Studium realizované na VOŠP v Kroměříži

9040-DP_VOSKR2.jpg

Kontakt 

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Štěchovice 1358 

767 54 Kroměříž

tel.:     +420 573 334 937 

fax:     +420 573 334 936 

e-mail: vospaspsm@vospaspsm_cz 

web:     www.vospaspsm.cz


Garant FT UTB ve Zlíně - Ústav analýzy a chemie potravin

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.          

tel.: +420 567 031 201          

 e-mail: kracmar@ft_utb_cz

Ředitel VOŠP Kroměříž

Ing. Milan Zeman           

tel.: +420 573 334 937           

gsm: 724 020 240           

e-mail: zeman@vospaspsm_cz

Osoba pověřená vyřizováním studijních záležitostí          

Ing. Mgr. Michal Pospíšil          

tel.: +420 573 334 936          

e-mail: pospisil@vospaspsm_cz


PŘEHLED studijních oborů - realizovaných ve spolupráci s VOŠ potravinářské v Kroměříži

Studijní plány / Studijní programy - brožura

(rozvrhy, anotace předmětů, časový plán výuky, informace pro studenty zahajující studium na FT)

Charakteristika studijních oborů - brožura

Rozvrhy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Standardní délka bakalářského studia jsou 3 roky. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získá absolvent titul bakalář - Bc.

Absolventi všech stupňů vysokoškolského vzdělání obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské komise k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

Bakalářský studijní program: Chemie a technologie potravin    
Studijní obor Forma studia  Místo výuky  Jazyk výuky 
Chemie a technologie potravin se zaměřením: Technologie mléka a mléčných výrobků    ks

 K-VOŠP

 česky

PŘEHLED všech studijních oborů - realizovaných na Fakultě technologické ve Zlíně

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na Fakultě technologické ve Zlíně

_______________________________

Vysvětlivky :

ps – prezenční forma studia

ks – kombinovaná forma studia

K-VOŠP - místo výuky VOŠ potravinářská Kroměříž