Ekologie

  • Environmental Science - Přepne na časopis Environmental Science & Technology, kde je možno najít jeho metadata a aktuální číslo. Lze hledat fulltextové informace z publikací ACS – není to ale portál z hlediska ekologie, lze přepnout tlačítkem na celou produkci ACS, tedy na chemické inf. zdroje ve fulltextu.
  • World Climate Research Programme - Stránky Světového programu výzkumu klimatických změn (mezinárodní programy biosféry, lidských dimenzí v globálním prostředí atd.). Věnují se klimatickým změnám a předpovědím, extrémům a rizikům, povodním a suchu, sněhu, ledu, vlivu chemie na klima atd.
  • National Round Table on the Environment and the Economy - Kanadský Kulatý stůl mající za cíl zjišťovat vztah ekologie a ekonomie, k dispozici jsou studie a zprávy z kanadských území; témata jsou energie, voda, diverzita, vládní opatření.
  • Ecology.com - Webové stránky Ecology Global Network - mediální zpravodajství z ekologie, přepisy z radia, televizní ukázky, ekologie dneška a další.
  • Ecology Center - Relevantní zprávy o praktickém ekologickém životě.