Přehled neidentifikovatelných plateb kauce

Níže uvedené účetní položky nelze nijak identifikovat. Studenti nezadali rodné číslo jako variabilní symbol, tak jak je požadováno v instrukcích k zaslání plateb a na webových stránkách KMZ.

pořadí : datum : č. účtu : v.s. : částka : jméno : další informace
01 : 25.5.2016 : - : - : 60 €: - : platba prostřednictvím platebního systému INPAY

Pokud stále nemáte připsánu platbu kauce a poznáte ji v tomto seznamu, urychleně zašlete na email nanakova@kmz_utb_cz naskenovanou kopii účetního dokladu.
Upozorňujeme, že v případě kaucí se neidentifikovaná platba pokládá za složenou kauci až v momentě, kdy je identifikována a přiřazena správnému studentovi.