Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny UTB ve Zlíně

  • 1. příloha - provozní řád knihovny, studoven, práce s výpočetní technikou
  • 2. příloha - parametry výpůjčního protokolu
  • 3. příloha - ceník knihovny
  • 4. příloha - související právní předpisy, vnitřní předpisy a normy

Organizační řád Knihovny UTB ve Zlíně
Pokyn ředitele k příručním knihovnám

  • 1. příloha - výčet stávajících příručních knihoven