Ústav výrobního inženýrství

Vítejte na webových stránkách Ústavu výrobního inženýrství, který je součástí Fakulty technologické UTB ve Zlíně. Naleznete zde informace o aktivitách ústavu, který se jako jediný ve střední Evropě svou činností komplexně zabývá plastikářským průmyslem. Jestliže hledáte partnera pro své projekty, výzkum a vývoj nebo máte zájem se vzdělávat v této oblasti, tak jsme tu pro Vás. Děkujeme za Váš zájem a těšíme na setkání s Vámi.

Tým zaměstnanců ÚVI

PEDAGOGICKÁ ČINNOST ÚSTAVU

Studijní program Procesní inženýrství nabízí mezioborové studium na rozhraní polymerních materiálů, technologií a strojírenských disciplín souvisejících s návrhem výrobků z polymerů a nástrojů pro jejich výrobu. Charakter studia vychovává absolventa schopného řešit problémy související se zpracováním polymerů a kovů, s návrhy a výrobou nástrojů s využitím výrobního zařízení včetně robotů a manipulátorů. V navazujícím studiu jsou prohlubovány znalosti v oblasti návrhu a výroby dílů z polymerních materiálů a nástrojů pro jejich výrobu, včetně řízení jakosti.

Bakalářské studium poskytuje vyvážený rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností. Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve firmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti.

V navazujícím magisterském studiu se výuka zaměřuje na 3 studijní směry:

Konstrukce technologických zařízení

Výrobní inženýrství

Řízení jakosti


Naší prioritou je také doktorské studium, tedy výchova nových odborníků schopných exaktního popisu zpracovatelských procesů, návrhů velmi složitých výrobků z polymerů a nástrojů pro jejich výrobu vč. modelování mechanického chování výrobků a simulací zpracovatelských procesů. Absolventi jsou vybaveni širokými znalostmi vlastností a chování konstrukčních polymerů, kompozitů a kovových materiálů a také znalostmi procesů při zpracování na finální výrobky a nástroje.

VĚDECKOVÝZKUMNÉ AKTIVITY ÚSTAVU

Vědeckovýzkumné aktivity ÚVI pokrývají širokou oblast zpracování polymerních materiálů a úzce souvisí s pedagogickou činností. Ústav je poměrně dobře vybaven přístrojovým vybavením a výpočetní technikou umožňující řešit celou řadu problémů. ÚVI poskytuje širokou nabídku spolupráce s institucemi a průmyslem a podílí se na řadě projektů s těmito společnostmi.

V současné době je vědeckovýzkumná činnost zaměřena zejména do těchto oblastí:

 • Navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí
 • Modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí.
 • Konstrukce nástrojů pro zpracování polymerů (vstřikovací formy, vytlačovací hlavy a další) včetně simulací toku polymerních tavenin.
 • Simulace chování polymerních materiálů (Moldflow, Cadmould, Virtual Extrusion Laboratory).
 • Snímání rychlých dějů vysokorychlostní kamerou.
 • Hodnocení kvality povrchu – kontaktní a bezkontaktní metody snímání ploch a tvarů.
 • Využití moderních technologií (např. rapid prototyping) při návrhu polymerních výrobků i konstrukci nástrojů pro zpracování polymerů.
 • Opotřebení polymerů, kompozitů s polymerní matricí a kovů.
 • Měření mikrotvrdosti pro kovy a polymery.
 • Výroba skelných a uhlíkových laminátů z polyesterových a epoxidových pryskyřic, ruční laminace a laminace vakuovou infuzí, výroba sendvičových struktur s různým typem voštin a nosných vrstev, prepreg technologie, testy mechanických a teplotních vlastností vyrobených kompozitů.
 • PIM technologie – vstřikování kovových a keramických práškových materiálů.
 • Studium energetické náročnosti (dielektrický ohřev, optimalizace podmínek míchacího procesu), modifikace vlastností polymerů.
 • Příprava, vlastnosti a hodnocení nanokompozitů typu polymer/jíl.
 • Výzkum elektro- a magneto-reologických suspenzí (inteligentní systémy reagující změnou tuhosti v závislosti na vnějším elektrickém resp. magnetickém poli).
 • Obrábění kovů a polymerů (konvenční, nekonvenční a dokončovací metody obrábění)
 • Mikroobrábění polymerních materiálů laserem.
 • Teorie výrobních procesů
 • Monitorování procesu výroby
 • Numerické řízení automatizovaných systémů
  Kompletní nabídka oblastí spolupráce, služeb a přístrojového vybavení UVI ZDE.