Tvůrčí činnosti

Centrum polymerních materiálů úzce spolupracuje s Univerzitním institutem 

Výzkumné týmy Centra polymerních materiálů a Centra polymerních systémů 
Přístrojové vybavení Centra polymerních materiálů 
Přehled řešených projektů Centra polymerních materiálů v roce 2017
Výroční zprávy
Publikační aktivity za rok 2016-2017Výzkumné týmy Centra polymerních materiálů a Centra polymerních systémů

Ředitel výzkumných týmů: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., pověřený řízením Centra polymerních systémů

Výzkumný program I. Zpracovatelství progresivních polymerních systémů
Vedoucí programu I: doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Zpracovatelství plastů

Senior researchers:                                                                    

doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D, doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Pavel Bažant, Ph.D., Ing. Lubomír Beníček, Ph.D., Ing. Ladislav Fojtl, Ph.D., Ing. Lenka Jelínková, Ph.D., Ing. Roman Kolařík, Ph.D., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Ing. Martina Polášková, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Jakub Huba, Ing. Jiří Klofáč, Ing. Věra Klofáčová, Ing. Lukáš Maňas, Ing. Daniel Sanétrník

Techničtí projektoví pracovníci (podpůrní pracovníci):

Jiřina Dohnalová, Bc. Robert Mostýn, Ing. Daniel Richter, Ing. Rostislav Tupý

  • Výzkumná skupina: Příprava bioaktivních polymerních systémů

Senior researchers:

doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D., doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc., Ing. Pavel Kucharczyk, Ph.D., doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Zdenka Capáková, Ph.D., Antonio Di Martino, M.Sc., Ing. Martina Hrabalíková, Ph.D., Kadir Özaltin, MSc., Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D., Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D., Ing. Petr Stloukal, Ph.D., doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Kateryna Filatova, Ing. Pavlína Holčapková, Ing. Anna Hurajová, Ing. Nela Maráková, Ing. Nikola Mikušová, Ing. Lucie Nogolová, Mgr. Petra Rejmontová

Techničtí projektoví pracovníci (podpůrní pracovníci):

Ing. Daniela Veselá

  • Výzkumná skupina: Povrchové úpravy materiálů

Senior researchers:

doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D., Ing. Antonín Minařík, Ph.D., Ing. Petr Smolka, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Lenka Musilová, Ph.D., Ing. Martin Juřička, Ph.D., doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Erik Wrzecionko

  • Výzkumná skupina: Gumárenské procesy a materiály

Senior researchers:

Dr. Ing. Radek Stoček, doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Junior researchers:

Sanjoy Datta, Ph.D., Evghenii Harea, Ph.D., Ing. Martin Stěnička, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Eva Hnátková, Ing. Ondřej Kratina

Výzkumný program II. Pokročilé polymerní kompozitní systémy
Vedoucí programu: doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Systémy se senzorickými vlastnostmi

Senior researcher:

doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Jiří Matyáš, Ph.D., Ing. Robert Olejník, Ph.D.

  • Výzkumná skupina: Multifunkční nanomateriály

Senior researchers:

doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D., Ing. Michal Machovský, Ph.D.

Junior researchers:

Ing. Barbora Hanulíková, Ph.D., Mgr. Kamil Maláč, Ph.D., Mgr. David Škoda, Ph.D., Mgr. Michal Urbánek, Ph.D., Ing. Pavel Urbánek, Ph.D., Mgr. Jan Vícha, Ph.D., Raghvendra Singh Yadav, Dr.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Milan Masař, Ing. Jan Mašlík, Ing. Lukáš Münster, Ing. Jakub Ševčík, Ing. Pavol Šuly

Techničtí projektoví pracovníci:

Ing. Jan Antoš

  • Výzkumná skupina: Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi

Senior researchers:

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc., Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D., doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Junior researchers:

Vladimir Artur Babayan, M.Sc. Ph.D., Tatiana Babkova, Ph.D., Ing. Katarína Borská, Ph.D., Dr. Ing. Constantin Bubulinca, Dr. Ing. Ying He, Prof. Dr. Ing. Qilin Cheng, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., Ing. Robert Moučka, Ph.D.

Výzkumní projektoví pracovníci (Ph.D. studenti):

Ing. Martin Cvek, Haojie Fei, MSc., Ing. Josef Osička

  • Výzkumná skupina: Biokompozitní systémy

Senior researchers:

doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D., prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Junior researchers:

Ganesh Shimoga Dinesh, Ph.D., Ramasubba Reddy Palem, Ph.D., Dr. Ayan Ray, Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D., Rushita Jaswant Shah, M.Sc.,Ph.D.

Přístrojové vybavení Centra polymerních materiálů

Přístrojové vybavení CPM

Analyzátor velikosti částic, měření zeta-potenciálů, Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments

Diferenční skenovací kalorimetr, DSC 1, Mettler Toledo

Diferenční snímací kalorimetr, Perkin Elmer Pyris 1 DSC

Dynamický termomechanický analyzátor, DMA/SDTA861e, Mettler Toledo

Chladící tříválec 35/20

Impedanční materiálový analyzátor, Agilent 4294A

Impedanční materiálový analyzátor, Agilent E4991A

Inkubátor Memmert BE 500

Instrumentované rázové kladivo, ZWICK 5113, Zwic

Jednokanálový generátor pracující do 30MHz, Generátor 33512A, Agilent

Jednošnekové extrudery, EB 30 a EB 25, BOCO PARDUBICE s r.o.

Kapalinový chromatogram, HPLC Waters

Kolorimetr pro měření barevnosti, Spektrofotometr Lovibond RT850i

Laminární pracovní box, BDK

Měření fotoluminiscence kapalných i pevných vzorků, Fluorimetr FSL 920 Edinburgh FTIR

Míchací zařízení, KETSE 20/40, Brabender GmbH

Mikrovlnná syntéza v otevřeném systému, RADAN s r.o.

Mikrovlnná syntéza v uzavřeném systému, Mars 5, CEM Corporation

Muflová pec, LAC LMH 07/12

Obvodový analyzátor, Agilent N5230A PNA-L

Parní sterilizátor, Tuttnauer 3870 M

Programovatelné altimetry, KEITHLEY 2410 a 6517A

Přístroj pro měření hypertermického ohřevu, LAB-EHY-100 SA, Oncotherm

Rastrovací elektronový mikroskop, VEGA II LMU, Tescan

Rotační viskozimetr, Rheometrics ARES

Rotační viskozimetr s elektroreologickou celou, Rheometer Bohlin Gemini CVOR

Síťovací stroj, Retsch AS 200

Servohydraulický trhací stroj, INSTRON 8870, Instron

Spektrometr, Nicolet iS5

Spektrometr UV-VIS, Helios Gamma, Thermo Scientific

Střižný mlýn, Retsch SM 100

Termogravimetrická analýza, Setaram SetSys Evolution 1200, FTIR spektrometr Excalibur 3 000, hmotnostní spektrometr AVX 600

Termostat lázňový, CC-308 B Pilot ONE HUBER

Tester CD médií, CD DIGITAL TESTER - QC – CDD 40

Ultrazvukový homogenizátor, UP 400S

Vektorový obvodový analyzátor E5071C, Agilent

Vibrační magnetometr, LAKE SHORE Model 7407

Viskozimetr pro měření viskozity kapalin, Reometr Visco 88 Cone and Plate

Vstřikolis, vyfukovací automat, dvoušnekový extruder MEt 180III, Mitsubishi

Vstřikovací stroj pro zpracování vysoce plněných polymerních směsí, Arburg Allrounder 370S

Vytlačovací stroj jednošnekový dvoušnekový, Brabender Plasti-Corder

Vstřikovací stroj pro zpracování vysoce plněných polymerních směsí, Babyplast 6/10P, Cronoplast S. L.

Vyfukovací stroj, GM 251, GDK s r.o.

