Vědy o zemi

  • Google Earth
  • Earth Science Information Centre - Přepíná na Natural Resources Canada. NRCan Library - Ottawa (Vědy o zemi) má nejrozsáhlejší kolekci knih, časopisů a map z oblasti vědy o zemi od 19. století do dneška. Kolekce obsahuje 100 000 monografií a přes 14 000 geografických titulů časopisů. Obor zahrnuje geochemii, geochronologii, geomorfologii, geodynamiku, geomagnetismus, zdroje minerálů, mineralogii, paleontologii, petrologii, planetologii, seismologii, geofyziku pevných zemin a tektoniku. Kromě tradiční tištěné formy obsahuje kolekce také mikrofiše, videa a digitální zdroje.
  • Earth Science Resource Links - Přepíná na RESGI - stránky CMU Central Michigan University – rozcestník RESGI (Resources for Earth Sciences and Geography) abecedně uspořádává linky s tématem věda o zemi a fyzického zeměpisu atd.
  • National Geophysical Data Center - Portál NGDC shromažďuje informace o zemi, využívá k tomu satelitní informace. Tlačítko Data&Information dává k volnému stažení mnoho geofyzikálních a dalších informací o Zemi včetně počasí a katastrof.
  • Earth System Science Education - Stránky kolaborativního výukového programu ESSE 21 pro geografické vzdělávání (s podporou NASA). Tlačítko NASA Science vede na stránky s informacemi o Zemi a vesmíru.
  • Earth Science - Portál shromažďující webovské databáze z oblasti oceánografie a meteorologie do jenoho adresáře věd o zemi (979 různých linků).
  • Paleobotanika