Politologie, politika

  • Politology.us - Politika a technika v USA.
  • e-polis - Česko-slovenský internetový politický časopis vydávaný AS CPSSU Plzeň. Mapuje světové politické dění, ekonomii, právo, české a slovenské politické dějiny, názory z domova i ze světa. Převážně česky a slovensky.
  • Global Policy Forum - Global Policy Forum monitoruje a analyzuje politiku OSN od r. 1993. Posláním je sledovat politickou praxi u OSN, podporovat zodpovětdnost globálních rozhodnutí, vychovat a mobilizovat globální občanskou účast a obhajovat životně důležité záležitosti mezinárodního míru a spravedlnosti. Zde je možno najít další informace o generálních programech GPF. Global Policy Forum Europe má za cíl monitorovat a kriticky analyzovat německou a evropskou politiku vzhledem k OSN a bez něho. Momentálně se soustřeďuje na oblasti: politický vývoj, finance pro rozvoj, rozvojové cíle tisíciletí, reforma USN, multilateralismus, globální vlády, zodpovědnost organizací.