Vysokonapěťový zdroj stejnosměrného napětí, Trek 668 B-H w/IEEE

Vysokotlaký kapilární viskozimetr, Rheograph Göttfert 2001

Vysokotlaký kapilární viskozimetr, Rosand RH7-2

Výukový software DIGIMAT

Zesilovač  800A3A, AR Microwave/Instrumentation

Přístrojové vybavení CPS sdílené CPM

Mechanické úpravy, míchání

Automatická frézka Minicutvis CR4U, 3-osý obráběcí stroj

Centrifuga Sorvall LYNX 4000

Centrifuga THERMO Multifuge X3R

Chlazená centrifuga Thermoscientific HERAEUS MULTIFUGE X1R

Kulový oscilační mlýn LAARMANN LAB WIZZ LMLW-320/2

Mikrohnětič Xplorer MC15

Mikrotom Leica RM2265

Mlýn ultracentrifugační ZM 200 RETSCH

Planetový kulový mlýnek p-5/4 FRITSCH

Centrifuga EBA 21 Hettich

Třídimenzionální třepačka GFL 3012

Sestava pro přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii Leica EM TXP a Leica EM TIC 3X

Homogenizátor UZ Sonopuls HD 2070 kit

Vakuová odparka – Heidolph LABOROTA 4011 DIGITAL

Vrubovací zařízení Notchvis - manuální vrubovací zařízení s lineárním pohybem nože

Kondicionování, tepelné úpravy

Biologický inkubátor HERAcell 150i

Chladič ponorný TC 100NR Huber

Inkubátor s orbitálním pohybem GFL 3033

Inkubátor CLIMACELL, Model 111

Klimatická komora DISCOVERY 250

Klimatická komora Memmert HPP110

Lázeň s chlazením CC-K25 NR Huber

Lyofilizátor CoolSafe 110-4 PRO

Průhledný inkubátor STUART SI 60 D

Termostat lázňový Huber CC-130A Visco 3

Termostat lázňový CC-308B Pilot Huber

Termostat Ministat 240-cc NR Huber

Povrchová modifikace

Naprašovačka kovů Quorum Q300 TT

Plazmatužka PlasmaBeam DUO PC

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s vysokofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (40 kHz) - Diener electronic GmbH

Přístroj na povrchovou modifikaci materiálu s radiofrekvenčním zdrojem - Plazmový systém typ PICO (13,65 MHz) - Diener electronic GmbH 

Přístroj pro plazmovou úpravu materiálů a prášků s mikrovlnným zdrojem o frekvenci 2,45 GHz - Diener electronic GmbH

Ostatní

Zařízení na přípravu ultračisté vody – Siplicity UV systém

Odparka HEI-VAP HEIDOLPH Value G1

Přístrojové vybavení - analýza

Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti materiálů

Elektrokinetický analyzátor

Elektrochemický analyzátor Eca Flow 150 GLP

Multiplexní dataloger

Optovláknový teploměr Reflex 4 (Vícekanálový snímač teploty s optovláknovými teplotními sondami)

Potenciostat/galvanostat PG STAT 128 N

Přenosný spektrální analyzátor

Přesný elektrometr KEITHLEY 6517B

Analyzátor tepelné vodivosti – C-Therm technologies, model TCi

Zařízení pro měření tepelně stimulovaných depolarizačních proudů (TSC)

Mechanické vlastnosti

CHIP&CUT Analyzer

Crack initiation Analyzer

Padostroj CEAST 9340

Tear and Fatigue Analyzer

Zařízení pro tahové zkoušky s teplotní komorou

Hustota materiálů

Hustoměr kapalin DMA5000M

Setřesný hustoměr Quantachrome Autotap 02106-50-1

Plynový pyknometr Ultrafoam 1200e

Molekulová hmostnost

Osmometr GONOTEC Membrane OSMOMAT 090 CellUnit

Plynopropustnost

Měření permeačních vlastností fólií VAC-V1

Odměrná analýza

Titrátor D SCHOTT TitroLine Easy Modul 2

Povrchové vlastnosti

Profilometr mechanický a optický

Skenovací mikroskop Dimension ICON

K100MK3 tenziometr pro plně automatizované měření povrchového a mezifázového napětí

Volumetrický sorpční analyzátor BELSORP-mini II

Univerzální nano-mechanický tribometr Bruker UMT-TriboLab

Analyzátor velikosti částic

Laserový analyzátor velikosti částic Malvern Mastersizer 3000

Reologie

Index toku taveniny (extruzní plastometr) Tinius Olsen MP600

Mikrohnětič pro mísení biomateriálů Thermo Scientific miniLab II

Rotační viskozimetr Anton-Paar MCR 502

Vibrační vizkozimetr SV-10

Vysokotlaký kapilární viskozimetr Rheograph 25-50

Vulkametr MonTech MDR3000

Rheo-mikroskopický systém v kombinaci s reometrem AntonPaar MCR502

Zobrazování

Fluorescenčně aktivovaný separátor buněk BD FACSCanto II (průtokový cytometr)

Kryoultramikrotom

Mikrobiologický mikroskop Leica DM IL LED Fluo

Rastrovací elektronový mikroskop s autoemisní katodou

Optický mikroskop Leica DVM2500 Digital Camera

Optický mikroskop N 400M

Stolní SEM

TEM mikroskop

Žárový mikroskop typ EM201 s analýzou obrazu

Spektroskopie

Absorpční spektrometr v ultrafialové, viditelné a NIR oblasti záření

Absorpční spektometr v ultrafialové a viditelné oblasti záření

Akustický a elektroakustický spektrometr DT-1202

Automatický analyzátor prvkového složení Flash 2000 CHNS/O+MAS200R

Disperzní Ramanův mikroskop

Elementární analýza

Elipsometr

Fotometr INFINITE M200Pro NanoQuant

Stolní NMR - PicoSpin 45

Stolní rentgenový difraktometr mini Flex 600

FTIR mikroskop

FTIR spektrometr

FT-IR spektrometr – Nicolet iS5

Impedanční spektroskopie Novocontrol Concept 50

Optistat DN Kryostat s příslušenstvím pro spektrometrii

Přípravek pro měření vzorků v pevné fázi pro impedanční spektrometr Agilent 16451 B

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Agilent DUO 240FS/240Z/UltrAA

Separační metody / chromatografy

Analyzátor produkce CO2, O2, CH4 – Plynový chromatograf

Detektor ELSD Waters 2424

Gelový permeační chromatograf Agilent GPC PL-GPC220

Kapalinový chromatograf s detekcí pomocí hmotnostní spektroskopie (Q-TOF) Agilent

Kapalinový chromatograf s fluorescenční detekcí

Preparativní kapalinový chromatograf – Shimadzu Prominence LC 20AP/FRC-10A

Příslušenství k preparativnímu chromatografického systému Shimadzu - "Autosampler a termostat kolon"

RI detektor Waters 2414

Termická analýza

Dynamický mechanický analyzátor

Simultánní DTA/DSC-TGA s FTIR a GC-MS

Termogravimetrický analyzátor TA Q500

Termomechanický analyzátor Mettler-Toledo TMA/SDTA 841

Biologie

Bioreactor

Fluorescenční mikroskop Olympus IX81 s fázovým kontrastem

Stárnutí

QUV Tester - Zařízení pro simulaci stárnutí materiálů

Přístrojové vybavení - zpracování

Extruze/koexstruze, hnětiče

Koextruzní gumárenská vytlačovací linka EMS-30

Koextruzní linka pro vyfukování fólií – až 5 vrstev

Laboratorní dvoušnek - Scientific Twin Screw Extruder

Laboratorní hnětič na přípravu gumárenské směsi

Linka pro zvlákňování polymerní taveniny, model LBS-300

Multifunkční kalandrovací linka LRMR-S-200/W s tříválcem

Vytlačovací stroj LE45-30/CV

Granulátory EM-AH560-7,5 a EM-AH-260

Gravimetrický plnící systém pro 4 komponenty, 2x hlavní složka granulát/prášek a 2x vedlejší složka granulát/prášek

Podvodní granulace

Zařízení pro kontinuální dopravu granulátu s odstraněním vlhkosti pro hydroskopické materiály

Volumetrický plnící systém

Vstřikování

Elektrický dvoukomponentní minivstřikovací stroj (FB140T)

Forma s výměnnými vložkami pro přípravu zkušebních těles pro hodnocení separace vysoce plněných polymerních systémů.

