doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

sedlacek.jpg

 E-mail sedlacek@ft_utb_cz 
 Telefon +420 57 603 8012 
 Fax +420 57 603 1444 
 Kancelář 205/U11
A416/U17


Vzdělání a kvalifikace:

 • 1992 – 1996 Obchodní akademie, Prostějov
 • 1996 – 2001 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Institut fyziky a materiálového inženýrství, Zlín.Titul Ing. v oboru Chemie a technologie materiálu.Diplomová práce: Polymerní materiály pro snižování hluku a vibrací kolejových vozidel.
 • 2001 – 2004 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, Zlín.Titul Ph.D. v oboru Technologie makromolekulárních látek.Dizertační práce: Pressure Dependence of Polymer Melts Rheological Properties.
 • 2003 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů, Zlín.
  • Pozice: Vědecko-výzkumný pracovník
  • Odpovědnost: polymerní materiály pro medicinské účely, aplikovaná reologie polymerních materiálů, mechanické testování.
  • Výuka: Recyklace materiálů, Fyzika polymerů. 

Další informace:

Studijní stáže:

 • 2002 Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden (2 měsíce)
 • 2003 Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden (3 měsíce) 

Práce na projektech:

 • Grant MPO MP160126036 Trvalá prosperita 2A-1TP1/126 „Inovace zdravotnických pomůcek na polymerní bázi“ (2006-2011) – zodpovědný řešitel
 • Grant GA AV ČR KJB208100702 „Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů“ (2007-2009) – zodpovědný řešitel
 • Grant GA ČR – 103/06/1033 „Analýza nestandardních projevů nenewtonských kapalin při toku v komplexních geometriích“ (2006-2008) –člen skupiny řešitele
 • Grant GA ČR – 103/05/2311 „Vývoj matematických modelů pro reologický popis kapalin se složitou vnitřní strukturou“ (2005-2007) – člen řešitelského týmu
 • Výzkumný záměr MŠMT MSM 7088352101 „Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů“ (2005-2011) – člen řešitelského týmu
 • Grant GA AV ČR KJB2810401 „Modelování polymerních procesů s volným povrchem v oblasti silné nelineární viskoelasticity“ (2004-2006) – člen řešitelského týmu
 • Grant GA AV ČR IAA 2060202 „Vliv tlaku na reologické vlastnosti polymerních tavenin” (2002-2007) - člen skupiny řešitele
 • Grant GA ČR 402030555 „Faktory ovlivňující tvorbu ekonomické přidané hodnoty v plastikářském a gumárenském průmyslu“ (2002-2004) – člen řešitelského týmu
 • Výzkumný záměr MŠMT MSM 265200015 „Progresivní Polymerní Systémy a Technologie“ (1999-2004) – člen řešitelského týmu 

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Society of Plastics Engineers
 • The Polymer Processing Society
 • Southern African Society of Rheology
 • The Society of Rheology
 • The Nordic Rheology Society

Seznam původních vědeckých prací:

 1. Diplomová práce: Polymerní materiály pro snižování hluku a vibrací kolejových vozidel (2001)
 2. Dizertační práce: Pressure Dependence of Polymer Melts Rheological Properties (2004).
 3. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Filip, P. - Boldizar, A. – Saha, P.: On the Effect of Pressure on the Shear and Elongational Viscosities of Polymer Melts. Polymer Engineering and Science 44, n. 7, (2004), 1328-1337
 4. Sedlacek, T. - Lengalova, A. - Zatloukal, M. - Filip, P. - Saha, P.: Pressure dependent viscosity of Surlyn®/Montmorillonite Nanocomposite Plastics, Rubber and Composites 33, n. 7, (2004), 299-304
 5. Sedlacek, T. - Cermak, R. - Hausnerova, B. - Zatloukal, M. - Boldizar, A. - Saha, P.: On PVT and Rheological Measurment of Polymer Melts: Correction of Hole Fraction - Viscosity Relationship International Polymer Processing 20, n. 3, (2005), 286-295
 6. Sedlacek, T. - Lengalova, A. - Zatloukal, M. - Cermak, R. - Saha, P.: Pressure and Temperature Dependence of LDPE Viscosity and Free Volume: The Effect of Molecular Structure International Polymer Processing 21, n. 2, (2006), 98-103
 7. Hausnerova, B. - Sedlacek, T. - Saha, P.: Pressure-Dependent Viscosity of Powder Injection Moulding Compounds. Rheologica Acta 45, n. 3, (2006), 290-296
 8. Utracki, L. A. - Sedlacek, T.: Free Volume Dependence of Polymer Viscosity. Rheologica Acta 46, n. 4, (2007), 479-494

Přednášky na mezinárodních konferencích:

