Matematika

  • Math Forum - Vzájemná pomoc, komunikace o problémech, vyhledání publikací. Forum Drexer University pro pomoc učení matematiky.
  • Math on the Web - Stránky a časopis AMS – American Mathematical Society, časopis ZBMATH (Zentralblatt MATH) ve fulltextu.
  • Mathematik.de - Německé stránky pro pomoc ve školské matematice (lze zvolit úroveň). Část funguje bez přihlášení a vysvětlí zvolené téma.
  • MathGuide - Stránky knihovny v Göttingenu, inf. zdroje poskytují metadata nebo bibliografická data. Link odsud vede i na stránky virtuální matematické knihovny vifamath.de s fultextovými zdroji.
  • Math-net - Globální inernetový informační systém pro matematiku; cenné jsou časopisy z Univerzitní knihovny z Regensburgu (Řevna) – elektronické časopisy, vyznačena přístupnost, část plně přístupná.
  • The Electronic Library of Mathematic - Portál shromaďující časopisy, sborníky, monografie v matematickém oboru, vše přístupné bibliograficky plus metadata.
  • Techxtra - Portál zdrojů, velké množství druhů dokumentů včetně disertací a technických zpráv, zejména však mnoho kolekcí přístupných časopisů z matematiky, inženýrství a počítačů, vyznačena přístupnost.
  • About.com - Naučný matematický portál společnosti about.com.
  • Zentralblatt Math - Systém obsahuje bibliografické záznamy článků ze všech oborů matematiky. Retrospektiva je datována od roku 1868.