-4-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-?-D-glucopyranosyloxy)quinolin-2(1H)-one. Acta Cryst. E, 2010, 66, o1328-o1329. ISSN: 1600-5368 
· Kimmel, R.; Kafka, S.; Košmrlj, J.: Selective formation of glycosidic linkages of N-unsubstituted 4-hydroxyquinolin-2-(1H)-ones. Carbohydrate Research 2010, 345, 768-779. ISSN: 0008-6215
· Mrkvička, V.; Klásek, A.; Kimmel, R.; Pevec, A.; Košmrlj, J.: Thermal reaction of 3aH,5H-thiazolo[5,4-c]quinoline-2,4-diones - an easy pathway to 4-amino-1H-quinolin-2-ones and novel 6H-thiazolo[3,4-c]quinazoline-3,5-diones. Arkivoc 2008, 14, 289-302. ISSN: 1551-7012 

Příspěvky na konferencích:
· Kimmel, R.; Dostálová, T.; Molnárová, M.; Kapavíková, I.; Košmrlj, J.; Kafka, S.: Syntézy triazolových derivátů chinolin-2,4(1H,3H)-dionu. 66. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Ostrava; Chem. Listy 2014, 108 (8), 784-785. ISSN 0009 2770. 
· Kimmel, R.; Němcová, A.; Macková, Z.; Lyčka, A.; Načas, M.; Rouchal, M.; Vícha, R.; Kafka, S.: 2-O-Glykosylace N-nesubstituovaných 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů. 45. konference "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii", Nymburk; Chem. Listy 2010 104 (11), 1101. ISSN 0009 2770. 
· Kafka, S.; Proisl, K.; Slintáková, L.; Kimmel, R.; Urankar, D.; Košmrlj, J.: Study of reactivity and potential synthetic utilization of N-(?-ketoacyl)anthranilic acids. XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Vídeň; Sborník abstraktů 2010, PO-124. ISBN 978-3-9502992-0-5. 
· Kimmel, R.; Kafka, S.; Košmrlj, J.: Toward some saccharide functionalized quinolin-2(1H)-ones. 60. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc; Chem. Listy 2008, 102 (8), 615. ISSN 0009 2770. 
· Kafka, S.; Kimmel, R.; Košmrlj, J.: Glucosidation of 4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones. 42. konference "Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii", Nymburk; Chem. Listy 2007 101 (11), 946-947. ISSN 0009 2770. 

Účast na grantových projektech:
· Nové reakce 2-chinolonů, chinolindionů a indolonů (spoluřešitel). Interní grantová agentura UTB ve Zlíně (č. projektu IGA/FT/2015/010). 
· Nové přeměny 3-substituovaných chinolin-2,4-dionů (spoluřešitel). Interní grantová agentura UTB ve Zlíně (č. projektu IGA/FT/2014/010). 
· Studium nových možností syntetického využití chinolindionů (spoluřešitel). Interní grantová agentura UTB ve Zlíně (č. projektu IGA/FT/2013/003). 
· Studium glykosylace 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů a reaktivity chinolin-2,4(1H,3H)-dionů a produktů jejich přeměn (spoluřešitel). Interní grantová agentura UTB ve Zlíně (č. projektu IGA/18/FT/10/A). 
· Cukerné deriváty chinolinu (řešitel). Nadace Tomáše Bati, program "Výzkum a věda pro život 2010". 
· Nové biologicky aktivní heterocykly na bázi chinolin-2,4-dionů (řešitel). Nadace Tomáše Bati, program "Výzkum a věda pro život 2008". 

Univerzitní aktivity a členství v odborných organizacích:
2013 - dosud   Tajemník ústavu
Ústav chemie, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2010 - dosud   Člen oblastního výboru Zlínské pobočky České společnosti chemické
2006 - dosud   Člen České společnosti chemické
2006 - 2010   Člen disciplinární komise UTB ve Zlíně
2006 - 2010   Člen univerzitního senátu UTB ve Zlíně