Biologie

  • BiologyBrowser - Populárně naučný portál, určený ale také pro výzkumníky, studenty a knihovníky. Lze volit oblasti světa a obory (ekologie, humanitní vědy, ...)
  • Marine Biology Web - Portál zajímavostí z biologie moře (seznam webových stránek institucí, které jsou věnovány zcela nebo zčásti mořské fauně a flóře, mořské laboratoře, slovníček pojmů, počasí v USA). Zajímavý odkaz na Census of marine life. Z druhé poloviny linků se otvírá jen málo, prakticky jen informace ze stanic.
  • Research Molecular Biology - Stránky Planckova institutu. Velký přehled odkazů týkajících se tématu molekulárni biologie a genetiky. Otevře se seznam subjektů na netu (organizací, i např. odborných časopisů), ale hledat lze produkty nebo news po jednom (vždy jen ve zvolené adrese), paralelní vyhledávač to není. Ze záložek, jimiž hlavní stránka začíná, je zajímavá Library a z ní Max-Planck Virtual Library (prohledává současně 12 světových knihoven).
  • Spider-biologie.de - Tematický portál přírodovědných webových stránek. Hledá z přehledu nebo tematicky po jednom buď na Informationsboard nebo Systematik und Entomologie, u jednotlivých fór mohou být články.
  • About.com - Naučný portál o biologii od firmy about.com.