Virtuální prohlídka knihovny

Virtuální prohlídka je vytvořena tak, aby usnadnila svým uživatelům orientaci v knihovně a seznámila je s hlavními částmi knihovny. Ke správnému zobrazení virtuální prohlídky je nutné mít nainstalován Java Runtime Environment od Sun Microsystems, Inc. a v prohlížeči povolen Javascript.

Pokyny pro použítí:

  1. Klikněte do okna virtuální prohlídky, podržte tlačíko a posuňte myš v horizontálním směru. Obrázek změní své zobrazení.
  2. K zobrazení doplňujících popisných informací stlačte tlačítko se symbolem kruhu umístěné na panelu okna virtuální prohlídky. Ve virtuální prohlídce se objeví bílá textová pole.
  3. Pro přiblížení a oddálení pohledu zvolte tlačítka + / - umístěná na panelu okna virtuální prohlídky.