 1. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Filip, P. - Saha, P.: The Effect of Pressure on the Shear and Elongational Properties of Polymer Melts. 6th European Conference on Rheology, Eurorheo 2002, Erlangen, Germany, 2002.
 2. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Filip, P. - Saha, P.: Determination of Pressure Coefficient of Polymer Melts from Shear Flow. SPE ANTEC, 3748-3752, Nashville, Tennessee, 2003.
 3. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Saha, P.: On the Pressure Affected Shear and Elongational Viscosities of Polymer Melts. Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, Australia, July 2003
 4. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Filip, P. - Saha, P.: The Influence of the Molecular Structure of LDPE on the Pressure Coefficients of the Shear and Extensional Viscosities. Polymer Processing Society Nineteenth Annual Meeting (PPS - 19), Melbourne, Australia, July 2003
 5. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Saha, P.: Influence of Molecular Structure on Pressure and Temperature Dependent Viscosity of LDPE Melts. SPE ANTEC, 0-9753707-1-5, Chicago, Illinois, 2004.
 6. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Saha, P.: Pressure and Temperature Dependent Viscosity of LDPE Related to pVT Measurements. IUPAC, World Polymer Congress MACRO 2004, Paris, France, 2004.
 7. Hausnerova, B. - Sedlacek, T. - Saha, P.: Powder Injection Moulding Compounds: Temperature and Pressure Affected Flow Properties. IUPAC, World Polymer Congress MACRO 2004, Paris, France, 2004.
 8. Zatloukal, M. - Sedlacek, T.: An Application of the Variational Principles in the Blown Film. IUPAC, World Polymer Congress MACRO 2004, Paris, France, 2004.
 9. Sedláček, T.: Tlakové závislosti reologických charakteristik polymerních tavenin. Inženýrství polymerů, Zlín, Czech Republic, 2004.
 10. Hausnerova, B. - Slezak, R. - Sedlacek, T. - Saha, P.: Pressure-dependent viscosity of PIM Compounds. Powder Metallurgy PM 2004, Wien, Austria, 2004.
 11. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Filip, P. - Saha, P.: Pressure Dependent Viscosity of Surlyn/Montmorillonite Nanocomposite. Keynote Lecture, Polymer Processing Society Americas Regional Meeting, Florianopolis, Brasilia, 2004.
 12. Sedlacek, T. - Hausnerova, B. - Saha, P.: On PVT and Rheological Measurements of Polymer Melts: Correction of the Hole Fraction-Viscosity Relationship. Polymer Processing Society Americas Regional Meeting, Florianopolis, Brasilia, 2004.
 13. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Vlcek, J.: New Approach for the Modeling of the Film Blowing Process. Polymer Processing Society Americas Regional Meeting, Florianopolis, Brasilia, 2004.
 14. Sedlacek, T. - Filip, P. - Saha, P.: On Relationship between PVT and Rheological Measurements of Polymer Melts. Annual Transactions of the Nordic Rheology Society, vol. 13, Tampere, Finland, 2005, ISBN 87-988486-5-8.
 15. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Saha, P.: Pressure-Temperature Dependencies of Viscosity Behaviour of Polymer Melts. Annual Transactions of the Nordic Rheology Society, vol. 13, Tampere, Finland, 2005, ISBN 87-988486-5-8.
 16. Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Saha, P.: Pressure-Temperature Dependencies of Viscosity Behaviour of Polymer Melts. Novel trends in rheology, Zlín, Czech Republic, 2005, ISBN 80-7318-303-X.
 17. Sedlacek, T. - Saha, P.: Modification of Interconnection of Viscosity and Free Volume Fraction Behaviour. Interational Research/Expert Conference TMT 2005, Antalya, Turkey, 2005.
 18. Sedlacek, T. - Filip, P. - Saha, P.: Pressure-Temperature Dependences of Viscosity of Polymer Melts. Interational Research/Expert Conference TMT 2005, Antalya, Turkey, 2005.
 19. Sedlacek, T. - Polaskova, M. - Filip, P. - Saha, P.: Pressure Dependence of polysulphone melt viscosity. Southern African society of rheology, SASOR 2006 Cape Town, 2006.
 20. Sedlacek, T. - Filip, P. - Saha, P.: Polymer Melt Viscosity and Free Volume Interconnection: Comparison study. Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2006, Pretoria, South Africa, 2006.
 21. Sedlacek, T. - Hausnerova, B. - Saha, P.: Pressure-Dependent Viscosity of Powder Injection Molding Compounds: The Effect of Particle Size Distribution. Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2006, Pretoria, South Africa, 2006.
 22. Galya, T. - Sedlarik, V. - Bobalova, J. - Sedlacek T. - Saha, P.: Silver Ions Containing Antibacterial Polymeric Films. European Polymer Congress, Portoroz, Slovenia, 2007.
 23. Bobalova, J. - Merchan, M. - Sedlarik, V. - Sedlacek, T. - Saha. P.: Antibacterial Polyvinylchloride-Based Polymeric Systems. European Polymer Congress, Portoroz, Slovenia, 2007.
 24. Sedlacek, T. - Polaskova, M - Pivokonsky, R. - Filip, P. - Saha, P.: On the Correlation Between Free Volume and Viscosity of Polyphenylsulphone Melt. Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007, Gothenburg, Sweden, 2007.
 25. Polaskova, M - Sedlacek, T. - Pivokonsky, R. - Saha, P.: Rheology of Bismuth Oxychloride-Filled Medical-Grade Thermoplastic Polyurethane. Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007, Gothenburg, Sweden, 2007.
 26. Hausnerova, B. - Sedlacek, T. - Saha. P.: Implementation of pressure effect into the rheological description of PIM materials. Polymer Processing Society Europe/Africa Meeting 2007, Gothenburg, Sweden, 2007.
 27. Polaskova, M. - Cermak, R. - Sedlacek, T. - Obadal, M. - Saha, P.: Preparation of PE/PP Blends with Microfibrillar-Phase Morphology. The WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics, Rhodos, Greece, 2008.