Tvůrčí činnosti

Centrum polymerních materiálů úzce spolupracuje s Univerzitním institutem 

Výzkumné týmy Centra polymerních materiálů a Centra polymerních systémů 
Přístrojové vybavení Centra polymerních materiálů 
Přehled řešených projektů Centra polymerních materiálů v roce 2016
Výroční zprávy
Publikační aktivity za rok 2016Výzkumné týmy Centra polymerních materiálů a Centra polymerních systémů

Ředitel výzkumných týmů: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., pověřený řízením Centra polymerních systémů

Výzkumný program I. Zpracovatelství progresivních polymerních systémů
Vedoucí programu I: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Zpracovatelství plastů

Senior researchers:

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D, doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Pavel Bažant, Ph.D., Ing. Ladislav Fojtl, Ph.D., Ing. Roman Kolařík, Ph.D., Ing. Miroslav Pastorek, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Martin Cvek, Ing. Eva Hnátková, Ing. Jakub Huba, Ing. Jiří Klofáč, Ing. Lukáš Maňas, Ing. Věra Klofáčová, Ing. Daniel Sanétrník

Techničtí projektoví pracovníci (podpůrní pracovníci):

Bc. Robert Mostýn, Ing. Daniel Richter, Ing. Rostislav Tupý

  • Výzkumná skupina: Příprava bioaktivních polymerních systémů

Senior researchers:

doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D., doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc., Ing. Pavel Kucharczyk, Ph.D., doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D., Antonio Di Martino, M.Sc., Ing. Martina Hrabalíková, Ph.D., Ing. Alena Pavelková, Ph.D., Ing. Petr Stloukal, Ph.D., doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Kateryna Filatova, Ing. Pavlína Holčapková, Ing. Lucie Nogolová, Kadir Özaltin, M.Sc., Mgr. Petra Rejmontová

Techničtí projektoví pracovníci (podpůrní pracovníci):

Ing. Daniela Veselá

  • Výzkumná skupina: Povrchové úpravy materiálů

Senior researchers:

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D., Ing. Antonín Minařík, Ph.D., Ing. Petr Smolka, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Ondřej Grulich, Ph.D., Ing. Lenka Gřundělová, Ph.D., Ing. Martin Juřička, Ph.D., doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Erik Wrzecionko

  • Výzkumná skupina: Gumárenské procesy a materiály

Senior researchers:

Dr. Ing. Radek Stoček, doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Junior researchers:

Sanjoy Datta, Ph.D., Evghenii Harea, Ph.D., Ing. Martina Polášková, Ph.D., Ing. Martin Stěnička, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Ondřej Kratina

Výzkumný program II. Pokročilé polymerní kompozitní systémy
Vedoucí programu: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Systémy se senzorickými vlastnostmi

Senior researcher:

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Jiří Matyáš, Ing. Robert Olejník, Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Multifunkční nanomateriály

Senior researchers:

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D., Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Barbora Hanulíková, Mgr. David Škoda, Ph.D., Mgr. Michal Urbánek, Ph.D., Ing. Pavel Urbánek, Ph.D., Mgr. Jan Vícha, Ph.D., Raghvendra Singh Yadav, Dr.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Milan Masař, Ing. Jan Mašlík, Ing. Lukáš Münster, Ing. Jakub Ševčík, Ing. Pavol Šuly

Techničtí projektoví pracovníci:

Ing. Jan Antoš, Galyna Gunko

  • Výzkumná skupina: Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi

Senior researchers:

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc., doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D., doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Junior researchers:

Tatiana Babkova, Ph.D., Dr. Ing. Constantin Bubulinca, Dr. Ing. Ying He, Vladimir Artur Babayan, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Ing. Qilin Cheng, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., Ing. Robert Moučka, Ph.D., Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D., Ilona Smolková, Ph.D., Liudmyla Storozhuk, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Haojie Fei, MSc., Ing. Josef Osička

  • Výzkumná skupina: Biokompozitní systémy

Senior researchers:

doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D., prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Junior researchers:

Ing. Lenka Jelínková, Ph.D., Ganesh Shimoga Dinesh, Ph.D., Ramasubba Reddy Palem, Ph.D., Dr. Ayan Ray, Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D., Rushita Jaswant Shah, M.Sc.,Ph.D.

Přístrojové vybavení Centra polymerních materiálů

Přístrojové vybavení CPM

Analyzátor velikosti částic, měření zeta-potenciálů, Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments

Diferenční skenovací kalorimetr, DSC 1, Mettler Toledo

Diferenční snímací kalorimetr, Perkin Elmer Pyris 1 DSC

Dynamický termomechanický analyzátor, DMA/SDTA861e, Mettler Toledo

Chladící tříválec 35/20

Impedanční materiálový analyzátor, Agilent 4294A

Impedanční materiálový analyzátor, Agilent E4991A

Inkubátor Memmert BE 500

Instrumentované rázové kladivo, ZWICK 5113, Zwic

Jednokanálový generátor pracující do 30MHz, Generátor 33512A, Agilent

Jednošnekové extrudery, EB 30 a EB 25, BOCO PARDUBICE s r.o.

Kapalinový chromatogram, HPLC Waters

Kolorimetr pro měření barevnosti, Spektrofotometr Lovibond RT850i

Laminární pracovní box, BDK

Měření fotoluminiscence kapalných i pevných vzorků, Fluorimetr FSL 920 Edinburgh FTIR

Míchací zařízení, KETSE 20/40, Brabender GmbH

Mikrovlnná syntéza v otevřeném systému, RADAN s r.o.

Mikrovlnná syntéza v uzavřeném systému, Mars 5, CEM Corporation

Muflová pec, LAC LMH 07/12

Obvodový analyzátor, Agilent N5230A PNA-L

Parní sterilizátor, Tuttnauer 3870 M

Programovatelné altimetry, KEITHLEY 2410 a 6517A

Přístroj pro měření hypertermického ohřevu, LAB-EHY-100 SA, Oncotherm

Rastrovací elektronový mikroskop, VEGA II LMU, Tescan

Rotační viskozimetr, Rheometrics ARES

Rotační viskozimetr s elektroreologickou celou, Rheometer Bohlin Gemini CVOR

Síťovací stroj, Retsch AS 200

Servohydraulický trhací stroj, INSTRON 8870, Instron

Spektrometr, Nicolet iS5

Spektrometr UV-VIS, Helios Gamma, Thermo Scientific

Střižný mlýn, Retsch SM 100

Termogravimetrická analýza, Setaram SetSys Evolution 1200, FTIR spektrometr Excalibur 3 000, hmotnostní spektrometr AVX 600

Termostat lázňový, CC-308 B Pilot ONE HUBER

Tester CD médií, CD DIGITAL TESTER - QC – CDD 40

Ultrazvukový homogenizátor, UP 400S

Vektorový obvodový analyzátor E5071C, Agilent

Vibrační magnetometr, LAKE SHORE Model 7407

Viskozimetr pro měření viskozity kapalin, Reometr Visco 88 Cone and Plate

Vstřikolis, vyfukovací automat, dvoušnekový extruder MEt 180III, Mitsubishi

Vstřikovací stroj pro zpracování vysoce plněných polymerních směsí, Arburg Allrounder 370S

Vytlačovací stroj jednošnekový dvoušnekový, Brabender Plasti-Corder

Vstřikovací stroj pro zpracování vysoce plněných polymerních směsí, Babyplast 6/10P, Cronoplast S. L.

Vyfukovací stroj, GM 251, GDK s r.o.

Vysokonapěťový zdroj stejnosměrného napětí, Trek 668 B-H w/IEEE

Vysokotlaký kapilární viskozimetr, Rheograph Göttfert 2001

Vysokotlaký kapilární viskozimetr, Rosand RH7-2

Výukový software DIGIMAT

Zesilovač  800A3A, AR Microwave/Instrumentation

Přístrojové vybavení CPS sdílené CPM

Mechanické úpravy, míchání

Automatická frézka Minicutvis CR4U, 3-osý obráběcí stroj

Centrifuga Sorvall LYNX 4000

Centrifuga THERMO Multifuge X3R

Chlazená centrifuga Thermoscientific HERAEUS MULTIFUGE X1R

Kulový oscilační mlýn LAARMANN LAB WIZZ LMLW-320/2

Mikrohnětič Xplorer MC15

Mikrotom Leica RM2265

Mlýn ultracentrifugační ZM 200 RETSCH

Planetový kulový mlýnek p-5/4 FRITSCH

Centrifuga EBA 21 Hettich

Třídimenzionální třepačka GFL 3012

Sestava pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii Leica EM TXP a Leica EM TIC 3X

Homogenizátor UZ Sonopuls HD 2070 kit

Vakuová odparka – Heidolph LABOROTA 4011 DIGITAL

Vrubovací zařízení Notchvis - manuální vrubovací zařízení s lineárním pohybem nože

Kondicionování, tepelné úpravy

Biologický inkubátor HERAcell 150i

Chladič ponorný TC 100NR Huber

Inkubátor s orbitálním pohybem GFL 3033

Inkubátor CLIMACELL, Model 111

Klimatická komora DISCOVERY 250

Klimatická komora Memmert HPP110

Lázeň s chlazením CC-K25 NR Huber

Lyofilizátor CoolSafe 110-4 PRO

Průhledný inkubátor STUART SI 60 D

Termostat lázňový Huber CC-130A Visco 3

Termostat lázňový CC-308B Pilot Huber

Termostat Ministat 240-cc NR Huber

Povrchová modifikace

Naprašovačka kovů Quorum Q300 TT

Plazmatužka PlasmaBeam DUO PC

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s vysokofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (40 kHz) - Diener electronic GmbH

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s radiofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (13,65 MHz) - Diener electronic GmbH 

Přístroj pro plazmovou úpravu materiálů a prášků s mikrovlnným zdrojem o frekvenci 2,45 GHz - Diener electronic GmbH

Ostatní

Zařízení na přípravu ultračisté vody – Siplicity UV systém

Odparka HEI-VAP HEIDOLPH Value G1

Přístrojové vybavení - analýza

Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti materiálů

Elektrokinetický analyzátor

Elektrochemický analyzátor Eca Flow 150 GLP

Multiplexní dataloger

Optovláknový teploměr Reflex 4 (Vícekanálový snímač teploty s optovláknovými teplotními sondami)

