Ceníky a dokumenty KMZ

Ceny ubytování

Ceník za ubytování a služby s ním spojené ve vysokoškolských kolejích pro studenty UTB
Ceník je platný od 1.11.2017.

Ceník za ubytování a služby s ním spojené ve vysokoškolských kolejích pro veřejnost
Ceník je platný od 1.4.2017.

Ceník náhrad škod poplatků pro ubytované na kolejích UTB ve Zlíně
Ceník je platný od 1.9.2015.

Další dokumenty

Kolejní a ubytovací řád Kolejní a ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2016

Nástup na ubytování v akademickém roce 2017 / 2018 Termíny nástupu na ubytování na VŠ koleje UTB

Oznámení o používání vlastních elektrospotřebičů Slouží k oznámení Vámi přivezených elektrospotřebičů.

Evidenční karta studenta Evidenční kartu si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a následně předložit při nástupu na ubytování.

Závazná pravidla pro využívání internetové studovny KMZ Pravidla jsou v platnosti od 1.9.2012.

Plán výměny prádla na VŠ kolejích v akademickém roce 2017/2018

Instrukce příjezdu a odjezdu Erasmus