Historie, archeologie, antropologie

  • Best of History Web Sites - Best of History Web Sites se propojuje s 1200 historickými weby, které jsou prověřeny z hlediska kvality. Patří k nim i dějepisný učební plán K-12, průvodce pro učitele, cvičení, hry, kvízy atd. Stránky určené výuce a užívající multimédia jsou zahrnuty, rozvněž tak obecné informační zdroje a zdroje orientované na výzkum.
  • Digital History - Americká historie, stránky slouží pro výuku historie a podporu historického výzkumu. Vyvíjí je ve spolupráci s dalšími organizacemi jako jsou muzea a archívy Univerzita v Houstonu.
  • BIBLIO - Zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990, které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v Českých zemích). Slouží jako podklad pro vydávání ročenky Bibliografie dějin Českých zemí.