Potenciostat/galvanostat PG STAT 128 N

Přenosný spektrální analyzátor

Přesný elektrometr KEITHLEY 6517B

Analyzátor tepelné vodivosti – C-Therm technologies, model TCi

Zařízení pro měření tepelně stimulovaných depolarizačních proudů (TSC)

Mechanické vlastnosti

CHIP&CUT Analyzer

Crack initiation Analyzer

Padostroj CEAST 9340

Tear and Fatigue Analyzer

Zařízení pro tahové zkoušky s teplotní komorou

Hustota materiálů

Hustoměr kapalin DMA5000M

Setřesný hustoměr Quantachrome Autotap 02106-50-1

Plynový pyknometr Ultrafoam 1200e

Molekulová hmostnost

Osmometr GONOTEC Membrane OSMOMAT 090 CellUnit

Plynopropustnost

Měření permeačních vlastností fólií VAC-V1

Odměrná analýza

Titrátor D SCHOTT TitroLine Easy Modul 2

Povrchové vlastnosti

Profilometr mechanický a optický

Skenovací mikroskop Dimension ICON

K100MK3 tenziometr pro plně automatizované měření povrchového a mezifázového napětí

Volumetrický sorpční analyzátor BELSORP-mini II

Univerzální nano-mechanický tribometr Bruker UMT-TriboLab

Analyzátor velikosti částic

Laserový analyzátor velikosti částic Malvern Mastersizer 3000

Reologie

Index toku taveniny (extruzní plastometr) Tinius Olsen MP600

Mikrohnětič pro mísení biomateriálů Thermo Scientific miniLab II

Rotační viskozimetr Anton-Paar MCR 502

Vibrační vizkozimetr SV-10

Vysokotlaký kapilární viskozimetr Rheograph 25-50

Vulkametr MonTech MDR3000

Rheo-mikroskopický systém v kombinaci s reometrem AntonPaar MCR502

Zobrazování

Fluorescenčně aktivovaný separátor buněk BD FACSCanto II (průtokový cytometr)

Kryoultramikrotom

Mikrobiologický mikroskop Leica DM IL LED Fluo

Rastrovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou

Optický mikroskop Leica DVM2500 Digital Camera

Optický mikroskop N 400M

Stolní SEM

TEM mikroskop

Žárový mikroskop typ EM201 s analýzou obrazu

Spektroskopie

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Absorpční spektometr v ultrafialové a viditelné oblasti záření

Akustický a elektroakustický spektrometr DT-1202

Automatický analyzátor prvkového složení Flash 2000 CHNS/O+MAS200R

Disperzní Ramanův mikroskop

Elementární analýza

Elipsometr

Fotometr INFINITE M200Pro NanoQuant

Stolní NMR - PicoSpin 45

Stolní rentgenový difraktometr mini Flex 600

FTIR mikroskop

FTIR spektrometr

FT-IR spektrometr – Nicolet iS5

Impedanční spektroskopie Novocontrol Concept 50

Optistat DN Kryostat s příslušenstvím pro spektrometrii

Přípravek pro měření vzorků v pevné fázi pro impedanční spektrometr Agilent 16451 B

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

Separační metody / chromatografy

Analyzátor produkce CO2, O2, CH4 – Plynový chromatograf

Detektor ELSD Waters 2424

Gelový permeační chromatograf Agilent GPC PL-GPC220

Kapalinový chromatograf s detekcí pomocí hmotnostní spektroskopie (Q-TOF) Agilent

Kapalinový chromatograf s fluorescenční detekcí

Preparativní kapalinový chromatograf – Shimadzu Prominence LC 20AP/FRC-10A

Příslušenství k preparativnímu chromatografického systému Shimadzu - "Autosampler a termostat kolon"

RI detektor Waters 2414

Termická analýza

Dynamický mechanický analyzátor

Simultánní DTA/DSC-TGA s FTIR a GC-MS

Termogravimetrický analyzátor TA Q500

Termomechanický analyzátor Mettler-Toledo TMA/SDTA 841

Biologie

Bioreactor

Fluorescenční mikroskop Olympus IX81 s fázovým kontrastem

Stárnutí

QUV Tester - Zařízení pro simulaci stárnutí materiálů

Přístrojové vybavení - zpracování

Extruze/koexstruze, hnětiče

Koextruzní gumárenská vytlačovací linka EMS-30

Koextruzní linka pro vyfukování fólií – až 5 vrstev

Laboratorní dvoušnek - Scientific Twin Screw Extruder

Laboratorní hnětič na přípravu gumárenské směsi

Linka pro zvlákňování polymerní taveniny, model LBS-300

Multifunkční kalandrovací linka LRMR-S-200/W s tříválcem

Vytlačovací stroj LE45-30/CV

Granulátory EM-AH560-7,5 a EM-AH-260

Gravimetrický plnící systém pro 4 komponenty, 2x hlavní složka granulát/prášek a 2x vedlejší složka granulát/prášek

Podvodní granulace

Zařízení pro kontinuální dopravu granulátu s odstraněním vlhkosti pro hydroskopické materiály

Volumetrický plnící systém

Vstřikování

Elektrický dvoukomponentní minivstřikovací stroj (FB140T)

Forma s výměnnými vložkami pro přípravu zkušebních těles pro hodnocení separace vysoce plněných polymerních systémů.

Sestava sintrovacích pecí pro PIM

Vstřikovací forma zkušebních těles

Ostatní

Akustická kamera CAE Bionic XS Array

Autokláv Tuttnauer 3870 ELPV

Disoluční systém SOTAX AT7

Glove-box

Hydraulický lis FONTIJNE LabEcon 300

Modulární glovebox pro syntézu a manipulaci s nanočásticemi GP campus T2+T2

Mikrovlnný reaktor ERTEC MFR13

MW reaktor s fokusovaným polem ERTEC V 2

Odpařovací a dávkovací jednotka Bronkhorst

Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP

Ruční lis s otopnými deskami

Ruční lis s chladícími deskami

Zařízení pro temperaci vstřikovacích forem, extruderů a válců, Termoregulační jednotka vodní P160-9

Přehled řešených projektů Centra polymerních materiálů v roce 2016

Projekty MŠMT ČR

AKTIVITA MOBILITY (7AMB) (Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti)

ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY:

7AMB16AT033 Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic
Řešitel: doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
Doba řešení: 2016 – 2017

ČESKO-POLSKÉ PROJEKTY:

7AMB16PL070 Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2017

Program COST CZ

COST MP Calcium rich polymeric scaffolds for bone tissue engineering
Řešitel: doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.
Doba řešení: 2013 - 2017

Projekty Technologické agentury ČR

TE01020216 - Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.)
Řešitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.)
Doba řešení: 1.4.2012 - 31.12.2019

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QJ1310254 - Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích (ve spolupráci s firmami Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. a Chiromed group s.r.o.)
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení:  1.1.2013 - 31.12.2017

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu

Program TRIO

Spoluřešitelské projekty

FV10756 Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách
Řešitel za UTB: doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2020

Výroční zprávy

2013
2012
2011 [308 KiB]
2010 [319 KiB]
2009 [259 KiB]
2008 [277 KiB]
2007 [251 KiB]
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Publikační aktivity za rok 2016

Stav z OBD k 30.11.2016

ČLÁNEK V PERIODIKU

2016

[1]MRLÍK, Miroslav, ILČÍKOVÁ, Markéta, PLACHÝ, Tomáš, PAVLÍNEK, Vladimír, ŠPITALSKÝ, Zdenko, MOSNÁČEK, Jaroslav. Graphene oxide reduction during surface-initiated atom transfer radical polymerization of glycidyl methacrylate: Controlling electro-responsive properties. Chemical Engineering Journal, 2016, roč. 283, č. Neuveden, s. 717-720. ISSN 1385-8947.

[2]SLOBODIAN, Petr, ŘÍHA, Pavel, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří, MACHOVSKÝ, Michal. Pre-Strain Stimulation of Electro-Mechanical Sensitivity of Carbon Nanotube Network/Polyurethane Composites. IEEE Sensors Journal, 2016, roč. 16, č. 15, s. 5898-5903. ISSN 1530-437X.

[3]SEDLAČÍK, Michal, MRLÍK, Miroslav, BABAYAN, Vladimir Artur, PAVLÍNEK, Vladimír. Magnetorheological elastomers with efficient electromagnetic shielding. Composite Structures, 2016, roč. 135, č. Neuveden, s. 199-204. ISSN 0263-8223.

[4]WANG, Haiyan, REN, Dayong, ZHU, Zhengju, SÁHA, Petr, JIANG, Hao, LI, Chunzhong. Few-layer MoS2 nanosheets incorporated into hierarchical porous carbon for lithium-ion batteries. Chemical Engineering Journal, 2016, roč. 288, č. Neuveden, s. 179-184. ISSN 1358-8947.

[5]GREGOROVÁ, Adriána, SEDLAŘÍK, Vladimír. Characterization of structural and physical properties of dichloromethane= and methanol-fractionated Kraft lignin and its adsorption capacity of Cu (II) and Ni (II) ions. Desalination and Water Treatment, 2016, roč. 57, č. 23, s. 10655-10663. ISSN 1944-3994.

[6]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, WASSERBAUER, Jaromír, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana. Cation Migration-Induced Crystal Phase Transformation in Copper Ferrite Nanoparticles and Their Magnetic Property. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2016, roč. 29, č. 3, s. 759-769. ISSN 1557-1939.

[7]KAŠPÁRKOVÁ, Věra, HUMPOLÍČEK, Petr, STEJSKAL, Jaroslav, KOPECKÁ, Jitka, KUCEKOVÁ, Zdenka, MOUČKA, Robert. Conductivity, impurity profile, and cytotoxicity of solvent-extracted polyaniline. Polymers for Advanced Technologies, 2016, roč. 27, č. 2, s. 156-161. ISSN 1042-7147.

