Umění

  • European Culture Portal - Poskytuje informace o kulturní politice a nasměruje Vás na specializované stránky s podrobnými informacemi, např. Culture site, která se specializuje na pomoc kulturní spolupráci v Evropě. Další témata: Aktivity, akce, Evropa v akci, Financování
  • Art History - Osobní portál Christophera L.C.E. Witcomba, uspořádaný podle časových období a zemí. Obsáhlý obrazový materiál a bibliografie.