Lingvistika, filosofie

  • Linguist List - Lingvistická komunita online z Michiganské univerzity. Cílem těchto stránek je poskytnout akademické forum lingvistům, kteří mohou diskutovat lingvistické problémy a vyměňovat informace. Obsahuje Linguist Website pro vyhledávání zdrojů o problematice v mnoha jazycích.
  • Word2Word Language Resources - Stránky napomáhající zbořit bariéry mezi jazyky díky současným technickým možnostem: nabízí slovníkovou podporu pro mnoho jazyků, translátory, software, četné akce jako jsou jazykové kurzy a setkání, pomoc těm, kdo se chtějí učit jazyky.
  • Linguistics Links - Stránky University of Rochester, Department of Linguistcs, napojeno na stránky Linquistic Society of America, CSAAL (Center for the Study of African American Language) databanky světových jazyků WALS Online atd. Publikace Wals Online (World Atlas of Langugage Structures) aktualizovaná v r. 2001 je přístupná na stránkách http://wals.info/.