Sestava sintrovacích pecí pro PIM

Vstřikovací forma zkušebních těles

Ostatní

Akustická kamera CAE Bionic XS Array

Autokláv Tuttnauer 3870 ELPV

Disoluční systém SOTAX AT7

Glove-box

Hydraulický lis FONTIJNE LabEcon 300

Modulární glovebox pro syntézu a manipulaci s nanočásticemi GP campus T2+T2

Mikrovlnný reaktor ERTEC MFR13

MW reaktor s fokusovaným polem ERTEC V 2

Odpařovací a dávkovací jednotka Bronkhorst

Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP

Ruční lis s otopnými deskami

Ruční lis s chladícími deskami

Zařízení pro temperaci vstřikovacích forem, extruderů a válců, Termoregulační jednotka vodní P160-9

Přehled řešených projektů Centra polymerních materiálů v roce 2017

Projekty MŠMT ČR

AKTIVITA MOBILITY (7AMB) (Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti)

ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY:

7AMB16AT033 Vlákny vyztužené polymery s integrovanou sítí z uhlíkových nanotrubic
Řešitel: doc. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
Doba řešení: 2016 – 2017

ČESKO-POLSKÉ PROJEKTY:

7AMB16PL070 Nové zpracovatelské techniky biologicky rozložitelných polymerů pro biomediciální aplikace
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2017

Program COST CZ

COST MP Calcium rich polymeric scaffolds for bone tissue engineering
Řešitel: doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D.
Doba řešení: 2013 - 2017

Projekty Technologické agentury ČR

TE01020216 - Projekt Centra kompetence „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“ v konsorciu UTB a 5 firem (Fatra a.s., Spur a.s., Quinn Plastics s.r.o., Zlin Precision s.r.o. a 5M s.r.o.)
Řešitel: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.)
Doba řešení: 1.4.2012 - 31.12.2019

Projekty Ministerstva zemědělství ČR

QJ1310254 - Výzkum využití syrovátky, jako odpadní látky mlékárenského průmyslu, k produkci antimikrobiálních sloučenin pro modifikace hydrofilních polymerních systémů s využitím v kosmetických a medicinálních aplikacích (ve spolupráci s firmami Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. a Chiromed group s.r.o.)
Řešitel: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení:  1.1.2013 - 31.12.2017

Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu

Program TRIO

Spoluřešitelské projekty

FV10756 Vývoj nových polymerních nosičů pro přírodní bioaktivní látky v submikro a nanoformách
Řešitel za UTB: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Doba řešení: 2016 - 2020

Projekty financované Grantovou agenturou ČR                 

GA16-05886S Výzkum vlivu smykové a tahové reologie polymerních tavenin na stabilitu produkce meltblown nanovláken a fólií
Řešitel: Martin Zatloukal
Doba řešení: 2016 - 2018

Výroční zprávy

2013
2012
2011 [308 KiB]
2010 [319 KiB]
2009 [259 KiB]
2008 [277 KiB]
2007 [251 KiB]
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Publikační aktivity za rok 2016-2017

30.11.2016-28.7.2017

ČLÁNEK V PERIODIKU

[1]MrlíkMiroslav(90); PavlínekVladimír(10). Magnetorheological suspensions based on modified carbonyl iron particles with an extremely thin poly(n-butyl acrylate) layer and their enhanced stability properties. Smart Materials and Structures, 2016, roč. 25, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 0964-1726.CD - Makromolekulární chemie

[2]SlobodianPetr(65); ŘíhaPavel(5); OlejníkRobert(10); MatyášJiří(10); 
MachovskýMichal(10). Pre-Strain Stimulation of Electro-Mechanical Sensitivity of Carbon Nanotube Network/Polyurethane Composites. IEEE Sensors Journal, 2016, roč. 16, č. 15, s. 5898-5903. ISSN 1530-437X.JI - Kompositní materiály

[3]SlobodianPetr(80); ŘíhaPavel(5); OlejníkRobert(10); BenlikayaRuhan(5). Analysis of sensing properties of thermoelectric vapor sensor made of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites. Carbon, 2016, roč. 110, č. Neuveden, s. 257-266. ISSN 0008-6223.JI - Kompositní materiály

[4]DrábekJiří(50); ZatloukalMartin(50). Evaluation of thermally induced degradation of branched polypropylene by using rheology and different constitutive equations. Polymers, 2016, roč. 8, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 2073-4360.CD - Makromolekulární chemie

[5]MokrejšPavel(65); JanáčováDagmar(20); BeníčekLubomír(5); Plachý
Tomáš(5); SvobodaPetr(5). Optimising Conditions for Preparing Collagen-type Hydrolysates. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 2016, roč. 100, č. 3, s. 114-121. ISSN 0144-0322.CE - Biochemie

[6]RejmontováPetra(10); CapákováZdenka(15); MikušováNikola(5); 
MarákováNela(5); KašpárkováVěra(20); LehockýMarián(10); HumpolíčekPetr(35). Adhesion, proliferation and migration of NIH/3T3 cells on modified polyaniline surfaces. International Journal of Molecular Sciences, 2016, roč. 17, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 1422-0067.JJ - Ostatní materiály

[7]PalemRamasubba Reddy(30); Shimoga DineshGanesh(30); SahaNabanita(15); ZandraaOyunchimeg(15); SáhaPetr(10). Ecofriendly Synthesis of Silver Nanoparticles from Garden Rhubarb (Rheum rhabarbarum). Journal of Nanotechnology, 2016, roč. 2016, č. Neuveden, s. 1-9. ISSN 1687-9503.CA - Anorganická chemie

[8]HanulíkováBarbora(50); KuřitkaIvo(40); UrbánekPavel(10). Effect of backbone conformation and its defects on electronic properties and assessment of the stabilizing role of π-π interactions in aryl substituted polysilylenes studied by DFT on deca[methyl(phenyl)silylene]s. Chemistry Central Journal, 2016, roč. 10, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1752-153X.CE - Biochemie

[9]Shimoga D.Ganesh(60); SahaNabanita(20); KucharczykPavel(10); SáhaPetr(10). N-[2-(Cyclohexylamino)-2-oxoethyl]-N-(4-octyloxy) phenyl-prop-2-enamide. journal Molbank, 2016, roč. 4, č. 2016, s. 1-5. ISSN 1422-8599.CC - Organická chemie

[10]BrannáPetra(5); ČernochováJarmila(5); RouchalMichal(20); 
Kulhánek
Petr(5); BabinskýMartin(5); MarekRadek(5); NečasMarek(5); 
KuřitkaIvo(5); VíchaRobert(45). Cooperative Binding of Cucurbit[n]urils and β-Cyclodextrin to Heteroditopic Imidazolium-Based Guests. Journal of Organic Chemistry, 2016, roč. 81, č. 20, s. 9595-9604. ISSN 0022-3263.CC - Organická chemie

[11]JunkarIta(10); KulkarniMukta(5); DrašlerBarbara(5); RugeljNeža(5); 
Recek
Nina(5); DrobneDamjana(5); KövačJanez(5); HumpolíčekPetr(40); 
Iglič
Aleš(10); MozetičMiran(10). Enhanced biocompatibility of TiO2 surfaces by highly reactive plasma. Journal of Physics D: Applied Physics, 2016, roč. 49, č. 24, s. nestránkováno. ISSN 0022-3727.JJ - Ostatní materiály

[12]HnátkováEva(35); SanétrníkDaniel(20); PataVladimír(15); 
Hausnerová
Berenika(15); DvořákZdeněk(15). Mold Surface Analysis after Injection Molding of Highly Filled Polymeric Compounds. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 86-90. ISSN 1213-2489.CE - Biochemie

[13]SwilemAhmed E.(5); LehockýMarián(60); HumpolíčekPetr(10); 
Kuceková
Zdenka(5); JunkarIta(5); MozetičMiran(5); HamedAshraf A.(5); 
NovákIgor(5). Developing a biomaterial interface based on poly(lactic acid) via plasma-assisted covalent anchorage of D-glucosamine and its potential for tissue regeneration. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2016, roč. 148, č. Neuveden, s. 59-65. ISSN 0927-7765.JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