[8]BOBER, Patrycja, ZASONSKA, Beata A., HUMPOLÍČEK, Petr, KUCEKOVÁ, Zdenka, VARGA, Martin, HORÁK, Daniel, BABAYAN, Vladimir Artur, KAZANTSEVA, Natalia, PROKEŠ, Jan, STEJSKAL, Jaroslav. Polyaniline-maghemite based dispersion: Electrical, magnetic properties and their cytotoxicity. Synthetic Metals, 2016, roč. 214, č. Neuveden, s. 23-29. ISSN 0379-6779.

[9]CAVALLO, Pablo, FRONTERA, Evelina, ACEVEDO, Diego F., OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, SÁHA, Petr, BARBERO, Cesar A.. Functionalized polyanilines made by nucleophilic addition reaction, applied in gas sensors field. Synthetic Metals, 2016, roč. 215, č. Neuveden, s. 127-133. ISSN 0379-6779.

[10]HOYO-GALLEGO, Sara Del, PÉREZ-ÁLVAREZ, Leyre, GÓMEZ-GALVÁN, Flor, LIZUNDIA, Erlantz, KUŘITKA, Ivo, SEDLAŘÍK, Vladimír, LAZA, Jose Manuel, VILA-VILELA, Jose Luis. Construction of antibacterial poly(ethylene terephthalate) films via layer by layer assembly of chitosan and hyaluronic acid. Carbohydrate Polymers, 2016, roč. 143, č. Neuveden, s. 35-43. ISSN 0144-8617.

[11]BABAR, Dipak Gorakh, OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, MATYÁŠ, Jiří. High sensitivity sensor development for Hexamethylphosphoramide by polyaniline coated polyurethane membrane using resistivity assessment technique. Measurement, 2016, roč. 89, č. Neuveden, s. 72-77. ISSN 0263-2241.

[12]VEČEŘA, Miloš, VARGA, Vojtěch, CISAŘOVÁ, Ivana, PINKAS, Jiří, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLAŘÍK, Vladimír, LAMAČ, Martin. Group 4 Metal Complexes of Chelating Cyclopentadienyl-ketimide Ligands. Organometallics, 2016, roč. 35, č. 5, s. 785-798. ISSN 0276-7333.

[13]REN, Dayong, HU, Yanjie, JIANG, Haibo, DENG, Zongnan, SÁHA, Petr, JIANG, Hao, LI, Chunzhong. Salt-Templating Protocol To Realize Few-Layered Ultrasmall MoS2 Nanosheets Inlayed into Carbon Frameworks for Superior Lithium-Ion Batteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2016, roč. 4, č. 3, s. 1148-1153. ISSN 2168-0485.

[14]SHAH, Rushita Jaswant, SAHA, Nabanita, KUCEKOVÁ, Zdenka, HUMPOLÍČEK, Petr, SÁHA, Petr. Properties of biomineralized (CaCO3) PVP-CMC hydrogel with reference to its cytotoxicity. International Journal of Polymeric Materials, 2016, roč. 65, č. 12, s. 619-628. ISSN 0091-4037.

[15]SAHA, Nibedita, CHATTERJEE, Bani, GREGAR, Aleš, SÁHA, Petr. The impact of SHRM on sustainable organizational learning and performance development. International Journal of Organizational Leadership, 2016, roč. 5, č. 1, s. 63-75. ISSN 2383-1103.

[16]BERNAL BALLÉN, Andrés, KUŘITKA, Ivo, SÁHA, Petr. Preparation and Characterization of a Bioartificial Polymeric Material: Bilayer of Cellulose Acetate-PVA. International Journal of Polymer Science, 2016, roč. Neuveden, č. Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1687-9422.

[17]HE, Ying, DU, Shuangshuang, LI, Huailong, CHENG, Qilin, PAVLÍNEK, Vladimír, SÁHA, Petr. MnO2/polyaniline hybrid nanostructures on carbon cloth for supercapacitor electrodes. Journal of Solid State Electrochemistry, 2016, roč. 20, č. 5, s. 1459-1467. ISSN 1432-8488.

[18]GUO, Yunzhou, ZHOU, Xiao, TANG, Qianqiu, BAO, Hua, WANG, Gengchao, SÁHA, Petr. A self-healable and easily recyclable supramolecular hydrogel electrolyte for flexible supercapacitors. Journal of Materials Chemistry A, 2016, roč. 4, č. 22, s. 8769-8776. ISSN 2050-7488.

[19]JUNKAR, Ita, KULKARNI, Mukta, DRAŠLER, Barbara, RUGELJ, Neža, MAZARE, Anca, FLAŠKER, Ajda, DROBNE, Damjana, HUMPOLÍČEK, Petr, RESNIK, Matic, SCHMUKI, Patrik, MOZETIČ, Miran, IGLIČ, Aleš. Influence of various sterilization procedures on TiO2 nanotubes used for biomedical devices. Bioelectrochemistry, 2016, roč. 109, č. Neuveden, s. 79-86. ISSN 1567-5394.

[20]PELÍŠKOVÁ, Michaela, SLOBODIAN, Petr, SEDLAŘÍK, Vladimír, ZATLOUKAL, Martin, KUŘITKA, Ivo. Electrospun polyurethane membrane with Ag/ZnO microparticles as an antibacterial surface on polyurethane sheets. Journal of Applied Polymer Science, 2016, roč. 133, č. 10, s. nestránkováno. ISSN 0021-8995.

[21]PEER - ŠVRČINOVÁ, Petra, FILIP, Petr, POLÁŠKOVÁ, Martina, KUCHARCZYK, Pavel, PAVLÍNEK, Vladimír. The influence of sonication of poly(ethylene oxide) solutions to the quality of resulting electrospun nanofibrous mats. Polymer Degradation and Stability, 2016, roč. 126, č. Neuveden, s. 101-106. ISSN 0141-3910.

[22]JANDÍKOVÁ, Gabriela, KUCHARCZYK, Pavel, MISKOLCZI, Norbert, PAVELKOVÁ, Alena, KOVALCIK, Adriana, SEDLAŘÍK, Vladimír. Copolymer of natural fibre reinforced polyester urethane: effect on physico-chemical properties through modification to interfacial adhesion. Journal of Polymer Engineering, 2016, roč. 36, č. 2, s. 189-197. ISSN 0334-6447.

[23]KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, HRABALÍKOVÁ, Martina, SEDLAŘÍK, Vladimír. Effect of Sodium Salicylate on the Viscoelastic Properties and Stability of Polyacrylate-Based Hydrogels for Medical Applications. International Journal of Polymer Science, 2016, roč. Neuveden, č. Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1687-9422.

[24]HRABALÍKOVÁ, Martina, HOLČAPKOVÁ, Pavlína, ŠULY, Pavol, SEDLAŘÍK, Vladimír. Immobilization of bacteriocin nisin into a poly(vinyl alcohol) polymer matrix crosslinked with nontoxic dicarboxylic acid. Journal of Applied Polymer Science, 2016, roč. 133, č. 28, s. nestránkováno. ISSN 0021-8995.

[25]KUCHARCZYK, Pavel, PAVELKOVÁ, Alena, STLOUKAL, Petr, SEDLAŘÍK, Vladimír. Degradation behaviour of PLA-based polyesterurethanes under abiotic and biotic environments. Polymer Degradation and Stability, 2016, roč. 129, č. Neuveden, s. 222-230. ISSN 0141-3910.

[26]PULIYALIL, Harinarayanan, SLOBODIAN, Petr, SEDLAČÍK, Michal, BENLIKAYA, Ruhan, ŘÍHA, Pavel, OSTRIKOV, Kostya, CVELBAR, Uroš. Plasma-enabled sensing of urea and related amides on polyaniline. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2016, roč. 10, č. 2, s. 265-272. ISSN 2095-0179.

[27]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, MÁSILKO, Jiří, TKACZ, Jakub, KUŘITKA, Ivo, VILČÁKOVÁ, Jarmila. Anneal-tuned structural, dielectric and electrical properties of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by starch-assisted sol–gel auto-combustion method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2016, roč. 27, č. 6, s. 5992-6002. ISSN 0957-4522.

[28]JUNKAR, Ita, KULKARNI, Mukta, DRAŠLER, Barbara, RUGELJ, Neža, RECEK, Nina, DROBNE, Damjana, KÖVAČ, Janez, HUMPOLÍČEK, Petr, IGLIČ, Aleš, MOZETIČ, Miran. Enhanced biocompatibility of TiO2 surfaces by highly reactive plasma. Journal of Physics D: Applied Physics, 2016, roč. 49, č. 24, s. nestránkováno. ISSN 0022-3727.

[29]HANULÍKOVÁ, Barbora, KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel. Effect of backbone conformation and its defects on electronic properties and assessment of the stabilizing role of π-π interactions in aryl substituted polysilylenes studied by DFT on deca[methyl(phenyl)silylene]s. Chemistry Central Journal, 2016, roč. 10, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1752-153X.

[30]MRLÍK, Miroslav, ILČÍKOVÁ, Markéta, CVEK, Martin, PAVLÍNEK, Vladimír, ZAHORANOVÁ, Anna, KRONEKOVÁ, Zuzana, KASÁK, Peter. Carbonyl iron coated with a sulfobetaine moiety as a biocompatible system and the magnetorheological performance of its silicone oil suspensions. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2016, roč. 6, č. 39, s. 32823-32830. ISSN 2046-2069.

[31]STLOUKAL, Petr, JANDÍKOVÁ, Gabriela, KOUTNÝ, Marek, SEDLAŘÍK, Vladimír. Carbodiimide additive to control hydrolytic stability and biodegradability of PLA. Polymer Testing, 2016, roč. 54, č. Neuveden, s. 19-28. ISSN 0142-9418.

[32]CVEK, Martin, MRLÍK, Miroslav, PAVLÍNEK, Vladimír. A rheological evaluation of steady shear magnetorheological flow behavior using three-parameter viscoplastic models. Journal of Rheology, 2016, roč. 60, č. 4, s. 687-694. ISSN 0148-6055.

[33]OZALTIN, Kadir, LEHOCKÝ, Marián, HUMPOLÍČEK, Petr, PELKOVÁ, Jana, SÁHA, Petr. A new route of fucoidan immobilization on low density polyethylene and its blood compatibility and anticoagulation activity. International Journal of Molecular Sciences, 2016, roč. 17, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1422-0067.

