doc. Ing. Stanislav Kafka CSc.

 doc. Ing. Stanislav Kafka CSc.
Docent
Člen České společnosti chemické
Člen International Society of Heterocyclic Chemistry
e-mail: kafka@ft_utb_cz
místnost: U15/423, U15/410
tel.: +420 57-603-1115,+420 57-603-1107
Odborné zaměření: Organická chemie.

Datum a místo narození:
29. 4. 1954 ve Zlíně

Vzdělání:

1969-1973 Střední průmyslová škola chemická v Gottwaldově s maturitou
1973-1978 Fakulta chemické technologie VŠChT v Praze, inženýr chemie
1978-1982 Vědecká aspirantura na Katedře organické chemie FChT VŠChT v Praze, kandidát chemických věd
1997 Habilitace na docenta organické chemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně

Odborná praxe: 

1982-1986 Katedra organické chemie VŠChT v Praze, odborný pracovník, od r. 1983 odborný asistent
1986-dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická se sídlem v Gottwaldově/Zlíně, nyní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, odborný asistent, od r. 1997 docent, 2000-2003 proděkan 

Odborná činnost:

Vědecko-výzkumné zaměření:
1980-1986 studium hydroborací nenasycených aminů
1986-1990 výzkum v oblasti syntézy kapalně krystalických polymerů
1991-dosud studium syntéz a reaktivity heterocyklických sloučenin