Uspokojení žádostí o ubytování studentů 2.-5. Ročníků a doktorandů

Informujeme, že byly uspokojeny žádosti všech studentů 2.-5. Ročníků a doktorandů, kteří v termínu podali žádost o ubytování a současně zaplatili kauci.

Výběr konkrétního lůžka mohou tito studenti provést po přihlášení v ubytovacím systému ISKaM v menu Žádosti o ubytování (pořadníky). Další podané žádosti budou uspokojovány postupně dle uvolňovaných lůžek na VŠ koleji UTB.