[34]DI MARTINO, Antonio, PAVELKOVÁ, Alena, MACIULYTE, Sandra, BUDRIENE, Saulute, SEDLAŘÍK, Vladimír. Polysaccharide-based nanocomplexes for co-encapsulation and controlled release of 5-Fluorouracil and Temozolomide. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, roč. 92, č. Neuveden, s. 276-286. ISSN 0928-0987.

[35]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, WASSERBAUER, Jaromír, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vohtěch, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana. Impact of Nd3+ in CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles on cation distribution, structural and magnetic properties. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, roč. 399, č. Neuveden, s. 109-117. ISSN 0304-8853.

2015

[36]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, MÁSILKO, Jiří, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, WASSERBAUER, Jaromír. Effect of Pr3+ Substitution on Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 1, s. 241-248. ISSN 1557-1939.

[37]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, PTÁČEK, Petr, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, PALOU, Martin, BARTONÍČKOVÁ, Eva, BOHÁČ, Martin, FRAJKOROVÁ, Františka, MÁSILKO, Jiří, ZMRZLÝ, Martin, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch. Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method in Air, Argon, Nitrogen and Vacuum Atmospheres. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 1, s. 249-258. ISSN 1557-1939.

[38]KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KUŘITKA, Ivo, BAŽANT, Pavel, PASTOREK, Miroslav, BABAYAN, Vladimir Artur. Magnetic needle-like iron oxide particles prepared by microwave-assisted thermal decomposition technique. Materials Letters, 2015, roč. 138, č. Neuveden, s. 116-119. ISSN 0167-577X.

[39]SMOLKOVA, Ilona, KAZANTSEVA, Natalia, BABAYAN, Vladimir Artur, SMOLKA, Petr, PARMAR, Harshida Govindram, VILČÁKOVÁ, Jarmila, SCHNEEWEISS, Oldřich, PIZÚROVÁ, Naděžda. Alternating magnetic field energy absorption in the dispersion of iron oxide nanoparticles in a viscous medium. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, roč. 374, č. Neuveden, s. 508-515. ISSN 0304-8853.

[40]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, WASSERBAUER, Jaromír, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana. Structural, Cation Distribution, and Magnetic Properties of CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized Using a Starch-Assisted Sol-Gel Auto-Combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 6, s. 1851-1861. ISSN 1557-1939.

[41]SHAH, Rushita Jaswant, KRONEKOVA, Zuzana, ZAHORANOVÁ, Anna, ROLLER, Ladislav, SAHA, Nabanita, SÁHA, Petr, KRONEK, Juraj. In vitro study of partially hydrolyzed poly(2-ethyl-2-oxazolines) as materials for biomedical applications. Journal of Materials Science - Materials in Medicine, 2015, roč. 26, č. 4, s. Neuvedeno. ISSN 0957-4530.

[42]URBÁNEK, Pavel, DI MARTINO, Antonio, GLADYŠ, Sviatoslav, KUŘITKA, Ivo, MINAŘÍK, Antonín, PAVLOVA, Ewa, BONDAREV, Dmitrij. Polythiophene-based conjugated polyelectrolyte: Optical properties and association behavior in solution. Synthetic Metals, 2015, roč. 202, č. Neuveden, s. 16-24. ISSN 0379-6779.

[43]SELIG, Daniela, HAENEL, Thomas, HAUSNEROVÁ, Berenika, MOEGINGER, Bernhard, LABRIE, Daniel, SULLIVAN, Braden, PRICE, Richard B. T.. Examining exposure reciprocity in a resin based composite using high irradiance levels and real-time degree of conversion values. Dental Materials, 2015, roč. 31, č. 5, s. 583-593. ISSN 0109-5641.

[44]BAŽANT, Pavel, KUŘITKA, Ivo, MÜNSTER, Lukáš, KALINA, Lukáš. Microwave solvothermal decoration of the cellulose surface by nanostructured hybrid Ag/ZnO particles: a joint XPS, XRD and SEM study. Cellulose, 2015, roč. 22, č. 2, s. 1275-1293. ISSN 0969-0239.

[45]GREGOROVÁ, Adriana, SAHA, Nabanita, KITANO, Takeshi, SÁHA, Petr. Hydrothermal effect and mechanical stress properties of carboxymethylcellulose based hydrogel food packaging. Carbohydrate Polymers, 2015, roč. 117, č. Neuveden, s. 559-568. ISSN 0144-8617.

[46]CIFANI, Noemi, CHRONOPOULOU, Laura, POMPILI, Barbara, DI MARTINO, Antonio, BORDI, Federico, SENNATO, Simona, DI DOMENICO, Enea Gino, PALOCCI, Cleofe, ASCENZIONI, Fiorentina. Improved stability and efficacy of chitosan/pDNA complexes for gene delivery. Biotechnology Letters, 2015, roč. 37, č. 3, s. 557-565. ISSN 0141-5492.

[47]BOBER, Patrycja, HUMPOLÍČEK, Petr, PACHERNÍK, Jiří, STEJSKAL, Jaroslav, LINDFORS, Tom. Conducting polyaniline based cell culture substrate for embryonic stem cells and embryoid bodies. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 62, s. 50328-50335. ISSN 2046-2069.

[48]STEINHAUS, Johannes, HAUSNEROVÁ, Berenika, MOEGINGER, Bernhard, HARRACH, Mohamed, GUENTHER, Daniel, MOEGELE, Florian. Characterization of the auto-curing behavior of rapid prototyping materials for three-dimensional printing using dielectric analysis. Polymer Engineering and Science, 2015, roč. 55, č. 7, s. 1485-1493. ISSN 0032-3888.

[49]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, PALOU, Martin, BARTONÍČKOVÁ, Eva, BOHÁČ, Martin, FRAJKOROVÁ, Františka, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, WASSERBAUER, Jaromír. Magnetic Properties of Dysprosium-Doped Cobalt Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 7, s. 2097-2107. ISSN 1557-1939.

[50]ZATLOUKAL, Martin, KOLAŘÍK, Roman. Investigation of convective heat transfer in 9-layer film blowing process by using variational principles. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2015, roč. 86, č. Neuveden, s. 258-267. ISSN 0017-9310.

[51]ILČÍKOVÁ, Markéta, FILIP, Jaroslav, MRLÍK, Miroslav, PLACHÝ, Tomáš, TKÁČ, Ján, KASÁK, Peter. Polypyrrole Nanotubes Decorated with Gold Particles Applied for Construction of Enzymatic Bioanodes and Biocathodes. International Journal of Electrochemical Science, 2015, roč. 10, č. 8, s. 6558-6571. ISSN 1452-3981.

[52]ILČÍKOVÁ, Markéta, MRLÍK, Miroslav, SEDLÁČEK, Tomáš, DOROSHENKO, Mikheil, KOYNOV, Kaloian, DANKO, Martin, MOSNÁČEK, Jaroslav. Tailoring of viscoelastic properties and light-induced actuation performance of triblock copolymer composites through surface modification of carbon nanotubes. Polymer, 2015, roč. 72, č. Neuveden, s. 368-377. ISSN 0032-3861.

[53]BLEYAN, Davit, HAUSNEROVÁ, Berenika, SVOBODA, Petr. The development of powder injection moulding binders: A quantification of individual components' interactions. Powder Technology, 2015, roč. 286, č. Neuveden, s. 84-89. ISSN 0032-5910.

[54]SAHA, Nibedita, SÁHA, Petr. Twinning strategy: Is it a vehicle for sustainable organizational learning and institutional capacity development?. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2015, roč. 12, č. Neuveden, s. 317-324. ISSN 1109-9526.

[55]SHAH, Rushita Jaswant, SAHA, Nabanita, KITANO, Takeshi, SÁHA, Petr. Influence of strain on dynamic viscoelastic properties of swelled (H<inf>2</inf>O) and biomineralized (CaCO<inf>3</inf>) PVP-CMC hydrogels. Applied Rheology, 2015, roč. 25, č. 3, s. 23-32. ISSN 1430-6395.

[56]SEDLÁK, Jakub, KUŘITKA, Ivo, MACHOVSKÝ, Michal, ŠULY, Pavol, BAŽANT, Pavel, SEDLÁČEK, Tomáš. Zinc oxide nanoparticles with surface modified by degradation of capping polymers in situ during microwave synthesis. Advanced Powder Technology, 2015, roč. 26, č. 4, s. 1064-1071. ISSN 0921-8831.

[57]LI, Huailong, HE, Ying, PAVLÍNEK, Vladimír, CHENG, Qilin, SÁHA, Petr, LI, Chunzhong. MnO2 nanoflake/polyaniline nanorod hybrid nanostructures on graphene paper for high-performance flexible supercapacitor electrodes. Journal of Materials Chemistry A, 2015, roč. 3, č. 33, s. 17165-17171. ISSN 2050-7488.

[58]HUMPOLÍČEK, Petr, RADASZKIEWICZ, K.A., KAŠPÁRKOVÁ, Věra, STEJSKAL, Jaroslav, TRCHOVÁ, Miroslava, KUCEKOVÁ, Zdenka, VIČAROVÁ, H., PACHERNÍK, Jiří, LEHOCKÝ, Marián, MINAŘÍK, Antonín. Stem cell differentiation on conducting polyaniline. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 84, s. 68796-68805. ISSN 2046-2069.

[59]ILČÍKOVÁ, Markéta, MRLÍK, Miroslav, BABAYAN, Vladimir Artur, KASÁK, Peter. Graphene oxide modified by betaine moieties for improvement of electrorheological performance. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 71, s. 57820-57827. ISSN 2046-2069.

[60]KARBASSI, Elika, ASADINEZHAD, Ahmad, LEHOCKÝ, Marián, HUMPOLÍČEK, Petr, SÁHA, Petr. Bacteriostatic activity of fluoroquinolone coatings on polyethylene films. Polymer Bulletin, 2015, roč. 72, č. 8, s. 2049-2058. ISSN 0170-0839.

[61]ZANDRAA, Oyunchimeg, SAHA, Nabanita, KITANO, Takeshi, SÁHA, Petr. Properties of guar gum - Dead sea salt (GG-DSS) medicated gel. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2015, roč. 7, č. 1, s. 226-232. ISSN 0975-1491.