[14]ZatloukalMartin(100). Measurements and modeling of temperature-strain rate dependent uniaxial and planar extensional viscosities for branched LDPE polymer melt. Polymer, 2016, roč. 104, č. Neuveden, s. 258-267. ISSN 0032-3861.CD - Makromolekulární chemie

[15]MatyášJiří(45); MünsterLukáš(10); OlejníkRobert(5); VlčekKarel(5); 
SlobodianPetr(10); KrčmářPetr(5); UrbánekPavel(10); KuřitkaIvo(10). Antenna of silver nanoparticles mounted on a flexible polymer substrate constructed using inkjet print technology. Japanese Journal of Applied Physics, 2016, roč. 55, č. 2, s. 1 - 4.
ISSN 0021-4922.JI - Kompositní materiály

[16]MrlíkMiroslav(30); IlčíkováMarkéta(20); CvekMartin(30);
PavlínekVladimír(5); ZahoranováAnna(5); KronekováZuzana(5); 
Kasák
Peter(5). Carbonyl iron coated with a sulfobetaine moiety as a biocompatible system and the magnetorheological performance of its silicone oil suspensions. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences, 2016, roč. 6,
č. 39, s. 32823-32830. ISSN 2046-2069.JI - Kompositní materiály

[17]DvořákZdeněk(30); HnátkováEva(50); SedlačíkMichal(20). Mold surface contamination during polymer processing. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16,
č. 1, s. 63-69. ISSN 1213-2489.JI - Kompositní materiály

[18]KucekováZdenkaRejmontováPetraHumpolíčekPetrKašpárková
VěraBoberPatrycjaSáhaPetrStejskalJaroslav. Cytotoxicity of poly(p-phenylenediamine). Chemical Papers, 2016, roč. Neuveden, č. Neuveden, s. 1-6.
ISSN 0366-6352.CD - Makromolekulární chemie

[19]MikušováNikolaHumpolíčekPetrRůžičkaJanCapákováZdenka
JanůKristýnaKašpárkováVěraBoberPatrycjaStejskalJaroslav
KoutnýMarekFilatovaKaterynaLehockýMariánPonížilPetr. Formation of bacterial and fungal biofilm on conducting polyaniline. Chemical Papers, 2016, roč. Neuveden, č. Neuveden, s. 1-8. ISSN 0366-6352.

[20]Di MartinoAntonio(50); PavelkováAlena(10); MaciulyteSandra(5); 
BudrieneSaulute(5); SedlaříkVladimír(30). Polysaccharide-based
nanocomplexes for co-encapsulation and controlled release of 5-Fluorouracil and Temozolomide. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, roč. 92, č. Neuveden, s. 276-286. ISSN 0928-0987.CD - Makromolekulární chemie

[21]StloukalPetr(65); JandíkováGabriela(5); KoutnýMarek(15); 
SedlaříkVladimír(15). Carbodiimide additive to control hydrolytic stability and biodegradability of PLA. Polymer Testing, 2016, roč. 54, č. Neuveden, s. 19-28.
ISSN 0142-9418.CD - Makromolekulární chemie

[22]CvekMartin(55); MrlíkMiroslav(35); PavlínekVladimír(10). A rheological evaluation of steady shear magnetorheological flow behavior using three-parameter viscoplastic models. Journal of Rheology, 2016, roč. 60, č. 4, s. 687-694. ISSN 0148-6055.BK - Mechanika tekutin

[23]HubaJakub(40); SanétrníkDaniel(10); HnátkováEva(5); 
Hausnerová
Berenika(40); DvořákZdeněk(5). New application of powder injection molded product in medical field. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1,
s. 94-98. ISSN 1213-2489.CE - Biochemie

[24]OzaltinKadir(20); LehockýMarián(60); HumpolíčekPetr(10); 
PelkováJana(5); SáhaPetr(5). A new route of fucoidan immobilization on low density polyethylene and its blood compatibility and anticoagulation activity. International Journal of Molecular Sciences, 2016, roč. 17, č. 6, s. nestránkováno. ISSN 1422-0067.JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

[25]HanulíkováBarboraKuřitkaIvoUrbánekPavelKafkaStanislav;
ProislKarel. Benzo-1,3-oxazin-4-one derivatives as UV absorbers: NMR and UV-VIS DFT study. In 2017,

[26]HrabalíkováMartinaSedlaříkVladimír. Microparticles based on polylactide and poly(methyl methacrylate) blends for controlled release of hydrophobic bioactive agents. In 2017,

[27]NogolováLucieSedlaříkVladimír. The effect of nisin/polyethylene glycol in cosmetic products. In 2017,

[28]MatyášJiří(20); OlejníkRobert(20); SlobodianPetr(20); Münster
Lukáš(20); UrbánekPavel(20). Mikropásková anténa na bázi nanočástic stříbra natištěná na polymerním substrátu. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JI - Kompositní materiály

[29]ÖzaltinKadir(20); LehockýMarián(20); HumpolíčekPetr(20); 
SáhaPetr(20); PelkováJana(20). In vitro anticoagulation activity of Fucoidan from Fucus vesiculosus coated low density polyethylene. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CE - Biochemie

[30]MoučkaRobertSedlačíkMichalCvekMartinPavlínekVladimír.
Dielectric behavior of sructured magnetorheological elastomers. In 2017,

[31]VíchaJan(90); MünsterLukáš(5); KuřitkaIvo(5). INVESTIGATION OF CROSSLINKING IN POLY(VINYL)ALCOHOL HYDROGELS BY CP-MAS 13C NMR SPECTROSCOPY. In 31st Central European NMR meeting Valtice. Brno :
Stuare, 2016, s. C-8. ISBN 978-80-86441-47-4.CA - Anorganická chemie

[32]SahaNabanita(25); Akkaya KezbanKezban(20); Ramasubba ReddyPalem(25); BelikayaRuhan(20); SáhaPetr(10). Biopolymer based composite hydrogel as food packaging material. In 46th IUPAC World Polymer congress MACRO 2016. Turkey : MACRO 2016, 2016, s. 352. CE - Biochemie

[33]MukaidaJun(5); NishitaniYosuke(5); YamanakaToshiyuki(5); 
KajiyamaTetsuto(5); KitanoTakeshi(80). Influence of types of alkali treatment on the mechanical properties of hemp fiber reinforced polyamide 1010 composites. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2016, s.
Neuveden. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.JI - Kompositní materiály

[34]PertegásS. Lloret(45); SlobodianPetr(15); MatyášJiří(15); 
OlejníkRobert(15); SchledjewskiR.(10). Epoxy/glass fibres laminates with integrated layer of carbon tubes decorated by Ag clusters for deformation detection.
In International workshop on the application of nanomaterials. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JI - Kompositní materiály

[35]CvelbarUroš(35); SlobodianPetr(30); KondoHiroki(15); 
Sekine
Makoto(10); HoriMasaru(10). Plasma deposited carbon nanowalls for detection of organic vapours. In International workshop on the application of nanomaterials, 15.-16. 11 2016 Zlín. Zlin : Tomas Bata University, 2016,
s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JB - Senzory, čidla, měření a regulace

[36]HolčapkováPavlína(50); VojtáškováKateřina(40); SedlaříkVladimír(10). Binární polymerní systémy PLA/PEG pro imobilizaci bakteriocinů. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[37]ZatloukalMartin(50); BarboříkTomáš(50). Effect of Extensional Viscosity, Elasticity and Die Exit Stress State on Neck-in Phenomenon during Extrusion Film Casting: Theoretical Study. In Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings. Indianapolis, Indiana, USA : Society of Plastic Engineers,
2016, s. 715-719. ISBN 978-0-692-71961-9.JP - Průmyslové procesy a zpracování

[38]MasařMilan(40); UrbánekMichal(5); AntošJan(5); 
MachovskýMichal(40); KuřitkaIvo(10); UrbánekPavel. Nová metoda pro on-line měření fotokatalytické aktivity práškových vzorků. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

