Nová možnost zadávání souhlasu k inkasu

Dnešním dnem existuje nově možnost zadávat souhlas k inkasu pouze prostřednictvím webového rozhraní v ubytovacím systému ISKaM. Dosavadní formulář - Souhlas k inkasu byl tímto zrušen.

Žádame studenty, aby si zkontrolovali, případně aktualizovali číslo bankovního účtu, který se využívá pro hrazení kolejného, včetně svolení platby inkasem. Toto nastavení můžete provést po přihlášení do systému ISKaM: menu Účet - Základní údaje - Upravit.