[62]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, WASSERBAUER, Jaromír, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana. Effects of annealing temperature variation on the evolution of structural and magnetic properties of NiFe<inf>2</inf>O<inf>4</inf> nanoparticles synthesized by starch-assisted sol-gel auto-combustion method. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, roč. 394, č. Neuveden, s. 439-447. ISSN 0304-8853.

[63]KÓSA, Csaba, SEDLAČÍK, Michal, FIEDLEROVÁ, Agnesa, CHMELA, Štefan, BORSKÁ, Katarína, MOSNÁČEK, Jaroslav. Photochemically cross-linked poly(epsilon-caprolactone) with accelerated hydrolytic degradation. European Polymer Journal, 2015, roč. 68, č. Neuveden, s. 601-608. ISSN 0014-3057.

[64]SAHA, Nabanita, BENLIKAYA, Ruhan, SLOBODIAN, Petr, SÁHA, Petr. Breathable and polyol based hydrogel food packaging. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 2015, roč. 9, č. 2, s. 136-144. ISSN 1556-6560.

[65]HUMPOLÍČEK, Petr, KUCEKOVÁ, Zdenka, KAŠPÁRKOVÁ, Věra, PELKOVÁ, Jana, MODIC, Martina, JUNKAR, Ita, TRCHOVÁ, Miroslava, BOBER, Patrycja, STEJSKAL, Jaroslav, LEHOCKÝ, Marián. Blood coagulation and platelet adhesion on polyaniline films. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2015, roč. 133, č. Neuveden, s. 278-285. ISSN 0927-7765.

[66]DATTA, Sanjoy, STOČEK, Radek, KUŘITKA, Ivo, SÁHA, Petr. Determination of compounding formulation of cured rubber by reverse engineering. Polymer Engineering and Science, 2015, roč. 55, č. 6, s. 1450-1458. ISSN 0032-3888.

[67]MUKUND, Bhimasena Nagaraj, HAUSNEROVÁ, Berenika, SHIVASHANKAR, Tirumani Srinivasan. Development of 17-4PH stainless steel bimodal powder injection molding feedstock with the help of interparticle spacing/lubricating liquid concept. Powder Technology, 2015, roč. 283, č. Neuveden, s. 24-31. ISSN 0032-5910.

[68]MÜNSTER, Lukáš, BAŽANT, Pavel, MACHOVSKÝ, Michal, KUŘITKA, Ivo. Microwave assisted hydrothermal synthesis of Ag-ZnO Ag/ZnO sub-microparticles. Materiali in Tehnologije, 2015, roč. 49, č. 2, s. 281-284. ISSN 1580-2949.

[69]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, BARTONÍČKOVÁ, Eva, MÁSILKO, Jiří, KALINA, Lukáš, WASSERBAUER, Jaromír, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch. Structural and Magnetic Properties of CoFe2-x Gd (x) O-4 (0.0 a parts per thousand currency sign x a parts per thousand yen 0.1) Spinel Ferrite Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 6, s. 1797-1806. ISSN 1557-1939.

[70]CVEK, Martin, MRLÍK, Miroslav, ILČÍKOVÁ, Markéta, PLACHÝ, Tomáš, SEDLAČÍK, Michal, MOSNÁČEK, Jaroslav, PAVLÍNEK, Vladimír. A facile controllable coating of carbonyl iron particles with poly(glycidyl methacrylate): A tool for adjusting MR response and stability properties. Journal of Materials Chemistry C, 2015, roč. 3, č. 18, s. 4646-4656. ISSN 2050-7526.

[71]YADAV, Raghvendra Singh, HAVLICA, Jaromír, KUŘITKA, Ivo, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, PALOU, Martin, BARTONÍČKOVÁ, Eva, BOHÁČ, Martin, FRAJKOROVÁ, Františka, MÁSILKO, Jiří, HAJDÚCHOVÁ, Miroslava, ENEV, Vojtěch, WASSERBAUER, Jaromír. Magnetic Properties of ZnFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Starch-Assisted Sol-Gel Auto-combustion Method. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, roč. 28, č. 4, s. 1417-1423. ISSN 1557-1939.

[72]HRABALÍKOVÁ, Martina, MERCHÁN MERCHÁN, Martha Andrea, GANBOLD, Solongo, SEDLAŘÍK, Vladimír, VALÁŠEK, Pavel, SÁHA, Petr. Flexible polyvinyl alcohol/2-hydroxypropanoic acid films: Effect of residual acetyl moieties on mechanical, thermal and antibacterial properties. Journal of Polymer Engineering, 2015, roč. 35, č. 4, s. 319-327. ISSN 0334-6447.

[73]TANG, Qianqiu, CHEN, Mingming, WANG, Gengchao, BAO, Hua, SÁHA, Petr. A facile prestrain-stick-release assembly of stretchable supercapacitors based on highly stretchable and sticky hydrogel electrolyte. Journal of Power Sources, 2015, roč. 284, č. Neuveden, s. 400-408. ISSN 0378-7753.

[74]SEDLÁK, Jakub, BAŽANT, Pavel, KLOFÁČ, Jiří, PASTOREK, Miroslav, KUŘITKA, Ivo. Antibacterial composite based on nanostructured ZnO mesoscale particles and a poly(vinyl chloride) matrix. Materiali in Tehnologije, 2015, roč. 49, č. 1, s. 55-59. ISSN 1580-2949.

[75]SARDASHTI, P., TZOGANAKIS, Costas, ZATLOUKAL, Martin, POLAK, M. A., PENLIDIS, A.. Rheological Indicators for Environmental Stress Cracking Resistance of Polyethylene. International polymer processing, 2015, roč. 30, č. 1, s. 70-81. ISSN 0930-777X.

[76]SMOLKOVA, Ilona, KAZANTSEVA, Natalia, PARMAR, Harshida Govindram, BABAYAN, Vladimir Artur, SMOLKA, Petr, SÁHA, Petr. Correlation between coprecipitation reaction course and magneto-structural properties of iron oxide nanoparticles. Materials Chemistry and Physics, 2015, roč. 155, č. Neuveden, s. 178-190. ISSN 0254-0584.

[77]STAHLOVÁ, Sabina, SLOVÁKOVÁ, Eva, VAŇKÁTOVÁ, Petra, ZUKAL, Arnošt, KUBŮ, Martin, BRUS, Jiří, BONDAREV, Dmitrij, MOUČKA, Robert, SEDLÁČEK, Jan. Chain-growth copolymerization of functionalized ethynylarenes with 1,4-diethynylbenzene and 4,4′-diethynylbiphenyl into conjugated porous networks. European Polymer Journal, 2015, roč. 67, č. Neuveden, s. 252-263. ISSN 0014-3057.

[78]POPELKA, Anton, NOVÁK, Igor, LEHOCKÝ, Marián, BÍLEK, František, KLEINOVÁ, Angela, MOZETIČ, Miran, ŠPÍRKOVÁ, Milena, CHODÁK, Ivan. Antibacterial treatment of LDPE with halogen derivatives via cold plasma. Express Polymer Letters, 2015, roč. 9, č. 5, s. 402-411. ISSN 1788-618X.

[79]MACHOVSKÝ, Michal, MRLÍK, Miroslav, PLACHÝ, Tomáš, KUŘITKA, Ivo, PAVLÍNEK, Vladimír, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KITANO, Takeshi. The enhanced magnetorheological performance of carbonyl iron suspensions using magnetic Fe3O4/ZHS hybrid composite sheets. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 25, s. 19213-19219. ISSN 2046-2069.

[80]KADLČÁK, Jakub, KUŘITKA, Ivo, TUNNICLIFFE, Lewis B., ČERMÁK, Roman. Rapid Payne effect test - A novel method for study of strain-softening behavior of rubbers filled with various carbon blacks. Journal of Applied Polymer Science, 2015, roč. 132, č. 20, s. Neuvedeno. ISSN 0021-8995.

[81]PLACHÝ, Tomáš, MRLÍK, Miroslav, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, ŠULY, Pavol, SEDLAČÍK, Michal, PAVLÍNEK, Vladimír, KUŘITKA, Ivo. The electrorheological behavior of suspensions based on molten-salt synthesized lithium titanate nanoparticles and their core-shell titanate/urea analogues. ACS Applied Materials and Interfaces, 2015, roč. 7, č. 6, s. 3725-3731. ISSN 1944-8244.

[82]LI, Huailong, JIANG, Lixue, CHENG, Qilin, HE, Ying, PAVLÍNEK, Vladimír, SÁHA, Petr, LI, Chunzhong. MnO2 nanoflakes/hierarchical porous carbon nanocomposites for high-performance supercapacitor electrodes. Electrochimica Acta, 2015, roč. 164, č. Neuveden, s. 252-259. ISSN 0013-4686.

[83]KUBÍK, Pavel, ZATLOUKAL, Martin, VLČEK, Jiří, WOMER, Timothy. Three-dimensional finite element method simulation study of fusion screw geometry. Plastic Rubber & Composites, 2015, roč. 44, č. 1, s. 11-18. ISSN 1465-8011.

[84]MOZETIČ, Miran, PRIMC, Gregor, VESEL, Alenka, ZAPLOTNIK, Rok, MODIC, Martina, JUNKAR, Ita, RECEK, Nina, KLANJŠEK-GUNDE, Marta, GUHY, Lukus, SUNKARA, Mahendra K., ASSENSIO, Maria C., MILOŠEVIĆ, Slobodan, LEHOCKÝ, Marián, SEDLAŘÍK, Vladimír, GORJANC, Marija, KUTASI, Kinga, STANA-KLEINSCHEK, Karin. Application of extremely non-equilibrium plasmas in the processing of nano and biomedical materials. Plasma Sources Science and Technology, 2015, roč. 24, č. 1, s. Neuvedeno. ISSN 0963-0252.

[85]BABJAKOVÁ, Eva, DASTYCHOVÁ, Lenka, HANULÍKOVÁ, Barbora, KUŘITKA, Ivo, NEČAS, Marek, VAŠKOVÁ, Hana, VÍCHA, Robert. Synthesis, molecular structure and vibrational spectra of 1,3-bis(1-adamantyl)-2-phenylpropan-1,3-diones. Journal of Molecular Structure, 2015, roč. 1085, č. Neuveden, s. 207-214. ISSN 0022-2860.

