Ing. Lukáš Budínský

Lukáš Budínský
 
Vedoucí oddělení IT

E-mail: budinsky@k_utb_cz

Telefon: +420 57 603 4919

Web: Lukáš Budínský Photo

Prezentace: slideshare.net/lukasbudinsky

Uložte si vizitku do mobilního telefonu:

Lukáš Budínský - kontakt

S čím se na mě můžete obrátit:
 • nadstavbové služby elektronických informačních zdrojů (SFX, bX) 
 • problematika zpřístupňování elektronických kvalifikačních prací 
 • elektronická skripta pro studenty 
 • publikační činnost v repositáři UTB 
 • Open Access publikování 
 • projektové činnosti Knihovny UTB
Vzdělání:
 • 2012 certifikát Projektového managementu (NAKLIV, MU) 
 • 2011 System Seminar ExLibris (Haifa, Izrael - systémová integrace a správa) 
 • 2010 System Seminar ExLibris (Fort Worth - systémová integrace a správa) 
 • 2002-2004 Magisterský studijní program Systémové inženýrství na ČZU v Praze 
 • 1999-2002 Bakalářský studijní program Systémové inženýrství na ČZU v Praze
Zkušenosti a předchozí praxe:
 • 2012 CESNET „Rozvoj federativní autentizační a autorizační infrastruktury Shibboleth, vzdáleného a SSO přístupu ke službám knihovny“ 
 • 2011 FRVŠ „Implementace nadstavbových nástrojů pro elektronické zdroje s využitím X-Serveru” 
 • 2011 Implementace institucionálního repositáře UTB (manažer projektu) 
 • 2010 Vybudování portálu informačních zdrojů Xerxes (manažer projektu) 
 • 2010 Rozvojový projekt „Implementace portálu knihovních zdrojů Metalib v Knihovně UTB“ (manažer projektu, řešitel) 
 • 2010 Nasazení systému DSpace pro trvalé úložiště eVŠKP (manažer projektu) 
 • 2008 Implementace technologie SFX (manažer projektu, řešitel) 
 • 2008 Dílčí část rozvojového projektu Národního registru eVŠKP – Theses.cz (řešitel) 
 • 2008 Projekt FRVŠ „Zkvalitnění elektronických informačních zdrojů pro Fakultu multimediálních komunikací“ (řešitel) 
 • 2007 Projekt FRVŠ „Rozvoj fondu elektronických knih a informační podpora jeho efektivního využívání“ (řešitel) 
 • 2006 Implementace knihovního IS Aleph (IT podpora) , Integrace modulu ADAM pro IS ALeph (řešitel) 
 • 2005 Zprovoznění prvního systému pro eVŠKP v ČR
Pedagogická činnost:
 • od roku 2011 Informační technologie v praxi MŠ (ÚPV, FHS, UTB)
Publikační činnost:
 • FABIÁN, Ondřej a Lukáš BUDÍNSKÝ. Xerxes - Platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů. ProInflow [online]. 2011, iss. 2, s. 23-39. [cit. 2012-12-10]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/xerxes-platforma-pro-integraci-heterogennich-informacnich-zdroju
 • BUDÍNSKÝ, Lukáš. Institucionální repositář jako nástroj podpory VaV. In: INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2012 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2012 [cit. 2012-12-04]. ISSN 1801–2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2012/12/ 
 • BUDÍNSKÝ, Lukáš a Ondřej FABIÁN. Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB. In: INFORUM 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-26. května 2011 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2011 [cit. 2012-12-04]. ISSN 1801–2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2011/53/