Studium

Ústav fyziky a materiálového inženýrství je garantem studijního oboru "Materiálové inženýrství" a zaměření "Nanomateriály a Biomateriály" a to jak v bakalářském, tak i v magisterském studiu. Oborové předměty jsou garantovány kvalitními odborníky, kteří předměty nejen učí, ale v dané oblasti (či předmětu) jsou vědecky na vysoké úrovni. Tento fakt bezpochyby hovoří o tom, že se studenti setkávají během studia s pedagogy, kteří je kvalitně připraví na budoucí povolání, ať už v průmyslu nebo ve výzkumných institucích či firmách.

Zároveň ústav spolupracuje se soukromým sektorem i formou diplomových a bakalářských prací, čímž se pro studenty otevírají možnosti po studiu okamžitě nalézt zaměstnání. O detailnějším popisu oborů se dozvíte na www stránkách polymeryft.

Na našem ústavu také pracují školitelé v doktorských studijních oborech "Chemie a technologie materiálů" a "Technologie makromolekulárních látek".