[39]MünsterLukáš(70); KuřitkaIvo(30). Vliv koncentrace katalyzačního systému a teploty sušení na síťování PVA/DAC směsi. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[40]ŠtoplováPetraHrabalíkováMartinaKucharczykPavelSedlaříkVladimír. Preparation and characterization of biodegradable polyactic acid based sponges via spray coagulation technique. In 2017,

[41]Ramasubba ReddyPalem(30); Ganesh D.Shimoga(40); SahaNabanita(10); SáhaPetr(10); KronekJuraj(10). Synthesis and characterization of PIPOx-co-PVP copolymers. In BIMac 2016. Bratislava : Polymer institute of the Slovak Academy of sciences, 2016, s. 40. ISBN 978-80-89841-01-1.CE - Biochemie

[42]ZandraaOyunchimeg(50); SahaNabanita(20); Shimoga D.Ganesh(10); Ramasubba ReddyPalem(10); SáhaPetr(10). Bacterial Cellulose: An excellent biobased polymer produced from apple juice. In MoDest 2016. Krakow, Poland : MoDest 2016, 2016, s. 237. ISBN 978-83-925627-3-3.JI - Kompositní materiály

[43]NogolováLucie(50); Kolářová RaškováZuzana(30); SedlaříkVladimír(20). Konzervační systém pro bioadhezivní polymerní matrice s obsahem nisinu. In Plastko 2016. Zlín : neuveden, 2016, s. 316-325. ISBN 978-80-7454-590-0.JI - Kompositní materiály

[44]SlobodianPetr(60); MatyášJiří(10); OlejníkRobert(10); PertegásS. Lloret(10); SchledjewskiR.(10). Vacuum infusion composite manufacturing using integrated carbon nanotubes sensor. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JB - Senzory, čidla, měření a regulace

[45]SlobodianRostislav(30); OlejníkRobert(25); SlobodianPetr(25); 
MatyášJiří(20). Detekce par organických rozpouštědel pomocí vrstvy z polymerního kompozitu obsahujícího uhlíkové nanotrubice. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JB - Senzory, čidla, měření a regulace

[46]BažantPavel(60); KlofáčJiří(15); MünsterLukáš(15); KuřitkaIvo(10). Antibacterial powders prepared by microwave hydrothermal assisted synthesis for medical application. In Nanoscience and Nanotechnology. Rosemead, CA :
Scientific & Academic Publishing, 2016, s. 88-91. ISSN 2163-2588. JI - Kompositní materiály

[47]OlejníkRobert(35); SlobodianPetr(30); MatyášJiří(30); BabarDipak Gorakh(5). High elastic polyurethane/carbon nanotube composite laminate
for structure health monitoring by gain shifting of antenna sensing element. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno. ISSN 1757-8981. JI - Kompositní materiály

[48]HausnerováBerenika(60); KašpárkováVěra(35); HnátkováEva(5).
Rheological and thermal performance of newly developed binder systems for ceramic injection molding. In Proceedings of PPS-30: The 30th International Conference of the Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1309-2.CD - Makromolekulární chemie

[49]HnátkováEva(50); JelínkováLenka(30); MráčekAleš(15); 
FrýzaLukáš(5). Sušení polymerních materiálů s ohledem na kvalitu pohledových vstřikovaných dílů. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[50]KratinaOndřej(50); StočekRadek(50). Fatigue behavior of filled rubber material. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[51]Di MartinoAntonioGuselnikovaOlga A.TrusovaMartina E.PostnikovPavel S.KucharczykPavelSedlaříkVladimír. Hybrid iron oxide based nanoparticles as delivery system for anticancer drugs doxorubicin. In 2017,

[52]VíchaJanMünsterLukášKlofáčJiříMasařMilanKuřitkaIvo.
Investigation of structure and stability of aldehyde cellulose. In 2017,

[53]OsičkaJosef(30); CvekMartin(20); MrlíkMiroslav(10); Ilčíková
Markéta(10); PavlínekVladimír(5); MosnácekJaroslav(5). Light-induced
and sensing capabilities of SI-ATRP modified graphene oxide particles in elastomeric matrix. In 2017,

[54]RayAyan(50); SahaNabanita(30); SáhaTomáš(10); SáhaPetr(10). BIOMINERALIZED MAGNETIC HYDROGEL: AN APPLICATION TOWARDS BIOMEDICINE. In NEWGEN Zlín worskhop and WG meeting on hydrogel/
biomineralized biomaterial for bone tissues regeneration
. Zlín :
Tomas Bata University in Zlin, 2016, s. 27. ISBN 978-80-7454-623-5.CE - Biochemie

[55]Di MartinoAntonio(50); SedlaříkVladimír(20);
GuselnikovaA. Olga(10); KurtukovV. Viktor(10); PostnikovS. Pavel(10). DEVELOPMENT OF THERANOSTIC AGENTS BASED ON IRON OXIDE-GADOLINIUM-CHITOSAN FOR CONTROLLED RELEASE OF DOXORUBICIN. In Nanocon 2016. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-87294-68-0.CE - Biochemie

[56]FeiHaojie(60); SahaNabanita(30); SáhaPetr(10). Bacterial cellulose/carbon nanotube/manganese dioxide composite electrode for flexible supercapacitors. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CG - Elektrochemie

[57]ZatloukalMartin(50); DrábekJiří(50). Evaluation of Branched Polypropylene Degradation by Using Different Constitutive Equations. In Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings. Indianapolis, Indiana, USA : Society of Plastic Engineers, 2016, s. 118-122. ISBN 978-0-692-71961-9.JP - Průmyslové procesy a zpracování

[58]MrlíkMiroslavOsičkaJosefIlcikovaMarketaPavlínek
VladimírMosnacekJaroslav. Smart composites based on controllably grafted graphene oxide particles and elastomeric matrix with tunable seensing capability. In 2017,

[59]Kolářová RaškováZuzana(50); SedlaříkVladimír(10); KousalJaroslav(20);
MelnichukIurii(20). Difuze nisinu filmem plazmového polymeru na bázi PEO. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[60]ZandraaOyunchimeg(50); SahaNabanita(20); SáhaTomáš(10); Shimoga DineshGanesh(5); PalemRamasubba Reddy(5); SáhaPetr(10). COMPARATIVE STUDY OF “MG GEL” and “GG–DSS GEL” FOR ITS APPLICATION IN HEALTH CARE INDUSTRY. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CE - Biochemie

[61]PlachýTomáš(30); HrabcováLucie(30); KadlčákJakub(15);
KratinaOndřej(15); PavlínekVladimír(10). Sponge-like magnetic material based on EPDM rubber filled with carbonyl iron particles. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[62]ItagakiKaito(20); NishitaniYosuke(20); KitanoTakeshi(40);
EguchiKenichiro(20). Tribological Properties of Nanosized Calcium
Carbonate Filled Polyamide 66 Nanocomposites. In Proceedings Of Pps-31:
The 31St International Conference Of The Polymer Processing Society
. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1360-3.JI - Kompositní materiály

[63]StloukalPetr(60); SedlaříkVladimír(20); ChodákIvan(10);
NovákIgor(10). The effect of siloxane based plasma deposited layer on the release of Temozolomide from biodegradable polymers. In Abstract book - 3rd International Conference on Bio-based Polymers and Composites. Budapešť :
Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest University of Technology and Economics, 2016, s. 81-82. ISBN 978-0-12-763952-9.CE - Biochemie

[64]CvekMartinMrlíkMiroslavIlcikovaMarketaSedlačíkMichal;
MosnacekJaroslavPavlínekVladimír. Magnetorheological elastomers with tailored performance and stability properties based on multifunctional core-shell particles with different shell thickness prepared via SI-ATRP. In 2017,

[65]FeiHaojie(50); SahaNabanita(10); ZandraaOyunchimeg(10);
MoučkaRobert(5); KazantsevaNatalia(10); SáhaPetr(5); WangGengchao(5);
BaoHua(5). In situ preparation of bacterial cellulose reinforced hydrogel electrolyte for flexible supercapacitors. In Nanocon 2016. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2016, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-68-0.CE - Biochemie

[66]LehockýMarián(55); HumpolíčekPetr(10); SedlaříkVladimír(5);
SáhaPetr(5); UrbánekMichal(5); SwilemAhmed(5); JunkarIta(5);
MozetičMiran(5); KucekováZdenka(5). Development of a glycosylated poly(lactic acid) surface using plasma technology for tissue engineering applications. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

