Studovna Uherské Hradiště

Knihovna UTB ve Zlíně provozuje areálovou studovnu v Uherském Hradišti, která je určena především zaměstnancům a studentům Fakulty logistiky a krizového řízení. Ve fondu studovny se nachází více než 1 500 knih (z toho je více než 500 knih určeno k absenčním výpůjčkám). Studovna svým zaměřením pokrývá obory jako je krizový management, logistika, environmentální management či ochrana obyvatelstva.

Ve studovně mají uživatelé k dispozici:

  • knihy na půjčení domů (absenčně) i knihy k prostudování na místě (prezenčně),
  • skripta (absenční i prezenční fond),
  • obojí lze vyhledávat přes katalog knihovny katalog.k.utb.cz (požadovaná kniha musí mít lokaci Studovna UH),
  • v případě, že má uživatel zájem o knihu, která je k dispozici ve volném výběru knihovny UTB ve Zlíně, může využít službu zasílání knih do Uherského Hradiště (dovoz knih je každou středu odpoledne).

Dále je zde k dispozici:

  • přístup k WiFi,
  • barevný tisk, kopírování a skenování na multifunkčním zařízení,
  • prodej skript,
  • či možnost zapůjčení sluchátek a zapisovací DVD RW mechaniky.

Kontaktní osoba:

Zdeněk Křen - studovna UH, tel: +420 57 603 8071, kren@k_utb_cz

Otevírací doba:

  • pondělí až čtvrtek: 8:30–17:00
  • pátek: 8:30–15:00
 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player