Počítačová věda, výpočetní a komunikační technika

  • AIS.net - Stránky Asociace pro informační systémy, nabízí členství v AIS, odborné akce a některé informační zdroje.
  • The Quality Portal - Stránky věnováné kvalitě - odborné stati a definice členěné do kapitol, možnost hledat klíčovými slovy.
  • ACM Digital Library - Plnotextové (vydavatelství ACM) i bibliografické informační zdroje z oblasti výpočetní techniky.
  • Techxtra - Přehled novinek v oboru engineering, matematika a výpočetní techniky. Nabídka zdrojů (pro nákup) – v databázích článků, technických zpráv, norem, patentů a desertací se hledá dobře.