[86]ILČÍKOVÁ, Markéta, MRLÍK, Miroslav, ŠPITÁLSKÝ, Zdenko, MIČUŠÍK, Matej, CSOMOROVÁ, Katarína, SASINKOVÁ, Vlasta, KLEINOVÁ, Angela, MOSNÁČEK, Jaroslav. A tertiary amine in two competitive processes: Reduction of graphene oxide vs. catalysis of atom transfer radical polymerization. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 5, s. 3370-3376. ISSN 2046-2069.

[87]HAENEL, Thomas, HAUSNEROVÁ, Berenika, STEINHAUS, Johannes, PRICE, Richard, SULLIVAN, Braden, MOEGINGER, Bernhard. Effect of the irradiance distribution from light curing units on the local micro-hardness of the surface of dental resins. Dental Materials, 2015, roč. 31, č. 2, s. 93-104. ISSN 0109-5641.

[88]ŠEVČÍKOVÁ, Petra, ADAMI, Renata, KAŠPÁRKOVÁ, Věra, REVERCHON, Ernesto, SEDLÁČEK, Tomáš, PASTOREK, Miroslav. Supercritical assisted atomization of emulsions for encapsulation of 1-monoacylglycerols in an hydrophilic carrier. Journal of Supercritical Fluids, 2015, roč. 97, č. Neuveden, s. 183-191. ISSN 0896-8446.

[89]SLOBODIAN, Petr, ŘÍHA, Pavel, OLEJNÍK, Robert, SÁHA, Petr. Functionalized multi-walled carbon nanotube paper for monitoring chemical vapors. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, roč. 15, č. 5, s. 4003-4008. ISSN 1533-4880.

[90]SMOLKOVA, Ilona, KAZANTSEVA, Natalia, MAKOVECKAYA, Kira N., SMOLKA, Petr, SÁHA, Petr, GRANOV, Anatoly M.. Maghemite based silicone composite for arterial embolization hyperthermia. Materials Science and Engineering C, 2015, roč. 48, č. Neuveden, s. 632-641. ISSN 0928-4931.

[91]DAI, Yihui, CHEN, Ling, BABAYAN, Vladimir Artur, CHENG, Qilin, SÁHA, Petr, JIANG, Hao, LI, Chunzhong. Ultrathin MnO2 nanoflakes grown on N-doped carbon nanoboxes for high-energy asymmetric supercapacitors. Journal of Materials Chemistry A, 2015, roč. 3, č. 42, s. 21337-21342. ISSN 2050-7488.

[92]LÓPEZ GARCÍA, Jorge Andrés, PRIMC, Gregor, JUNKAR, Ita, LEHOCKÝ, Marián, MOZETIČ, Miran. On the Hydrophilicity and Water Resistance Effect of Styrene-Acrylonitrile Copolymer Treated by CF4 and O2 Plasmas. Plasma Processes and Polymers, 2015, roč. 12, č. 10, s. 1075-1084. ISSN 1612-8850.

[93]SLOBODIAN, Petr, CVELBAR, Uroš, ŘÍHA, Pavel, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří, FILIPIČ, Gregor, WATANABE, Hiromasa, TAJIMA, Satomi, KONDO, Hiroki, SEKINE, Makoto, HORI, Masaru. High sensitivity of a carbon nanowall-based sensor for detection of organic vapours. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 110, s. 90515-90520. ISSN 2046-2069.

[94]KUCHARCZYK, Pavel, KALOUS, Jiří, ŠULY, Pavol, MISKOLCZI, Norbert. Poly(1-butene) as a modifier of polylactide properties. Polymer Science - Series A, 2015, roč. 57, č. 6, s. 799-810. ISSN 0965-545X.

[95]KOVALCIK, Adriana, MACHOVSKÝ, Michal, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KOLLER, Martin. Designing packaging materials with viscoelastic and gas barrier properties by optimized processing of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with lignin. Reactive & Functional Polymers, 2015, roč. 94, č. Neuveden, s. 25-34. ISSN 1381-5148.

[96]PLACHÝ, Tomáš, SEDLAČÍK, Michal, PAVLÍNEK, Vladimír, STEJSKAL, Jaroslav. The observation of a conductivity threshold on the electrorheological effect of p-phenylenediamine oxidized with p-benzoquinone. Journal of Materials Chemistry C, 2015, roč. 3, č. 38, s. 9973-9980. ISSN 2050-7526.

[97]URBÁNKOVÁ, Miroslava, HRABALÍKOVÁ, Martina, POLJANŠEK, Ida, MISKOLCZI, Norbert, SEDLAŘÍK, Vladimír. Antibacterial polymer composites based on low-density polyethylene and essential oils immobilized on various solid carriers. Journal of Applied Polymer Science, 2015, roč. 132, č. 47, s. -. ISSN 0021-8995.

[98]HUNDÁKOVÁ, Marianna, TOKARSKÝ, Jonáš, VALÁŠKOVÁ, Marta, SLOBODIAN, Petr, PAZDZIORA, Erich, KIMMER, Dušan. Structure and antibacterial properties of polyethylene/organo-vermiculite composites. Solid State Sciences, 2015, roč. 48, č. Neuveden, s. 197-204. ISSN 1293-2558.

[99]CVEK, Martin, MRLÍK, Miroslav, ILČÍKOVÁ, Markéta, MOSNÁČEK, Jaroslav, BABAYAN, Vladimir Artur, KUCEKOVÁ, Zdenka, HUMPOLÍČEK, Petr, PAVLÍNEK, Vladimír. The chemical stability and cytotoxicity of carbonyl iron particles grafted with poly(glycidyl methacrylate) and the magnetorheological activity of their suspensions. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2015, roč. 5, č. 89, s. 72816-72824. ISSN 2046-2069.

[100]URBÁNEK, Pavel, KUŘITKA, Ivo. Thickness dependent structural ordering, degradation and metastability in polysilane thin films: A photoluminescence study on representative σ-conjugated polymers. Journal of Luminescence, 2015, roč. 168, č. Neuveden, s. 261-268. ISSN 0022-2313.

[101]DI MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNÍK, Jiří, SEDLAŘÍK, Vladimír. Chitosan grafted low molecular weight polylactic acid for protein encapsulation and burst effect reduction. International Journal of Pharmaceutics, 2015, roč. 496, č. 2, s. 912-921. ISSN 0378-5173.

[102]KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, ŚALAKOVÁ, Alexandra, SEDLAŘÍK, Vladimír. Izolace proteinů ze syrovátky s antimikrobiálním účinkem pro kosmetické aplikace. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. neuveden, č. 153, s. 1-4. ISSN 1212-950X.

[103]BINDER, Michael, NEHYBA, Antonín, ŠALAKOVÁ, Alexandra, SEDLAŘÍK, Vladimír. VLIV KULTIVAČNÍCH PODMÍNEK NA TVORBU NISINU PŘI FERMENTACI SYROVÁTKY KMENY LAKTOKOKŮ. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. neuveden, č. 153, s. 14-19. ISSN 1212-950X.

[104]KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, ŠŤAHEL, Pavel, HRABALÍKOVÁ, Martina, SEDLAŘÍK, Vladimír. Nisin Immobilization on Plasma Treated Polyvinyl Alcohol Films. Plasma Physics and Technology Journal, 2015, roč. 2, č. 3, s. 320-323. ISSN 2336-2626.

[105]KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KUŘITKA, Ivo, KAZANTSEVA, Natalia, BABAYAN, Vladimir Artur, PASTOREK, Miroslav, MACHOVSKÝ, Michal, BAŽANT, Pavel, SÁHA, Petr. The formation mechanism of iron oxide nanoparticles within the microwave-assisted solvothermal synthesis and its correlation with the structural and magnetic properties. DALTON TRANSACTIONS, 2015, roč. 44, č. 48, s. 21099-21108. ISSN 1477-9226.

[106]SLOBODIAN, Petr, KOVÁŘ, Michal, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Pressure sensitive polyurethane/carbon nanotube laminate pasted to a shoe sole. Posterus, 2015, roč. 8, č. 10, s. 1-6. ISSN 1338-0087.

[107]ALEXANDROVA, A., ABUDALLEH, A., ZHIVKOVA, T., DYAKOVA, L., ANDONOVA-LILOVA, B., ALEXANDROV, O., SAHA, Nabanita. Briefly about Bone Defects and New Strategies to Treat Them: Review. Acta morphologica et anthropologica, 2015, roč. 22, č. neuveden, s. 142-149. ISSN 0861-0509.

[108]SÝKORA, Robert, KRUŽELÁK, Ján, HUDEC, Ivan, UŠÁKOVÁ, Mariana, ANNUS, Július, BABAYAN, Vladimir Artur. Elastomer Composites with the Effects of Electromagnetic Shielding. KGK-KAUTSCHUK GUMMI KUNSTSTOFFE, 2015, roč. 68, č. 6, s. 80-84. ISSN 0948-3276.

[109]SHAH, Rushita Jaswant, SAHA, Nabanita, SÁHA, Petr. Influence of temperature, pH and simulated biological solutions on swelling and structural properties of biomineralized (CaCO3) PVP-CMC hydrogel.. Progress in Biomaterials, 2015, roč. neuveden, č. 4, s. 124-136. ISSN 2194-0509.

[110]SÝKORA, Richard, BABAYAN, Vladimir Artur, UŠÁKOVÁ, Mariana, KRUZELÁK, Ján, HUDEC, Ivan. Rubber composite materials with the effects of electromagnetic shielding. Polymer Composites, 2015, ISSN 1548-0569.

[111]PLACHÝ, Tomáš, SEDLAČÍK, Michal, PAVLÍNEK, Vladimír, STEJSKAL, Jaroslav, GRACA, Manuel Pedro, COSTA, Luis Cadillon. Temperature-dependent electrorheological effect and its description with respect to dielectric spectra. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2015, roč. 26, č. neuveden, s. 1-7. ISSN 1045-389X.

[112]PEER, Petra, STĚNIČKA, Martin, SEDLAČÍK, Michal, FILIP, Petr, PAVLÍNEK, Vladimír. Magnetorheological behaviour and electrospinning of poly(ethylene oxide) suspensions with magnetic nanoparticles. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2015, roč. 26, č. neuveden, s. 1-6. ISSN 1045-389X.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

2016

[1]ITAGAKI, Kaito, NISHITANI, Yosuke, KITANO, Takeshi, EGUCHI, Kenichiro. Tribological Properties of Nanosized Calcium Carbonate Filled Polyamide 66 Nanocomposites. In Proceedings Of Pps-31: The 31St International Conference Of The Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1360-3.