[67]NishitaniYosuke(5); MukaidaJun(5); YamanakaToshiyuki(5);
 KajiyamaTetsuto(5); KitanoTakeshi(80). Effect of processing sequence on the dynamic viscoelastic properties of ternary biomass composites (Hemp fiber/PA1010/PA11E) in the molten state. In AIP Conference Proceedings. Melville :
American Institute of Physics, 2016, s. Neuveden. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.CD - Makromolekulární chemie

[68]ŠevčíkJakub(25); UrbánekPavel(25); ŠulyPavol(10); UrbánekMichal(10);
MašlíkJan(10); AntošJan(10); KuřitkaIvo(10). Enhanced electrical and optical properties of organic light emitting devices. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.BH - Optika, masery a lasery

[69]SlobodianPetr(70); ŘíhaPavel(10); OlejníkRobert(10); BenlikayaRuhan(10). Organic vapour sensing and thermoelectric properties of carbon nanotubes/ethylene-octene copolymer composites combined in a thermopile. In International workshop
on the application of nanomaterials
. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JI - Kompositní materiály

[70]NishitaniYosuke(5); HasumiMegumi(5); KitanoTakeshi(90). Influence of Silane Coupling Agents on the Rheological Behavior of Hemp Fiber Filled Polyamide 1010 Biomass Composites in Molten State. In Proceedings of PPS-30: The 30th International Conference of the Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2015, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1309-2.CD - Makromolekulární chemie

[71]HundákováMariannaValáškováMartaPazdzioraErich;
SlobodianPetrKimmerDušan. Preparation and some properties of polyethylene/vermiculite nanocomposites. In NANOCON 2012. Ostrava :
Tanger spol. s r. o., 2012, s. 86-91. ISBN 978-80-87294-32-1.

[72]ZandraaOyunchimeg(50); SahaNabanita(25); SáhaTomáš(10);
KitanoTakeshi(5); SáhaPetr(10). Effect of salt concentration and temperature on the rheological properties of guar gum-dead sea salt gel. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics Publising Inc., 2016, s.
Neuveden. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.CD - Makromolekulární chemie

[73]RayAyan(50); SahaNabanita(30); SáhaTomáš(10); SáhaPetr(10). In situ synthesis of biomineralized magnetic nanoparticle within hydrogel. In Nanocon 2016. Ostrava : Tanger spol. s r. o., 2016, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-68-0.CE - Biochemie

[74]BandyopadhyaySmarak(50); ZandraaOyunchimeg(15); Jelínková,
Lenka(10); SahaNabanita(15); SáhaPetr(10). Bacterial cellulose from apple juice medium: a sustainable raw material for hydrogel. In NEWGEN Zlín worskhop and WG meeting on hydrogel/biomineralized biomaterial for bone tissues regeneration. Zlín : Newgen COST, 2016, s. 19. ISBN 978-80-7454-623-5.JI - Kompositní materiály

[75]SanétrníkDaniel(50); SedláčekTomáš(25); PastorekMiroslav(25). Viskoelastické chování vysoce plněných paropropustných polymerních fólií. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[76]SlobodianPetr(35); MatyášJiří(30); OlejníkRobert(20); PertegásSilvia Lloret(5); SchledjewskiRalf(5); ŘíhaPavel(5). Multi-functional polymer composites with integrated nanostructured carbon nanotubes as sensing films. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JB - Senzory, čidla, měření a regulace

[77]NakamuraKeisuke(5); NaruseNoritada(5); NishitaniYosuke(5);
KitanoTakeshi(85). Fabrication of micro-structured surface of plants-derived polyamide using femtosecond laser and their frictional properties. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. Neuveden. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.CD - Makromolekulární chemie

[78]MatyášJiří(70); OlejníkRobert(20); SlobodianPetr(5); Spitalsky,
Zdenko(5). Flexible microstrip antenna based on graphene/styrene-isoprene-styrene copolymer composite thin layer deposited on PET substrate for VOC detection. In International workshop on the application of nanomaterials. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JI - Kompositní materiály

[79]SlobodianPetr(70); ŘíhaPavel(10); OlejníkRobert(20). Permeation of VOC vapours through carbon nanotube network membranes controlled electrically. In International workshop on the application of nanomaterials. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JI - Kompositní materiály

[80]OlejníkRobert(40); BabarDipak Gorakh(5); SlobodianPetr(30); MatyášJiří(25). Sensing element for detection of polar organic vapours on the base of polyaniline-composite - Effect of substrate surface area. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno. ISSN 1757-8981. JI - Kompositní materiály

[81]JurčaMarek(40); VilčákováJarmila(30); KazantsevaNatalia(20);
BažantPavel(10). Vliv dikumyl peroxidu na přípravu a vlastnosti epoxid-silikonových směsí. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[82]PastorekMiroslav(50); SedláčekTomáš(25); SanétrníkDaniel(25). Tepelná stabilita povrchově modifikovaných vápenců určených pro paropropustné fólie. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[83]Shimoga D.Ganesh(35); Ramasubba ReddyPalem(30); SahaNabanita(25); SáhaPetr(10). Green approach to synthesize silver nanoparticles from stem extract of garden rhubarb: evaluation of their stability and dielectric performances. In Nanocon 2016. Ostrava : Tangerspol. s r. o., 2016, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-68-0.CE - Biochemie

[84]Shimoga D.Ganesh(60); SahaNabanita(20); SáhaPetr(10); ZuckermannN. Ronald(10).
An attempt to use egg shell membrane as a biotemplate for grafting ultrashort peptoids. In BIMac 2016. Bratislava : Polymer institute of the Slovak Academy of sciences, 2016,
s. 60. ISBN 978-80-89841-01-1.CE - Biochemie

[85]BasuProbal(50); SahaNabanita(40); SáhaPetr(10). Functional significance of three dimensional hydrogel scaffolds in bone tissue engineering - a review. In NEWGEN Zlín worskhop and WG meeting on hydrogel/biomineralized biomaterial for bone tissues regeneration. Zlín : Newgen COST, 2016, s. 22. ISBN 978-80-7454-623-5.
JI - Kompositní materiály

[86]NogolováLucie(60); Kolářová RaškováZuzana(10); ŠalakováAlexandra(10);
 PantůčekJiří(10); Sedlařík, Vladimír(10). Studie použití nisinu
pro mikrobiologickou stabilizaci masťových základů. In 104. Kosmetologický seminář Zámek Valeč 2016. neuveden : Kosmetologickáspolečnost České republiky, 2016, s. 100-103. ISBN 978-80-904679-9-6.EE - Mikrobiologie, virologie

[87]StloukalPetr(25); SedlaříkVladimír(25); TupýMichal(25); ZetkováKateřina(25). Vliv ftalocyaninů na vytvrzovací reakce metakrylátového laku. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[88]MikawaKazuma(5); HoshikawaAkinori(5); NishitaniYosuke(5); Shimizu,
Tsubasa(5); TakahashiEiichi(5); KitanoTakeshi(75). Influence of nut shell powder content on the tribological properties of recycled polyolefin composites. In AIP Conference Proceedings. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. Neuveden. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.CD - Makromolekulární chemie

[89]SlobodianPetr(30); OlejníkRobert(25); MatyášJiří(25); PertegásSilvia Lloret(10); SchledjewskiRalf(10). Enhanced strain detection ability of epoxy/glass fibres composite with embedded carbon nanotubes network by KMnO4 oxidation. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016,
s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JI - Kompositní materiály

[90]FeiHaojie(50); SahaNabanita(15); KazantsevaNatalia(15); SáhaPetr(5);
WangGengchao(5); BaoHua(10). A strong and sticky hydrogel electrolyte for
flexible supercapacitors. In PROCEEDINGS OF THE REGIONAL CONFERENCE
GRAZ 2015 – POLYMER PROCESSING SOCIETY PPS: Conference Papers
.
Melville : AIP Publishing, 2016, s. 1-5. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1441-9.JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

