Ing. Zdeňka Prucková, Ph.D.

 Ing. Zdeňka Prucková Ph.D.
Odborná asistentka
Členka České společnosti chemické
e-mail: pruckova@ft_utb_cz
místnost: U15/421, U15/215
tel.: +420 57-603-1552,+420 57-603-1555

Datum narození:
3. 11. 1978 

Vzdělání:

1993 - 1997 Střední průmyslová škola chemická, Zlín
2001 - 2002 Doplňující pedagogické minimum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
1997 - 2002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí Magisterské studium Chemie a technologie materiálů, studijní obor technologie životního prostředí Diplomová práce: Příprava a možnosti dalšího využití 3-nitro- a 3-aminochinolin-4olů
2002 - 2005 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav inženýrství ochrany životního prostředí Doktorské studium, obor Technologie makromolekulárních látek Disertační práce na téma: Stabilizace/solidifikace nebezpečných kapalných odpadů 

Praxe: 

2006 - nyní Odborná asistentka, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav chemie 

Publikační činnost a příspěvky na konferencích:

Bednařík, M. Vondruška, Z. Březíková, M. Koutný Zneškodňování nebezpečného kapalného odpadu. (Liquid waste disposal) Odpadové fórum, 2004, No. 5, pp. 27-29, ISSN 1212-7779

Z. Březíková, V. Bednařík, M. Koutný, M. Vondruška Adsorpční úprava průmyslové odpadní lázně. Seminář Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI., 7.-8.4.2004, Podivice. sborník pp. 29-34, ISBN 80-7194-722-9

Z. Březíková, V. Bednařík, M. Koutný, M. Vondruška Zneškodnění nebezpečného kapalného odpadu. Mezinárodní konference ODPADY 2003, 6.-7.11.2003, Spišská Nová Ves. pp. 74-81, ISBN 80-968214-3-1

Z. Březíková, V. Bednařík, M. Vondruška Zneškodnění odpadní chladící kapaliny metodou stabilizace/solidifikace. Mezinárodní konference ODPADY 2004, 4.-5.11.2004, Spišská Nová Ves. p.207-213, ISBN 80-968214-4-X

Z. Březíková, V. Bednařík, M. Vondruška Stabilizace/solidifikace chladící kapaliny z autovraků. Mezinárodní konference TOP 2004, 30.6. - 2.7.2004 Častá - Papiernička. p. 387 - 392, ISBN 80-227-2058-5 

Z. Březíková, V. Bednařík, M. Vondruška Stabilizace/solidifikace chladící kapaliny z autovraků. Konference Sanační technologie VII, 26.-27.5.2004, Luhačovice. p.113, ISBN 80-86832-02-3 

Z. Prucková, M. Vondruška, V. Bednařík Stanovení glykolů v reálných vzorcích chladících kapalin konference. Analytická data a jejich využití v praxi III, 13.-14.10.2004, Pelhřimov. p. 74, ISBN 80-86832-04-X 

Z. Prucková, V. Bednařík, M. Vondruška Zneškodnění nebezpečných kapalných odpadů. Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod, 13.10.2005, Zlín 

Projekty:

Grantový projekt Fondu rozvoje vysokých škol České republiky, č. 61/2004/1398, Technologický postup zneškodnění chladící kapaliny z autovraků