[2]OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, MATYÁŠ, Jiří, BABAR, Dipak Gorakh. High elastic polyurethane/carbon nanotube composite laminate for structure health monitoring by gain shifting of antenna sensing element. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno. ISSN 1757-8981.

[3]OLEJNÍK, Robert, BABAR, Dipak Gorakh, SLOBODIAN, Petr, MATYÁŠ, Jiří. Sensing element for detection of polar organic vapours on the base of polyaniline-composite - Effect of substrate surface area. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno. ISSN 1757-8981.

[4]SLOBODIAN, Petr, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří, BABAR, Dipak Gorakh. Improving sensitivity of the polyurethane/CNT laminate strain sensor by controlled mechanical preload. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno. ISSN 1757-8981.

[5]NISHITANI, Yosuke, MUKAIDA, Jun, YAMANAKA, Toshiyuki, KAJIYAMA, Tetsuto, KITANO, Takeshi. Thermal Properties of Hemp Fiber Filled Polyamide 1010 Biomass Composites and the Blend of These Composites and Polyamide 11 Elastomer. In Proceedings Of Pps-31: The 31St International Conference Of The Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1360-3.

[6]JANDÍKOVÁ, Gabriela, KUCHARCZYK, Pavel, HOLČAPKOVÁ, Pavlína, HRABALÍKOVÁ, Martina, MACHOVSKÝ, Michal, SEDLAŘÍK, Vladimír. Polymerní nanokompozit na bázi polypropylénu a nanočástic stříbra imobilizovaných na stearanu zinečnatém. In 2016, s. 1-6. ISBN 978-80-7454-590-0.

[7]KUCHARCZYK, Pavel, ZEDNÍK, Jiří, SEDLAŘÍK, Vladimír. Star-shaped poly(lactic acid) prepared through direct polycondensation of lactic acid. In 2016, s. 237 - 238.

[8]DI MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, CAPÁKOVÁ, Zdenka, HUMPOLÍČEK, Petr, SEDLAŘÍK, Vladimír. Novel amphiphilic nano-carrier based on PLA-polysaccharide for multi-drug encapsulation and controlled release. In Vitro evaluation. In 2016, s. 1;2.

[9]OSADA, Yu, NISHITANI, Yosuke, KITANO, Takeshi. Influence of Processing Sequence on the Tribological Properties of VGCF-X/PA6/SEBS Composites. In Proceedings Of Pps-31: The 31St International Conference Of The Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1360-3.

[10]PAVELKOVÁ, Alena, KUCHARCZYK, Pavel, DI MARTINO, Antonio, SEDLAŘÍK, Vladimír. Preparation and characterization of Poly(lacic acid-co-acrylic acid)-g-chitosan based nanoparticles for controlled release applications. In 2016, s. 1-2.

2015

[11]OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, SPITALSKY, Zdenko, MATYÁŠ, Jiří. THE SENSING ELEMENT FOR ORGANIC VAPORS DETECTION ON THE BASE OF STYRENE-ISOPRENE-STYRENE (SIS) BLOCK COPOL YMER/CARBON NANOTUBES ON THE INTERDIGITATED ELECTRODE. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 1-5. ISBN 978-80-87294-63-5.

[12]KOŽÁKOVÁ, Zuzana, KUŘITKA, Ivo, MACHOVSKÝ, Michal, BAŽANT, Pavel. TUNING THE PROPERTIES OF IRON OXALATE PRECURSOR FOR ELONGATED MAGNETIC PARTICLES. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-87294-63-5.

[13]MACHOVSKÝ, Michal, MASAŘ, Milan, PASTOREK, Miroslav, URBÁNEK, Pavel, KUŘITKA, Ivo. MICROWAVE-ASSISTED SOLVOTHERMAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURED CU2SNS3 ARCHITECTURES. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-87294-63-5.

[14]MATYÁŠ, Jiří, OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, MÜNSTER, Lukáš, KRČMÁŘ, Petr, STEININGER, Andreas. Multibrand Antenna Made of Flexible Polymer Substrate Printed with Silver nanoparticles using Inkjet print Technology - A Feasibility Study. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 377-381. ISBN 978-80-87294-63-5.

[15]SLOBODIAN, Petr, KOVÁŘ, Michal, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Electro-mechanical transducer based on Carbon nanotube Network-polystyrene laminate for Deformation Detection. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-63-5.

[16]OLEJNÍK, Robert, ŠPITÁLSKÝ, Zdenko, PROSTREDNÝ, Martin, SLOBODIAN, Petr. Sensing element on the base of graphene/styren-isopren copolymer for VOC detection in industry. In Book of proceedings PMA & SRC 2015. Bratislava : SÚ SAV, 2015, s. 1-4. ISBN 978-80-970923-7-5.

[17]MAŠLÍK, Jan, KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel, KRČMÁŘ, Petr, ŠULY, Pavol, MÜNSTER, Lukáš. Water-based Indium Tin Oxide Nanoparticles Ink for Printed Ammonia Gas Sensor. In Abstracts Book. Paris : ScienceKNOW Conferences C.B., 2015, s. neuveden. ISBN 978-84-944311-0-4.

[18]KADLČÁK, Jakub, KUŘITKA, Ivo, TUNNICLIFFE, Lewis B., ČERMÁK, Roman. Quantification of the filler flocculation process in natural rubber melts. In Constitutive Models for Rubber IX - Proceedings of the 9th European Conference on Constitutive Models for Rubbers, ECCMR. Leiden : CRC Press Balkema publishers, 2015, s. 561-566. ISBN 978-1-138-02873-9.

[19]PARMAR, Harshida Govindram, SMOLKOVA, Ilona, KAZANTSEVA, Natalia, BABAYAN, Vladimir Artur, SMOLKA, Petr, MOUČKA, Robert, VILČÁKOVÁ, Jarmila, SÁHA, Petr. Size dependent heating efficiency of iron oxide single domain nanoparticles. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier BV, 2015, s. 527-533. ISSN 1877-7058.

[20]NISHITANI, Yosuke, HASUMI, Megumi, KITANO, Takeshi. Influence of Silane Coupling Agents on the Rheological Behavior of Hemp Fiber Filled Polyamide 1010 Biomass Composites in Molten State. In Proceedings of PPS-30: The 30th International Conference of the Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1309-2.

[21]DI MARTINO, Antonio, KUCHARCZYK, Pavel, SEDLAŘÍK, Vladimír. STAR-SHAPED NANOPARTICLES BASED ON CARBOXY-TERMINATED POLYLACTIDE AND CHITOSAN FOR CONTROLLED RELEASE APPLICATIONS. In Nanocon 2015 Conference Proceedings. Ostrava : Tanger Ltd., 2015, s. 1-5. ISBN 978-80-87294-63-5.

[22]KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, NOGOLOVÁ, Lucie, HOLČAPKOVÁ, Pavlína, SEDLAŘÍK, Vladimír. Vliv polyetylenglykolu na stabilitu a antimikrobní vlastnosti nisinu v hydrogelu. In Mezinárodní kosmetologická konference Frymburk 2015. Praha : Kosmetologická společnost CŘ, 2015, s. 114-117. ISBN 978-80-254-5454-1.

[23]KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, VESELÁ, Daniela, HOLČAPKOVÁ, Pavlína. Testování mikrobiologické stability kosmetických prostředků během simulace jejich užívání. In Mezinárodní kosmetologická konference Frymburk 2015. Praha : Kosmetologická společnost CŘ, 2015, s. 118-121. ISBN 978-80-254-5454-1.

[24]HOLČAPKOVÁ, Pavlína, KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, ŠALAKOVÁ, Alexandra, SEDLAŘÍK, Vladimír. Využití fermentačních produktů syrovátky v kosmetice. In Mezinárodní kosmetologická konference Frymburk 2015. Praha : Kosmetologická společnost CŘ, 2015, s. 109-113. ISBN 978-80-254-5454-1.

[25]BARBOŘÍK, Tomáš, ZATLOUKAL, Martin. Effect of Viscoelastic Stress State at Die Exit on Extrusion Film Casting Process: Theoretical Study. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. 0300131-03001312. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

[26]DRÁBEK, Jiří, ZATLOUKAL, Martin. Investigation of Thermal Degradation of Branched Polypropylene via Rheology. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. 0300081-0300087. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

[27]HNÁTKOVÁ, Eva, HAUSNEROVÁ, Berenika, HALES, Andrew, JIRÁNEK, Lukáš, VERA, Juan Miguel Alcón. Rheological Investigation of Highly Filled Polymers: Effect of Molecular Weight. In Novel Trends In Rheology VI. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. Neuvedeno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

[28]KIMMER, Dušan, VINCENT, Ivo, SAMBAER, Wannes, ZATLOUKAL, Martin, ONDRÁČEK, Jakub. The Effect of Combination Electrospun and Meltblown Filtration Materials on Their Filtration Efficiency. In Novel Trends In Rheology VI. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. Neuvedeno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

[29]SHAH, Rushita Jaswant, VYROUBAL, Radek, FEI, Haojie, SAHA, Nabanita, KITANO, Takeshi, SÁHA, Petr. Preparation of Bacterial Cellulose Based Hydrogels and Their Viscoelastic Behavior. In Novel Trends In Rheology VI. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. -. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

[30]MRLÍK, Miroslav, MACHOVSKÝ, Michal, PAVLÍNEK, Vladimír, KUŘITKA, Ivo. Magnetorheology of core-shell carbonyl iron/ZnO rod-like particle silicone oil suspensions under oscillatory shear. In Journal of Physics: Conference Series (print). Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2015, s. Neuveden. ISSN 1742-6588.

[31]PEER, Petra, FILIP, Petr, STĚNIČKA, Martin, PAVLÍNEK, Vladimír. Comparison of Electrorheological Characteristics Obtained in Two Geometrical Arrangements: Parallel Plates and Concentric Cylinders. In Novel Trends In Rheology VI. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. -. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1306-1.

PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR

2016

[1]KAZANTSEVA, Natalia, KAZANTSEV, Yurii, BABAYAN, Vladimir Artur, MOUČKA, Robert, VILČÁKOVÁ, Jarmila, URBÁNEK, Pavel, KUŘITKA, Ivo. Tenký širokopásmový radioabsorbér. 2016,

[2]SLOBODIAN, Petr, OLEJNÍK, Robert, BABAR, Dipak Gorakh. Vysoce citlivý plošný senzor pro detekci plynných látek a způsob jeho výroby. 2016,

[3]JELÍNKOVÁ, Lenka, SAHA, Nabanita, SÁHA, Tomáš. Doplněk lidské stravy na bázi polymerního hydrogelu přírodních a biokompatibilních látek. 2016,

[4]PARAVANOVÁ, Gordana, BAŽANT, Pavel, SEDLÁČEK, Tomáš, PAVLÍNEK, Vladimír, MUSIL, Jan, DANIELA, Omelková, PETR, Mertlík, MAREK, Šindelář. PVC prostá podlahovina optimalizované struktury. 2016,

[5]SEDLAŘÍK, Vladimír, NĚMEČKOVÁ, Irena, ŠALAKOVÁ, Alexandra, BINDER, Michal, NEHYBA, Antonín. Protektivní preparát do emulzí. 2016,

2015

[6]SEDLAČÍK, Michal, MRLÍK, Miroslav, PAVLÍNEK, Vladimír, KĽÚČIK, Peter. Elastomerní kompozit s vysokou efektivitou řízení tuhosti v magnetickém poli. 2015,

[7]ZATLOUKAL, Martin. Vytlačovací hlava s inertní plochou štěrbinou s nulovou délkou. 2015,

[8]SEDLAŘÍK, Vladimír, KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, ŠALAKOVÁ, Alexandra, NEHYBA, Antonín, BINDER, Michael, DRBOHLAV, Jan, ROUBAL, Petr, KLIMEŠOVÁ, Marcela, HYRŠLOVÁ, Ivana. Produkční médium na bázi syrovátky. 2015,

[9]VILČÁKOVÁ, Jarmila, KUTĚJOVÁ, Lenka, BABAYAN, Vladimir Artur, KAZANTSEVA, Natalia, SÁHA, Petr. Směs pro antikorozní kompozitní nátěry a vrstvy s řízenou vodivostí. 2015,

[10]OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, MATYÁŠ, Jiří. Zařízení pro měření tahové deformace se senzorem na bázi CNT/polymer laminátu. 2015,

[11]SMOLKA, Petr, GŘUNDĚLOVÁ, Lenka, MRÁČEK, Aleš, PAVLÍNEK, Vladimír, SEDLÁČEK, Tomáš, MELICHÁREK, Vladimír, GAŠPAŘÍKOVÁ, Jarmila. Kompozice roztoku pro nanášení ultra-tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií. 2015,

[12]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel, MRÁČEK, Jakub, PIVODA, Milan. Elektroluminiscenční plošný polotovar pro nouzové osvětlení únikových cest. 2015,

[13]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel, MRÁČEK, Jakub, PIVODA, Milan. Elektroluminiscenční plošný polotovar pro nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem. 2015,

[14]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel, MRÁČEK, Jakub, PIVODA, Milan. Elektroluminiscenční plošný polotovar pro protipanické osvětlení. 2015,

[15]PARAVANOVÁ, Gordana, BAŽANT, Pavel, SEDLÁČEK, Tomáš, PAVLÍNEK, Vladimír, MUSIL, Jan, OMELKOVÁ, Daniela, MERTLÍK, Petr, ŠINDELÁŘ, Marek. PVC prostá podlahovina optimalizované struktury. 2015,

[16]SMOLKA, Petr, GŘUNDĚLOVÁ, Lenka, MRÁČEK, Aleš, PAVLÍNEK, Vladimír, SEDLÁČEK, Tomáš, MELICHÁREK, Vladimír, GAŠPAŘÍKOVÁ, Jarmila. Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií. 2015,

[17]SLAVÍK, Roman, JULINOVÁ, Markéta, VILČÁKOVÁ, Jarmila, VYORALOVÁ, Martina. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatačních činidel. 2015,

PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK

2016

[1]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Michal, ANTOŠ, Jan, URBÁNEK, Pavel. Držák vzorku s osvětlením vzorku LED diodou. 2016,

[2]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Michal, ANTOŠ, Jan, URBÁNEK, Pavel, MACHOVSKÝ, Michal. Kryt na držák kyvet s LED diodou pro spektrometrická měření fotokatalytických reakcí. 2016,

2015

[3]OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, PULIYALIL, Harinarayanan, CVELBAR, Uroš. Senzorický člen na bází PA6/PANI se zvýšenou citlivostí pomocí plazmové úpravy. 2015,

[4]SLOBODIAN, Petr, KOVÁŘ, Michal, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Tlakové pole pro topografické měření tlaku v 2D prostoru na principu CNT/TPU laminátu. 2015,

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

2016

[1]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Michal, ANTOŠ, Jan, URBÁNEK, Pavel. Držák vzorku s osvětlením vzorku LED diodou. 2016,

[2]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Michal, ANTOŠ, Jan, URBÁNEK, Pavel, MACHOVSKÝ, Michal. Kryt na držák kyvet s LED diodou pro spektrometrická měření fotokatalytických reakcí. 2016,

2015

[3]PAVLÍNEK, Vladimír, PLACHÝ, Tomáš, SEDLAČÍK, Michal, CVEK, Martin. Vývoj a testování konstrukčních polymerových směsí. Maloun, s.r.o., 2015. neuveden.

[4]PAVLÍNEK, Vladimír, JELÍNKOVÁ, Lenka, SLOBODIAN, Petr, KOLAŘÍK, Roman. Hodnocení vlastností pryžových směsí. Smartplast, s.r.o., 2015. neuveden.

[5]PAVLÍNEK, Vladimír, STOČEK, Radek. Vývoj polymerního materiálu na bázi termoplastických elastomerů/vulkanizátů. Profily, s.r.o., 2015. neuveden.

[6]PAVLÍNEK, Vladimír, DVOŘÁK, Zdeněk, HNÁTKOVÁ, Eva, HUBA, Jakub. Znalostní databáze. Smartplast, s.r.o., 2015. neuveden.

[7]KUŘITKA, Ivo, URBÁNEK, Pavel. Rešeršní a laboratorní studie vodivých polymerů pro akumulátory. fgFORTE s.r.o., 2015. neuveden.

[8]SEDLAŘÍK, Vladimír. Analýza technologických vod a vytvoření modulu pro optimální využití magnetického odlučovače tuhých částic. Teplo Zlín, a.s., 2015. neuveden.

[9]SEDLÁČEK, Tomáš. Reologická materiálová charakteristika gumy. Compuplast International a.s., 2015. neuveden.

[10]SEDLÁČEK, Tomáš, KOŽÁKOVÁ, Zuzana, MACHOVSKÝ, Michal, MOUČKA, Robert, URBÁNEK, Pavel. Analýza vlastností polymerních materiálů pro automobilový průmysl. Continental Automotive Czech Republic s.r.o., 2015. neuveden.

[11]SEDLÁČEK, Tomáš, STOČEK, Radek. Příprava zkušebních vzorků a příprava extruzní hlavy. Riocath Medical Devices, 2015. neuveden.

[12]SEDLÁČEK, Tomáš. Charakterizace materiálových vlastností vstřikovaných dílů. Continental Automotive Czech Republic s.r.o., 2015. neuveden.

[13]SEDLÁČEK, Tomáš. Test indexu viskozity, SEM EDX a DSC. Strojírenské kovovýrobní družstvo, 2015. neuveden.

[14]SEDLÁČEK, Tomáš. Inovované obalové fólie na bázi nízkohustotního polyetylenu s definovanou povrchovou vodivostí. GRANITOL akciová společnost, 2015. neuveden.

[15]SEDLÁČEK, Tomáš. Polymerní detonační trubičky se zvýšenou mechanickou pevností. AUSTIN DETONATOR s.r.o., 2015. neuveden.

[16]SEDLÁČEK, Tomáš. Nalezení vhodných podmínek přípravy a příprava zkušebních tělísek. Institut pro testování a certifikaci, a.s., 2015. Neuveden.

[17]SEDLÁČEK, Tomáš. Vytvoření metodiky měření a vyhodnocování materiálových charakteristik pro potřeby následných simulačních analýz. SMARTPLAST s.r.o., 2015. neuveden.

[18]SEDLÁČEK, Tomáš. Optimalizace produkce a zlepšení parametrů PE trubiček pro telekomunikace. Dura-Line CT s.r.o., 2015. neuveden.

[19]SLOBODIAN, Petr, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Modifikace kaučukové směsi na bázi NBR/polymerních vláken pro aplikaci za extrémně nízkých teplot. EFFBE – CZ s.r.o., 2015. neuveden.

[20]SLOBODIAN, Petr, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Nivelizace procesu a vlastností barevných polymerních směsí pro výrobu strun pro 3D tisk. PARZLICH s.r.o., 2015. neuveden.

[21]ZATLOUKAL, Martin. Experimentální ohodnocení reologického chování plněných polypropylenů. Audia Plastics, s.r.o., 2015. neuveden.

[22]PAVLÍNEK, Vladimír, KRATINA, Ondřej. Vývoj a konstrukce elementárního měřícího zařízení charakterizujícího vznik a šíření trhliny v pryži. PRL Polymer Research Lab., s.r.o., 2015. neuveden.

[23]SLOBODIAN, Petr, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Výroba močoviny s postupným uvolňováním. VK-DRCMAN s.r.o., 2015. neuveden.

[24]OLEJNÍK, Robert, SLOBODIAN, Petr, PULIYALIL, Harinarayanan, CVELBAR, Uroš. Senzorický člen na bází PA6/PANI se zvýšenou citlivostí pomocí plazmové úpravy. 2015,

[25]SLOBODIAN, Petr, KOVÁŘ, Michal, OLEJNÍK, Robert, MATYÁŠ, Jiří. Tlakové pole pro topografické měření tlaku v 2D prostoru na principu CNT/TPU laminátu. 2015.