[91]HumpolíčekPetr(20); CapákováZdenka(20); KašpárkováVěra(20);
RejmontováPetra(20); MikušováNikola(10); MarákováNela(10). Conductive nanostructured surfaces. In International workshop on the application of nanomaterials. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-2. ISBN 978-80-7454-622-8.CD - Makromolekulární chemie

[92]PelíškováMichaela(20); SlobodianPetr(20); SedlaříkVladimír(20);
ZatloukalMartin(20); KuřitkaIvo(20). Antibacterial surface on polyurethane sheets by Ag/ZnO nanoparticles. In International workshop on the application of nanomaterials. Zlín : Tomas Bata University, Centre of Polymer Systems (CPS), University Institute, 2016, s. 1-1. ISBN 978-80-7454-622-8.JI - Kompositní materiály

[93]SlobodianPetr(60); OlejníkRobert(20); MatyášJiří(15); BabarDipak Gorakh(5). Improving sensitivity of the polyurethane/CNT laminate strain sensor by controlled mechanical preload. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd., 2016, s. nestránkováno.
ISSN 1757-8981. JI - Kompositní materiály

[94]NishitaniYosuke(10); MukaidaJun(10); YamanakaToshiyuki(10);
KajiyamaTetsuto(10); KitanoTakeshi(60). Thermal Properties of Hemp Fiber Filled Polyamide 1010 Biomass Composites and the Blend of These Composites and Polyamide 11 Elastomer. In Proceedings Of Pps-31: The 31St International Conference Of The Polymer Processing Society. Melville : American Institute of Physics, 2016, s. nestránkováno. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1360-3.CE - Biochemie

[95]BabayanVladimir Artur(20); KazantsevaNatalia(20); KožákováZuzana(20);
MachovskýMichal(20); SedláčekTomáš(10); PavlínekVladimír(10). Chemically blown polymer-magnetic foam: A potential lightweight radio absorbing material. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016,
s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[96]HanulíkováBarbora(60); UrbánekPavel(10); KuřitkaIvo(30). Prediction of vibrational spectra of poly[methyl(phenyl)silane]: A preliminary DFT study. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s.
neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.CD - Makromolekulární chemie

[97]OlejníkRobert(30); MatyášJiří(30); SlobodianPetr(30); ŠpytálskýZdeno(10). Resistive crude oil sensor on the base of SIS copolymer/carbon allotropes. In Sborník konference PLASTKO 2016. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, s. neuveden. ISBN 978-80-7454-590-0.JB - Senzory, čidla, měření a regulace

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

[98]ŠkodaDavidUrbánekPavelŠevčíkJakubMünsterLukášKuřitkaIvo. Facile microwave assisted synthesis of Co and Ni doped ZnO nanoparticles and their use in MEH-PPV nanocomposites. 2017, CA - Anorganická chemie

OSTATNÍ

[99]PavelkováAlena(40); KucharczykPavel(15); CapákováZdenka(15);
ZedníkJiří(15); SedlaříkVladimír(15). Non-toxic biodegradable polyester urethanes based on PLA. NEWGEN Zlín Workshop, 2016, CD - Makromolekulární chemie

[100]FeiHaojie(50); SahaNabanita(15); BabayanVladimir Artur(5);
KazantsevaNatalia(15); SáhaPetr(15). Polyaniline/reduced graphene oxide/graphite wet film for flexible supercapacitors. 11th International Symposium on Electrochemical Micro & Nanosystem Technologies (EMNT2016), 2016, 99.CE - Biochemie

[101]FilatovaK. O.(50); SedlaříkVladimír(10); Di MartinoAntonio(10); GolovanA.(10); KrupskaT. V.(10); TurovV. V.(10). Chitosan-functionalized spherical nanosilica matrix as drug delivery system. 2016, CE - Biochemie

[102]KucekováZdenka(20); KašpárkováVěra(20); HumpolíčekPetr(20);
StejskalJaroslav(20); MoučkaRobert(20). Conductivity and Cytotoxicity of Solvent-extracted Polyaniline. Nature Inspires, Creativity, Engineers, 2016, 545.CD - Makromolekulární chemie

[103]SmolkováIlona(25); KazantsevaNatalia(25); VítkováLenka(25);
SáhaPetr(25). Interparticle Interaction Effect on Magnetization Dynamics of Multicore Iron Oxide Particles in Alternating. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[104]Di MartinoAntonio(60); GuselnikovaA. Olya(10); KurtukovV. Viktor(10); PostnikovS. Pavel(10); SedlaříkVladimír(10). Development of Theranostic Agents based on Iron Oxide-Gadolinium-Chitosan for Controlled Release. 2016, CE - Biochemie

[105]SahaNabanita(50); Shimoga D.Ganesh(5); MachovskýMichal(15); UrbánekMichal(15); SáhaPetr(10);
Ronald N.Zuckermann(5). Porous soft materials: Function as a matrix for the development of multifunctional nanomaterials. Proceeding of International conference
on role of microscopy and allied techniques in the development of multifunctional and nanomaterials
, 2016, 26-28.JI - Kompositní materiály

[106]Shimoga D.Ganesh(50); SahaNabanita(20); Ramasubba ReddyPalem(20); SáhaPetr(10). Dielectric properties of aqueous rheum rhabarbarum-silver nanoparticles. Nanofis 2016 2nd international conference
Functional integrated nano systems
, 2016, 1.CE - Biochemie

[107]SalákováAlexandra(30); BinderMichael(10); NehybaAntonín(10);
SedlaříkVladimír(15); Kolářová RaškováZuzana(15); DrbohlavJan(10); 
RoubalPetr(10). Factors Influencing the Formation of Nisin and its Isolation from Whey and the Use of Antimicrobial Effects for Food, Cosmetic and Medical Applications. 2016, CE - Biochemie

[108]Di MartinoAntonio(50); SedlaříkVladimír(50). Chitosan : A versatile tool for drug and gene delivery. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[109]GolovanAlina P.(5); KrupskaTatiana V.(5); FilatovaKaterina O.(65);
SedlaříkVladimír(5);  HumpolíčekPetr(5); BorisenkoMykola V.(5); PakhlovEugeny M.(5); TurovVladimir V.(5). Composite system amizon-silica and its properties. 2016, JI - Kompositní materiály

[110]HrabalíkováMartina(50); SedlaříkVladimír(50). Nisin immobilization into polyester based microspheres. 2016, JI - Kompositní materiály

[111]FilatovaKaterina O.(50); Di MartinoAntonio(40); SedlaříkVladimír(10). Surface Modification of Silica with Biodegradable Amphiphilic Polymer for Controlled Release Applications. 2016, JI - Kompositní materiály

[112]FilatovaKaterina(70); SedlaříkVladimír(30). Effect of Silica Surface Modification with Chitosan and Chitosan-g-polylactic Acid on Release Trend. 2016, CE - Biochemie

[113]SahaNabanita(60); BandphapadhyaSmarak(15); Ramasubba ReddyPalem(15); SáhaPetr(5); MadhuswetaDas(5). Bioadditive Containing Hydrogel Film: An Excellent Polymeric Food Packaging Material for Fresh Fruits and Vegetables. Polymers additives masterbatches compounds, 2016, 1-2.JI - Kompositní materiály

[114]Ramasubba ReddyPalem(40); SahaNabanita(20);
ShimogaGanesh(20); KronekovaZuzana(10); SáhaPetr(10).
Chitosan based silver nanocomposites: A novel biomaterial for life science applications. Abstract book - 3rd International Conference on Bio-based Polymers and Composites, 2016, 179-180.JI - Kompositní materiály

[115]StloukalPetr(60); SedlaříkVladimír(20); ChodákIvan(10); NovákIgor(10). The effect of plasma hydrophobization on the realase of Temozolomide from polyester and polylactic acid. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[116]Amini MoghaddamMaliheh. Formation of polymer particles with supercritical CO2: A review. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[117]Di MartinoAntonio(50); SedlaříkVladimír(50). Smart polysaccharides nanoparticles for controlled release of protein. 2016, JI - Kompositní materiály

