Postup ubytování studentů budoucích 1. ročníků bakalářského studia a studentů, kteří na UTB dosud nestudovali - 2016/2017

Stručný návod pro ubytování na VŠ kolejích UTB ve Zlíně pro rok 2017/2018

Podávání a zpracování žádostí o ubytování

 • Žádost o ubytování na koleji UTB může podat pouze student, který je řádně zapsán ke studiu na příslušné fakultě UTB. (Student musí být již zapsán v informačním a studijním systému Stag).
 • Žádost o ubytování si student podává elektronicky v ubytovacím systému ISKaM od 1.6. 2016 do 21.8. 2016
 • Součástí každé podané žádosti musí být složená kauce 1500,- Kč bezhotovostní platbou připsaná na účet ubytovatele nejpozději do 21.8. 2016, (č. ú.:107-7297170247/0100, s nutným uvedením variabilního symbolu, tj. rodné číslo, platby bez variabilního symbolu nelze identifikovat!). Kauce může být výjímečně uhrazena v hotovosti u ubytovatelky nebo na recepci VŠ koleje do 21.8. 2016. (Upozornění: neposílejte kauci poštovní poukázkou! Použijte bezhotovostní platbu, např. převod z účtu, vklad hotovosti na účet)
 • Žádosti podané v termínu budou hromadně vyhodnoceny podle data a času podání žádosti nebo složení kauce – podle toho, která skutečnost nastala později.
 • Je-li datum podání žádosti, nebo datum složení kauce po termínu 21.8. 2016, je žádost zařazena na konec pořadníku podle data a času podání žádosti nebo složení kauce – podle toho, která skutečnost nastala později. Takovéto žádosti budou uspokojovány postupně dle uvolňovaných lůžek na VŠ koleji UTB.
 • Student, kterému nebylo přiděleno ubytování (i po zahájení výuky) bude stále evidován v pořadníku. Uvolněná lůžka budou přidělována a rezervována dle posunu v pořadníku i během akademického roku.
 • Pokud student nechce čekat na uvolnění lůžka na VŠ koleji UTB, má povinnost ihned písemně zrušit žádost o rezervaci ubytování a požádat o vrácení kauce. Může tak učinit i osobně u vedoucí ubytovacích služeb na VŠ koleji Štefánikova 150, Zlín.

Vyhodnocení žádosti

 • Stav své žádosti je student povinen sám sledovat v ubytovacím systému ISKaM
 • V průběhu akademického roku probíhá uspokojování žádostí postupně dle uvolňovaných lůžek.
 • Student je povinen sám sledovat změny ve stavu své žádosti a nastoupit na ubytování v úřední hodiny ubytovatelek nejpozději do 3 pracovních dnů včetně data přidělení = rezervace ubytování (KMZ nejsou povinny studenty informovat o přidělení lůžka).
 • Student, který se bez omluvy v daných termínech neubytuje, je z pořadníku automaticky vyřazen, ztrácí nárok na ubytování v rámci původního pořadníku a kauce mu propadá v plné výši.

Výběr ubytování

 • Student si kolej ani pokoj z kapacitních a organizačních důvodů nevybírá.
 • Ubytování smíšených párů je možno pouze ve dvoulůžkových pokojích na VŠ koleji Štefánikova 150, Zlín na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: koleje@kmz_utb_cz nejpozději do 21.8. 2016.

Krátkodobé ubytování

 • Student kombinované formy studia, účastník celoživotního vzdělávání a ostatní zájemce o ubytování, který není kmenový student UTB může být ubytován ve VŠ kolejích UTB ve Zlíně v případě volné kapacity. Závazné objednávky na ubytování zasílá e-mailem ubytovatelce příslušné VŠ koleje.

Všeobecná ustanovení a pravidla pro kauce čtěte prosím zde

Stručný návod pro ubytování na VŠ kolejích UTB ve Zlíně pro rok 2017/2018

Pro studenty budoucího 1. ročníku bakalářského studia a studenty, kteří na UTB dosud nestudovali.

CO MUSÍM SPLŇOVAT

Žádost o ubytování na koleji můžete podat až poté, co se zapíšete ke studiu a budete mít zápis v informačním a studijním systému STAG.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost se podává elektronicky v aplikaci ISKaM na adrese https://iskam.utb.cz, do které se přihlásíte pod stejným uživatelským jménem a heslem, jako se přihlašujte do Portálu UTB. V systému pak najdete aktuální informace o svém ubytování, např. stav žádosti o ubytování, výši kauce, přidělenou kolej apod.

ZAPLACENÍ KAUCE

Pro zarezervování ubytování je také třeba zaplatit kauci ve výši 1 500 Kč. Jakmile se nám částka připíše na účet, vyřídíme vaši žádost o ubytování. Že se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v aplikaci ISKaM.

Kauci můžete zaplatit třemi způsoby:

 • Bezhotovostně – částku 1 500 Kč převeďte ze svého účtu na účet 107-7297170247/0100. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo bez lomítka (= souvislá řada deseti čísel).
 • Hotovostně – částku 1 500 Kč vložte v Komerční bance na účet 107-7297170247/0100. Opět je třeba uvést jako variabilní symbol své rodné číslo bez lomítka.
 • Platební bránou v aplikaci ISKaM na adrese https://iskam.utb.cz

Nezasílejte prosím kauci složenkou.

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o ubytování je třeba podat do 25.8. 2017. Ovšem čím rychleji žádost podáte a zaplatíte kauci, tím dříve budeme schopni potvrdit vaše ubytování. Po potvrzení ubytování si v aplikaci ISKaM můžete vybrat lůžko v pokoji na přidělené koleji.

Pokud zažádáte o ubytování a pošlete kauci po 25.8. 2017, lůžko na koleji vám přidělíme podle počtu míst, která se uvolní. Ovšem už si nebudete moct vybrat konkrétní lůžko.

Jestli si ubytování na kolejích náhodou rozmyslíte, dejte nám prosím co nejdříve vědět na e-mail: maliskova@utb_cz, abychom mohli místo nabídnout jinému studentovi.

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Ve chvíli, kdy byla žádost o ubytování podána a kauce připsána na náš účet, můžete sledovat stav své žádosti v aplikaci ISKaM.

Pro další informace o ubytování se podívejte www.kmz.utb.cz nebo nám dejte vědět na e-mail: maliskova@utb_cz