E-zdroje

Knihovna UTB poskytuje svým uživatelům řadu elektronických zdrojů a doprovodných online služeb:

Zdroje určené jak registrovaným uživatelům, tak i veřejnosti:
 • XERXES - portál informačních zdrojů - vyhledávání ve všech databázích na jednom místě
 • Digitální knihovna závěrečných prací - závěrečné práce obhájené na UTB po roce 2005 v elektronické podobě, volně dostupné práce je možné stahovat bez přihlášení
 • E-knihy - kolekce licencovaných i volně dostupných e-knih
Služby a zdroje určené studentům a vyučujícím na UTB:
 • Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům - pokud chcete k licencovaným zdrojům přistupovat mimo PC na univerzitě, je nutné si nastavit vzdálený přístup
 • SFX - technologie, která umožňuje pohodlné propojování ze záznamů obsažených v bibliografických databázích, katalozích knihoven nebo z internetových vyhledávačů na plné texty vyhledaných dokumentů a poskytuje další přidané služby
 • Databáze - seznam databází, které pro své uživatele předplácí a zpřístupňuje Knihovna UTB (nejsou dostupné pro externí uživatele)
 • STMFull - plnotextové databáze pro vědu a vývoj
  Projekt s cílem zajistit prostřednictvím kvalitních informačních zdrojů optimální podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti výzkumu a vývoje ČR.
  Informačně podpořeny jsou zejména tyto obory z oblasti STM:
  - molekulární biologie
  - biotechnologie
  - energetické zdroje
  - materiálový výzkum
  s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií.
 • E-časopisy - vyhledávání v licencovaných elektronických časopisech přes jednotný portál
Volně dostupné zdroje:

ikona.jpg   Navštivte portál informační výchovy pro UTB ve Zlíně IVA.

Tento portál obsahuje řadu kurzů, které vám pomohou s vyhledáváním na internetu, v odborných licencovaných zdrojích či zdrojích šedé literatury. Najdete zde také přehledný kurz týkající se rešeršní činnosti, základní rozcestník zdrojů pro studenty prvních ročníků a kurz o citacích, popř. kreativních technikách učení.