[118]Di MartinoAntonio(50); KucharczykPavel(15); HumpolíčekPetr(10);
SedlaříkVladimír(15); KucekováZdenka(10). Improvement of Temozolomide stability by loading in Chitosan-carboxy enriched Polylactide nanoparticles. In vitro evaluation.. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[119]ZatloukalMartin(100). Applied Rheology for Understanding Flow Instabilities in Polymer Processing. Annual Technical Conference - ANTEC 2016, Conference Proceedings, Indianapolis; United States; 23 May 2016 through 25 May 2016, 2016, CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

[120]Shimoga D.Ganesh(30); Ramasubba ReddyPalem(20); SahaNabanita(20); 
ZandraaOyunchimeg(20); SáhaPetr(10). Eco-friendly plant mediated route to synthesize silver nanoparticles from garden rhubarb (rheum rhabarbarum). Nanofis 2016 2nd international conference Functional integrated nano systems, 2016, 1.CE - Biochemie

[121]ŠtoplováPetra(50); SedlaříkVladimír(50). The Optimization of Method for Preparing Microparticles. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[122]HolčapkováPavlína(50); VojtáškováKateřina(25); SedlaříkVladimír(25). Binary polymer systems PLA/PEG for immobilization of bacteriocins. 2016, JI - Kompositní materiály

[123]NogolováLucie(60); SedlaříkVladimír(40). The Effect of Antimicrobial Agents on the Stability of Hydrogels. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[124]Di MartinoAntonio(55); PavelkováAlena(15); KucharczykPavel(15);
SedlaříkVladimír(15). Novel PLA-Chitosan nanocomplexes for controlled and sustained release of DNA-Alkylating drugs. 2016, CE - Biochemie

[125]CvekMartin(30); MoučkaRobert(20); SedlačíkMichal(30); 
Babayan
Vladimir Artur(10); PavlínekVladimír(10). Shielding and magnetorheological performance of elastomers containing silane-modified carbonyl iron particles. 2016, JI - Kompositní materiály

PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR

[126]KazantsevYurii(25); BabayanVladimir Artur(15); Kazantseva
Natalia
(15); VilčákováJarmila(15); MoučkaRobert(15); SáhaPetr(15). Širokopásmový absorbér elektromagnetického záření a způsob jeho výroby. 2016,
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

[127]KimmerDušanVincentIvoFenykJanPetrášDavidZatloukalMartin;
SambaerWannes. Morfologicky optimalizované netkané textilie na bázi nanovláken. 2017,

[128]KazantsevaNatalia(20); SapurinaIrina(20); StejskalJaroslav(20); SáhaPetr (20); VilčákováJarmila(20). Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi. 2017, JI - Kompositní materiály

[129]SedlaříkVladimír(50); HrabalíkováMartina(10); StloukalPetr(10);
Sáha
Petr(5); TupýMichael(25). Koncentrát na bázi organické biologicky aktivní látky určený pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů. 2017, JJ - Ostatní materiály

[130]SedlaříkVladimír(30); Kolářová RaškováZuzana(40); Holčapková
Pavlína
(5); NogolováLucie(5); Šalaková, Alexandra(10); DrbohlavJan(10). Stabilizovaný polymerní prostředek obsahující nisin. 2016, CD - Makromolekulární chemie

[131]PalemRamasubba Reddy(30); Shimoga DineshGanesh(30); 
Saha
Nabanita(15); SáhaTomáš(15); SáhaPetr(10). Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů. 2017,

[132]SedlaříkVladimír(50); HrabalíkováMartina(10); StloukalPetr(10);
SáhaPetr(5); TupýMichael(25). Koncentrát pro antimikrobní stabilizaci plastových povrchů vytvořený na bázi anorganické biologicky aktivní látky. 2017, JJ - Ostatní materiály

[133]LehockýMarián(5); StloukalPetr(5); SedlaříkVladimír(5);
HumpolíčekPetr(5); VeselAlenka(20); MozeticMiran(20); Zaplotnik,
Rok(20); PrimcGregor(20). Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření. 2017,

PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK

[134]SlobodianPetr(40); OlejníkRobert(30); MatyášJiří(30). Senzor a vyhodnocovací jednotka pro detekci par NH3 tenkou vrstvou PANI. 2016, JB - Senzory, čidla, měření a regulace

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

[135]PavlínekVladimír(10); WrzecionkoErik(30); MinaříkAntonín(30);
SmolkaPetr(30). Ohybový test SLM vzorků - bending test. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[136]PavlínekVladimír(5); ZatloukalMartin(95). Experimentální ohodnocení reologického chování plněných polypropylenů. Audia Plastics, s.r.o., 2016.
neuveden.

[137]ZatloukalMartin(100). Analýza neizotermálních transientních elongačních
toků pro polymerní taveniny. Tetra Pak Packaging Solutions AB Malmö Sweden, 2016. Neuveden.

[138]PavlínekVladimír(10); SmolkaPetr(30); MinaříkAntonín(30);
WrzecionkoErik(30). Ohybový test SLM vzorků. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[139]ZatloukalMartin(100). Optimalizace designu vytlačovací hlavy pro výrobu plastových korugovaných trubek pomocí FEM analýzy. Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Hradecká 1092 506 01 Jičín 1, 2016. Neuveden.

[140]PavlínekVladimír(10); SmolkaPetr(30); MinaříkAntonín(30);
WrzecionkoErik(30). Ohybový test SLM vzorků. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[141]KuřitkaIvo(5); StočekRadek(35); DattaSanjoy(60). Mischungsentwicklung Honda. Mubea Fahrwerksfedern GmbH, 2016. neuveden.

[142]ZatloukalMartin(100). Aplikovaná reologie pro výtlačné vyfukování
polymerních materiálů. DuPont International Operations Sarl 2 Chemin du Pavillon Geneva Switzerland, 2016. Neuveden.

[143]PavlínekVladimír(1); KratinaOndřej(99). Analýza lomového chování
pryže. PRL Polymer Research Lab., s.r.o., 2016. neuveden.

[144]PavlínekVladimír(40); PlachýTomáš(30); SedlačíkMichal(30). Analýza mechanických vlastností a zatékavosti v prototypových formách.
MouldPro s.r.o. Zlín, 2016. Neuveden.

[145]PavlínekVladimír(5); ZatloukalMartin(95). Reologické ohodnocení tokového chování polymerních vzorků. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[146]HausnerováBerenika(100); HnátkováEvaDvořákZdeněk. Zhodnocení vlastností karbidových prášků pro nový postup odstranění a sintering PIM technologií. Global Tungsten&Powders spol. s r. o., 2016. neuveden.

[147]PavlínekVladimír(10); SmolkaPetr(50); WrzecionkoErik(40). Ohybový test SLM vzorků. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[148]PavlínekVladimír(5); ZatloukalMartin(95). Experimentální ohodnocení reologického chování plněných polypropylenů. Audia Plastics, s.r.o., 2016. neuveden.

[149]ZatloukalMartin(100). Charakterizace nanostrukturovaných materiálů a výpočet jejich filtračních účinností v závislosti na velikosti filtrovaných částic. Spur a.s. Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín Louky, 2016. Neuveden.

[150]PavlínekVladimír(10); SmolkaPetr(30); MinaříkAntonín(30);
WrzecionkoErik(30). Ohybový test SLM vzorků - bending test. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[151]PavlínekVladimír(1); DattaSanjoy(15); StočekRadek(68); Kratina,
Ondřej(10); HnátkováEva(5); DvořákZdeněk(1). školení "First view in rubber material, processing and characterisation for beignners". Mubea Fahrwerksfedern
GmbH, 2016. neuveden.

[152]SmolkaPetr(30); MinaříkAntonín(30); WrzecionkoErik(30);
PavlínekVladimír(10). Ohybové testy SLM vzorků. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[153]PavlínekVladimír(10); WrzecionkoErik(30); MinaříkAntonín(30);
SmolkaPetr(30). Ohybový test SLM vzorků - bending test. Continental Barum s.r.o., 2016. neuveden.

[154]ZatloukalMartin(100). Reologická simulace procesu výtlačného vyfukování polymerních materiálů. DuPont International Operations Sarl 2 Chemin du Pavillon Geneva Switzerland, 2016. Neuveden.