O knihovně

Knihovna UTB, foto: Ivan NěmecKnihovna UTB ve Zlíně je veřejně přístupnou knihovnou. Své služby poskytuje zejména pedagogům a studentům UTB, ale i odborné veřejnosti. V jejích fondech se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.).

Nabídka zdrojů pokrývá potřeby UTB a je průběžně doplňována. S rostoucí nabídkou studijních programů na UTB, roste počet vědeckých oborů, pro které knihovna zajišťuje odborné informační prameny. Knihovna spravuje mimo jiné také velmi cennou kolekci dokumentů v oblasti kožedělné literatury. V minulých letech byla Knihovna UTB obohacena o fondy zaniklých odborných knihoven (Toma a.s., Svit a.s., Pozemní stavby a.s., SOU Svit, SPUR a.s.). Tyto dokumenty se postupně zpětně zpracovávají do elektronického katalogu Knihovny UTB

Knihovna nově sídlí v Univerzitním centru (U13) s více než pěti sty studijními místy. Uživatelům je k dispozici 232 počítačů a dostatek dalších přípojných míst pro notebooky, individuální studovny, relaxační místnosti a obývák. Uživatelé mohou používat při své práci síťovou tiskárnu, kopírku a skener. Knihovna provozuje rovněž areálovou studovnu v Uherském Hradišti. Součástí knihovny je 12 menších ústavních knihoven, v nichž se nacházejí fondy vědecké odborné literatury.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín, Česká republika

E-mail: knihovna@utb_cz
Tel.:
+420 57 603 8130

Studovna Uherské Hradiště
Studentské nám. 1532
686 01 Uherské Hradiště 

E-mail: kren@k_utb_cz
Tel: +420 57 603 8071


Zvětšit mapu